TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 20 mei 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l.

Kerkdiensten Amersfoort 

Basisgroep de Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Agaetenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. http://www.ruimteviering.nl/.


Golfbreker Radio
 (87.6 FM )
zo. 9.00 uur: Rafaël gemeente; 10.45 uur: Geref. Kerken Vrijgem. (De Lichtkring); 17.00 uur: Opstandingskerk.
 
Meander Medischcentrum
Locatie Lichtenberg:
zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dr. A.J. Plaisier.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: dr. A.J. Plaisier.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, Woord- en Gebedsviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: mevr. E. Bast.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, Woorddienst.

Hervormde gemeente 
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C.M. van Loon, Capelle a.d. IJssel; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. A. Fox, Amsterdam, dienst van Woord en Tafel; 10.30 uur: ds. A. Fox, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. W. van den Hul.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. J. Westland, Houten; 18.30 uur: ds. H. Visser, Barneveld.


Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: mevr. ds. C. Oosterveen, Barneveld.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J.D.A. de Zwart, Leusden.
 
Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: dhr. A. van Klinken.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. G. Knepper, Leersum.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: mevr. ds. T. Bouw, Gouda.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. A.C. van der Wekken.

Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: L. Koffeman.
 
Geref Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk,
Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer; 19.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, em. Arnhem; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. K. de Vries.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 18 mei: 20.00 uur: Ik zal u niet als wezen achterlaten. Joh. 14;15-20; vr. 25 mei 20.00 uur: Wanneer de Trooster komt.
 
Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Th. Windt, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Gezinsviering, pastor A. van Boven, m.m.v. koor Koh-I-Noor.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor B. Verreijt, m.m.v. Vrouwenschola. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Open Cantorij.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
 

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: http://www.vkk.nl/
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.


Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: Leesdienst; 17.00 uur: ds. P. Busstra, Bunschoten.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. T.A. Viezee, Krommenie; 17.00 uur: Dienst.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. J.H. Carlier, em. Hilversum; 17.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 20 mei geen dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. S.J.R. Rosmolen, Hoogland.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Kees van der Wilden. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente "De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst geleid door majoor en mevrouw H. Kooyman. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst. Thema: ‘Wat God ons de afgelopen weken heeft geleerd'. Spreker: Richard Klomp. Tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 20 mei 15.00 uur: Doopdienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Kees de Vlieger.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J. Delwig, Leeuwarden.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. http://www.vvgamersfoort.nl/
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: do. 17 mei 10.00 uur: ds. M. Schoonderbeek, dienst met Open Hof; zo. 10.00 uur: mevr. ds. T. Bouw, Gouda.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. G. Knepper, Leersum.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: do. 17 mei 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel; zo. 11.00 uur: ds. A.C. van der Wekken.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor W. Klamer.


Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: do. 17 mei 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. H.J. Venhuizen, em. Ede.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: do. 17 mei 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. H.J. Venhuizen, em. Ede.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: do. 17 mei 8.45 uur: ds. K. de Vries, Hilversum; zo. 8.45 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk; 15.00 uur: ds. M.J.C. Blok, Utrecht.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: do. 17 mei 10.30 uur: ds. J. Boersma; zo. 10.30 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk; 17.00 uur: Dienst.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: do. 17 mei 9.30 uur: ds. A.O. Reitsema; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos, m.m.v. Ceciliakoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering,. R. Putman, m.m.v. Martinuskoor; ma. 19.30 uur: Viering o.l.v. parochianen, m.m.v. Ceciliakoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: R. Putman, Eucharistieviering, m.m.v. cantorij; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos, m.m.v. Herenkoor.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, R. Sweers; 11.00 uur: Woorddienst, A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: L. Koffeman.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: do. 17 mei 9.00 uur in Ichthuskerk: ds. W. Molemaker; zo. 10.00 uur: Leesdienst; 17.00 uur: ds. P. Busstra, Bunschoten.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in aula Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: do. 17 mei 9.00 uur in Ichthuskerk: ds. W. Molemaker; zo. 10.00 uur: ds. T.A. Viezee, Krommenie; 17.00 uur: Dienst.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. http://www.pg-immanuel.nl/.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 18 mei 2007
bericht nr. 5830 :  geplaatst op 19-05-2007 en 5613 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken