TERUG
Kerkgebouw
BOUW VATHORSTKERK ONZEKER
Amersfoort Noord (PKN)

BOUW VATHORSTKERK ONZEKER
'rooms-katholieken' dreigen uit project te stappen.


Het verslag van het overleg over de samenwerking tussen de katholieke parochies van Amersfoort, spreekt ook over dit thema. Wat er aan oecumene, en aan samenwerking tussen verschillende kerken gebeurt is steeds meer een zaak van álle Amersfoortse parochies. 


Dat er vragen zijn gerezen over het al of niet doorzetten van lang geleden gemaakte afspraken is juist. Die vragen zijn er zowel aan katholieke, als aan protestantse zijde. Maar dat komt in het AD niet zo duidelijk naar voren omdat de journalist twee mensen benaderd heeft, die in een eerder stadium bij deze materie waren betrokken. Zij reageren dus vanuit de situatie zoals zij die uit het verleden kennen en zijn niet gedetailleerd op de hoogte van de huidige ontwikkelingen.
Voor meer duidelijkheid is de redactie maar eens gaan snuffelen in het blad 'Lopend Vuur', op zich al een symbool van de samenwerking tussen de kerken in Amersfoort-Noord. U kunt het zelf allemaal nalezen
als u hier klikt.

De diverse publicaties van zowel katholieke als protestantse zijde maken duidelijk dat er al tien jaar geleden grond is gereserveerd om een kerk te kunnen bouwen. Het kernpunt waar het nu om draait is: moet deze kerk er nu wel of niet komen.
Aan protestantse zijde wordt er van uitgegaan in de begrotingen dat er in 2008 een kerkgebouw zal zijn. Aan katholieke zijde is men daar niet meer zo stellig over. Immers, in de loop van de jaren is de kerkelijke betrokkenheid sterk teruggelopen. In het bijzonder van katholieke zijde wordt gesteld dat het weinig zin heeft een kerk te bouwen als al duidelijk is dat er veel minder behoefte aan is dan destijds werd verwacht.
Een vraag die zeker ook speelt, met name van protestantse zijde werd dit opgemerkt,  is of het gepresenteerde ontwerp van een Veenkerk niet veel te binnenkerkelijk is en zich daardoor meteen uit de markt zal prijzen. Behoefte is er veel meer aan een gebouw dat het ontmoeten van mensen stimuleert en mogelijk maakt.
Verder zijn er verschillen van visie op de organisatie van de kerken. Zowel de rk.kerk, als de PKN zitten op een koers van reorganisatie en het zoeken van nieuwe relevante verbanden, maar dat gaat lang verschillende lijnen: de katholieken zijn zich op Amersfoort als geheel aan het richten, een pastoraal team zal geheel Amersfoort als werkgebied hebben, aan protestantse zijde is er toch meer voorkeur voor een meer wijksgewijze aanpak.

Het is vanzelfsprekend dat in een situatie met grote veranderingen, keuzes die in een andere tijd werden gemaakt, niet blindelings worden doorgezet. De kerken in Amersfoort leren van de Betuwelijn! We hebben de deken van het dekenaat Amersfoort benaderd met de vraag of de oecumenische gezindheid in de katholieke kerk in deze regio onder druk staat. Deken Bloem is juist blij met wat er in het verleden aan oecumenische 'winst' is behaald en benadrukt dat het de inzet van de katholieken in het lopende proces is, zo te opereren dat die goede verstandhouding blijft en verder wordt uitgebouwd. Maar dat kan niet betekenen dat de parochies in Noord en in de stad blind zijn voor ontwikkelingen die zich voordoen ten aanzien van kerkelijke participatie maar zeker ook op het vlak van het pastorale personeel. Besef van de reële situatie is nodig om tot goede besluiten te komen.

 

Het AD van vandaag reikt ook stof tot bezinning aan. Op pg. 2 en 3 van AD Amersfoort Dichtbij besteedt de krant aandacht aan kerken in Amersfoort die juist een onstuimige groei doormaken en aan uitbreiding denken. Hoe komt het dat de 'oude' kerken minder aantrekkingskracht hebben? Wat kunnen zij leren van de nieuwkomers?bron: AD Amersfoortse Courant uitgave: 28 jun 2007
bericht nr. 6004 :  geplaatst op 29-06-2007 en 953 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken