TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten za 26 en zo 27 mei 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l.

Kerkdiensten Amersfoort 

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 10.00 uur: Geref. Kerken Vrijgem.; 11.30 uur: Ned. Ger. Kerken; 17.00 uur: Chr. Ger. Ichthuskerk.

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg:
zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, H.A.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. B. Vijfwinkel, H.A.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg:
zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma, m.m.v. fam. Kalkman.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. K. Adrichem, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. D. van Wageningen.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: G. Hofstra, Woorddienst.


Hervormde gemeente 
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren; 18.30 uur: ds. T.C. Verhoef, Giessenburg.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. M.C. Buijs-Ballast.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, H.A.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 17.00 uur: Zangdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. zanggroep.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis; ma. 28 mei 9.30 uur: kand. J. Broekman, Voorthuizen.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente 
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: dhr. A. van Klinken.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, openb. geloofsbelijdenis.
Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. R. Klein Vanenburg.

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer; 19.00 uur: ds. J. Wilmink, voorber. H.A.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk.
Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. C. v.d. Berg, voorber. H.A.; 15.00 uur in Boogkerk: ds. A.O. Reitsema, openbare geloofsbelijdenis.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7:  vr. 1 juni 20.00 uur: Wie dorst heeft mag bij Mij komen, Joh. 7:37.

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor F. Geerdinck, m.m.v. Soli Deo Gloria; ma. 28 mei 11.00 uur: Eucharistieviering, voor gehele parochieverband, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Holy Spirit Choir.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, F. Geerdinck, m.m.v. Gemengd koor; wo. 30 mei 19.00 uur: Mariaviering, H. v.d. Wakker, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: za. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed; zo. 9.30 uur: pastor R. Vonhögen, Eucharistieviering, m.m.v. alle koren. Er is kinderwoorddienst; ma. 28 mei 11.00 uur: Viering in Ansfridusparochie.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: pastor L. Koerhuis, Eucharistieviering, m.mv. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche; ma. 28 mei 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor B. Verreijt.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m,.v. Con Spirito; ma. 28 mei 11.00 uur: Gez. Eucharistieviering in Ansfriduskerk.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; ma. 28 mei 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
 

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe,
Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: http://www.vkk.nl/
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. A.C. van der Wekken.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. F. Groeneveld, Baarn.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente "De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst geleid door majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. A.C. Louwerse.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. http://www.vvgamersfoort.nl/
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente
De Hoeksteen,
Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, openbare geloofsbelijdenis.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. A. Sprotte.
 
Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Spakenburg.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk; 14.30 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. H.J. Boiten; 16.30 uur in Martinusparochie: ds. J.R. Geersing, Hoogeveen, belijdenisdienst.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: Dienst; 17.00 uur: ds. H.J. Room, Harderwijk.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.
 
Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. koor Tussendoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, Th. Windt, m.m.v. Martinuskoor; 13.00 uur en 14.30 uur: Doopviering.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Windt, m.m.v. Herenkoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Gemengd koor.


Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.
 

Overige kerken
Vathorst: PKN,
Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in aula Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. http://www.pg-immanuel.nl/.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 25 mei 2007
bericht nr. 5861 :  geplaatst op 25-05-2007 en 5579 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken