TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 24 juni 2007
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord
volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l.


Kerkdiensten Amersfoort

Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 27 juni: ds. A. Buursema.

Basisgroep de Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger ds. W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

Golfbreker Radio (87.6 FM )

zo. 10.30 uur: Geref. Kerken vrijgem. (A’frt-West); 17.00 uur: Ned. Ger. kerken.

Meander Medischcentrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. B. Vijfwinkel, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg:

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. A.C. van der Wekk

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: .

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. A.C. van der Wekken.

Birkhoven:

Birkhoven: zo. 10.00 uur: dhr. P. Rotteveel, m.m.v. El Shaddai, m.m.v. gemengd koor El Shadda

Verpleeghuis St. Elisabeth:

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en communieviering, met zang.

Zorgcentrum De Amerhorst: .

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: Dienst.

Zon en Schild:

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: S. Muns, Woorddienst.

Hervormde gemeente

Adventkerk,

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. A. Noordegraaf, Ede; 18.30 uur: ds. C. Blenk, Lienden.

Ouderenzorg Nijenstede:

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. C.W. Berrevoets.

Bergkerk,

Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel.

De Brug,

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: kand. H. Overeem; 17.00 uur: Zangdienst.

Nieuwe Kerk,

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, afscheid kinderen kindernevendienst.

Joriskerk,

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: kand. T. Doornebal, Benschop.


Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk,

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, Thomasviering.

Opstandingskerk,

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. H. Mintjes.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk,

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. H. Radstake.

De Open Hof,

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. J.H. Hessels Mulder, Drumpt.

De Hoeksteen,

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. C. Dijkstra.

Vathorst:

Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

Vathorst: PKN,

Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: geen opgave ontvangen.

Geref Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk,

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer, vriendendienst; 19.00 uur: ds. H. Boiten.

Kandelaar,

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk

Schaapskooi,

Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Vathorst,

Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. C. van den Berg; 16.00 uur: ds. A/O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Westerkerk,

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik,

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 22 juni 20.00 uur: Gebukt onder verdriet. Psalm 42; zo. 29 juni 20.00 uur: Zondig van nu af niet meer!

Roomskatholieke Kerken

St. Ansfridusparochie,

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en communieviering, pastor F. Geerdinck, met samenzang.

Katholieke Indonesische Gemeenschap,

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie,

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen

H. Kruisparochie,

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en communieviering, pastor A. van Boven, m.m.v. koor Koh-I-Noor. Er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie,

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, P. van de Velde en H. Kruthoff, m.m.v. koorgroep ‘t Zand.

H. Geest Parochie,

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Oorsprong.

St. Helenakapel, Het Klooster,

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken

Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe,

Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl

Orthodox-katholieke kerk,

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.   www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld),

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. J.M. Smelik, Nieuwegein; 17.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid,

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. F. van Deursen, Barneveld; 17.00 uur: ds. J.H. Veefkind, Amersfoort.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk,

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 11.00 uur: ds. H.P. Brandsma, Hoorn; 16.00 uur: ds. C. Agterhof, Baarn.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk,

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk,

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: dr. A. van Haarlem.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. D. van Dijk.

Amersfoorts Christelijk Centrum

Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.

Baptistengemeente,

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: René Erwich. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl


Evangeliegemeente ‘De Deur’,

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Chris

Evangelische Verg. Eemland,

Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship).
 Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingskerk,

Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.

Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”,

Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener,

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuter

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils,

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst geleid door majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendiens

Nieuw-Apostolische Kerk,

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël,

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort,

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief,

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk,

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: zr. Peggy Sieberichs.

Vrije Evangelische Gemeente,

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. E. Spee, Hoogland.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente,

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.):

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen,

Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: elke zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl

l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig)

l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. maand 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.

Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39

Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. C. Dijkstra.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. J. Hessels Mulder, Drempt.

Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.),Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. A. Sprotte.


Geref Kerk Vrijgemaakt

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. T. Schutte, legerpredikant Putten, dovendienst; 17.00 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. T. Schutte, legerpredikant Putten, dovendienst; 15.00 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk.

Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.


Roomskatholieke Kerken

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. geen viering i.v.m. afscheidsviering zondag; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Revenberg, m.m.v. Veen Vocals; zo. geen viering.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, gast PKN.

De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken

Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: geen opgave ontvangen.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. J.M. Smelik, Nieuwegein; 17.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in aula Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. F. van Deursen; 17.00 uur: ds. J.H. Veefkind.

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
http://www.pg-immanuel.nl/.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.bron: De Stad Amersfoort uitgave: 20 jun 2007
bericht nr. 5957 :  geplaatst op 20-06-2007 en 5145 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken