TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 8 juli 2007
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord

volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag


 

 

 

Kerinam 

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 11 juli: ds. P. Riemersma.

Basisgroep De Keerkring 

lke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St Aegtenkapel 

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger ds. W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

Golfbreker Radio 

zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: Geref. kerken vrijgem. (de Schaapskooi).

Meander Medisch Centrum 

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, dienst van Woord en Gebed.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra 

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. H. Biesma.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. H. Biesma.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. R. Sweers, Woord- en communieviering, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. H. Biesma.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, H.A.

Hervormde Gemeente 

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. W. de Bruin, Nijkerk; 18.30 uur: ds. W.P. van der Aa, Numansdorp.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast, H.A.

Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, doopdienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, doopdienst.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: dr. H. van den Belt, Nijkerk; 18.30 uur: ds.

J.P. Nap, Lunteren.

Gereformeerde Kerk 

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, H.A.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. G. Knepper, Leersum.

Protestantse Gemeente  

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G. Hofstra.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: dr. B. Plaisier, Utrecht.

Oecumenisch 

Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: geen opgave ontvangen.

Geref. Kerk Vrijgemaakt  

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer; 19.00 uur: ds. J. Wilmink.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk

Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. M.K. Drost.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. R. ter Beek, Soest.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: tot september vakantie.

Rooms-katholieke Kerken 

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en communieviering, diaken A. van Boven met samenzang.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en communieviering, diaken H. v.d. Wakker, m.m.v. Gemengd koor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Viering van Woord en Gebed o.l.v. parochianen, m.m.v koor Koh-I-Noor.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor B. Verreijt, koorgroep ‘t Zand, kinderwoorddienst en crèche.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. open cantorij.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken  

Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige Kerken  

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in aula Corderius College: 11.00 uur: ds. J.H. Veefkind, H. Avondmaal; 17.00 uur: ds. K. van As, Oostzaan.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 9.00 uur: ds. W. Molemaker, H. Avondmaal; 17.00 uur: ds. K. van As, Oostzaan, gezamenlijk NGK Noord en Zuid.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: kand. M.B. Visser, Sliedrecht; 16.30 uur: drs. G. van Roekel, Putten.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort ,Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. M.Ch. Kassens, Apeldoorn.

Amersfoorts Christelijk Centrum(Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’,Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.

Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingskerk,Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.

Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”,Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: majoor mevr. J. Mondeel. Tevens oppas en kindernevendienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Jeugddienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: Dienst.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: dhr. T. Stouten, Hilversum.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: elke zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl

l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. maand 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.

Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39:zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.


 

 

 

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: Dienst.

Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.),Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: dr. B. Plaisier, Utrecht.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor W. Klamer.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. T. Schutte, Ede; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. T. Schutte, Ede; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch; 15.00 uur: leesdienst.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch; 17.00 uur: Dienst.

Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. M.K. Drost.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.00 uur: Viering o.l.v. parochianen, m.m.v. koor Tussendoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. Cantorij; zo. 11.00 uur: Woord- en communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. herenkoor.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, A Sprotte.

De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: 11.00 uur: Anette Sprotte, PKN-viering.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in aula Corderius College: 11.00 uur: ds. J.H. Veefkind, H. Avondmaal; 17.00 uur: ds. K. van As, Oostzaan.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in aula Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 9.00 uur: ds. W. Molemaker, H. Avondmaal; 17.00 uur: ds. K. van As, Oostzaan, gez. noord en zuid.

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Jeugddienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 27 jun 2007
bericht nr. 6025 :  geplaatst op 04-07-2007 en 3770 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken