TERUG
Beleid
Samenwerkingsovereenkomst binnen handbereik
rkamersfoort

Samenwerkingsovereenkomst
binnen handbereik, zo blijkt uit reeds aangekondigde interview met Wim de Grefte.
Zoals in veel van deze soort situaties is de vraag wie moet wat betalen? een hobbel die genomen moet worden om tot het afsluiten van een overeenkomst te kunnen komen.

 

Het BOA (BesturenOverleg Amersfoort) vergaderde en de redactie zat bij wijze van spreken, op de stoep te wachten om de resultaten van het overleg aan u te kunnen doorgeven. We spraken met Wim de Grefte, het bestuurslid van de Franciscus Xaverius die samenwerking in zijn portefeuille heeft. Het beloofde een spannende vergadering te worden omdat het bestuur van de Xaverius in een eerder stadium had uitgesproken dat het bereid was om mee te werken aan het tot stand komen van een samenwerkingsovereenkomst voor 1 augustus 2007.

Red.: Wim gaat dat lukken, een samenwerkingsovereenkomst vóór 1 augustus?

Het had niet veel gescheeld maar dat is niet gelukt. Toch zijn er belangrijke resultaten geboekt. We zijn het eens geworden over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en over de bewoordingen waarin die gegoten moet worden. Dat wil dus zeggen dat we nu hebben aangegeven op welke punten in het bijzonder de samenwerking vorm gaat krijgen.

Wat houdt dat precies in?
Laat ik me beperken tot de belangrijkste zaken. Het eerste punt is natuurlijk dat we samen één pastoraal team gaan delen. Er zal dus geen pastor meer zijn bij de verschillende kerken, zoals we dat tot nu toe gewend waren. Er komt een team met de pasbenoemde Hans Pauw als pastoor en nog een aantal pastoraal werkenden. Iedere pastor heeft een specialisatie of profiel, d.w.z. een taak die voor het hele werkgebied geldt. Vanuit zijn of haar  specialisatie ondersteunt iedere pastor(aal werk(st)er de activiteiten die in de 7 parochies op het gebied van zijn-haar specialisatie worden ontplooid.

Je zegt: een aantal pastoraal werkenden, iedereen is natuurlijk benieuwd hoeveel precies?
Het bisdom geeft op het ogenblik aan een totale omvang van 6 volledige arbeidsplaatsen. Dat betekent dus dat er enkele vacatures te vervullen zijn. In de nabije toekomst kom ik daar nog wel eens op terug. 

 

 

 

De hele aanpak van het werk van de pastores wordt dus heel anders. Zes arbeidsplekken, dat  kost heel wat. Is dat op te brengen?
Vergeet niet dat een deel van die kosten nu ook al opgebracht wordt. We spreken niet over een uitbreiding, dus het moet, zoals dat heet, kosten-neutraal blijven. Het verschil zal zijn dat we gezamenlijk de kosten voor dat team moeten gaan dragen. Iedereen die een beetje op de hoogte is van personele kosten kan uitrekenen dat we voor een team van bedoelde omvang totaal  toch in de orde van grootte € 500.000 per jaar uitkomen. En hoe verdeel je dat? Nou daar zijn we nog niet uitgekomen. Het lijkt wel een beetje op het overleg in Europa: het ging er af en toe hevig aan toe, in goede sfeer overigens, maar tot een gezamenlijk standpunt konden we nog niet komen. We hebben besloten dat we eind augustus het overleg hernemen en dan ook knopen doorhakken. Een besluit kan natuurlijk niet al te lang wachten want het pastorale team moet tot stand gebracht gaan worden.

 

 

In welke parochies zitten nu de grootste problemen?
Je begrijpt wel dat ik die vraag niet wil beantwoorden. Ik vind dat zaken die binnenskamers moeten blijven omdat anders het gevaar ontstaat dat er zwarte pieten worden uitgedeeld, daar is niemand mee gediend. Ik vind het heel begrijpelijk en goed dat iedereen voor zijn belangen opkomt, maar er is ook een steeds meer gezamenlijk belang. Die overgang is moeilijk……. 

 

 

 

In reacties die we van onze bezoekers krijgen wordt ook wel eens gevraagd: wat is nu de meerwaarde van een  parochieverband?
Meerwaarde? Laat ik nuchter blijven, het is natuurlijk allereerst door de omstandigheden dat we gedwongen worden deze weg op te gaan. Het aantal pastores wordt minder en ze moeten dus zo doeltreffend mogelijk kunnen werken en ook nog met plezier. Maar ik zie het toch niet alleen als een dwang door de omstandigheden: er kunnen nieuwe kansen ontstaan. Daar werd in deze vergadering ook een bewijs van geleverd. Een agendapunt was: wat doen we met de parochiekranten, moet er op dat vlak iets te zien zijn van de samenwerking. Sommigen denken dan aan één blad voor heel katholiek Amersfoort. Vanuit 't Zand heb ik het volgende idee op tafel gelegd. Het is nog maar op hoofdlijnen…
1. Gezamenlijk gaan de 7 parochies een mooi verzorgd kwartaalblad uitgeven, met achtergrondartikelen die voor alle parochies van belang zijn.
2. De, wat we zouden kunnen noemen, kleine nieuwsvoorziening, gebeurt in een eenvoudige nieuwsbrief die iedere geloofsgemeenschap zelf verzorgt, bv. iedere veertien dagen en die achter in de kerk ligt, ik meen dat Hoogland als zo iets heeft...
3. En verder zijn er al parochies met een steeds beter functionerende website, zoals wij en Noord. Ook op dat punt kunnen we elkaar ook meer van dienst zijn, zonder dat zoiets afbreuk hoeft te doen aan het eigen karakter van iedere geloofsgemeenschap.
Dit idee vond een enthousiast onthaal. En zoals dan wel gebeurt, onmiddellijk werd er al op allerlei details ingegaan en aanvullende ideeën werden geopperd….. Maar Bob Smits, de gespreksleider bracht ons weer op het goede spoor….
Het uitwerken van dit idee over communicatie en publiciteit vergt nog wel wat werk, maar ik vind het bemoedigend dat daar enthousiasme over is en dat we een haalbaar doel voor ogen hebben op dit punt. Ik heb er vertrouwen in dat dit zo op meer punten zal gaan gebeuren, stap voor stap….

 

 

Wim, uit je verhaal blijkt wel dat het een spannende, maar ook constructieve vergadering is geweest en reken maar dat we eind augustus weer bij je op de stoep staan.
Je weet dat je welkom bent, de koffie staat klaar.

 

 

 


bron: Website Sint Francisdcus Xaverius uitgave: 13 jul 2007
bericht nr. 6058 :  geplaatst op 15-07-2007 en 2013 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken