TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo 13 mei en do 17 mei 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l.

 Kerkdiensten Amersfoort 

Basisgroep de Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.
 

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: Geref. Kerken Vrijg. (Schaapskooi).

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. J. Gerkema; do. 17 mei 9.45 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: mevr. J. Gerkema; do. 17 mei 11.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Birkhoven: zo. 13 mei geen dienst.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering; do. 17 mei 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. A. de Jong.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: G. Hofstra, dienst van Woord en Tafel.


Hervormde gemeente  
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. W.P. van der Aa, Numansdorp; 18.30 uur: dr. A.J. Plaisier; do. 17 mei 9.30 uur: ds. G. van Goch, Huizen.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn; do. 17 mei 10.00 uur: ds. M.C. Buijk.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk; do. 17 mei 9.30 uur: Morgengebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, m.m.v. Brugkoor; do. 17 mei 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, dienst met Opstandingskerk.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: drs. P.J. Verhagen, Hierden; 19.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; do. 17 mei 9.30 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, H.A.; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, dankz. H.A.; do. 17 mei 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk 
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, H.A.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J.G. Meijnen, Haarlem.


Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. H. Radstake; do. 17 mei 10.00 uur: dhr. A. van Klinken.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan, H.A.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; 17.00 uur: ds. J. Woltinge en ds. R. van der Zwan, vesper; do. 17 mei 10.00 uur: ds. M. Schoonderbeek, dienst met Open Hof.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. H. Biesma; do. 17 mei 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. A. Sprotte, H.A.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk,
Copernicusstraat 18: zo. 11.00 uur: ds. Tj. de Boer, aansluitend broodmaaltijd met Ned. Iraanse Gemeente; 19.00 uur: ds. C. v.d. Berg; do. 17 mei 9.30 uur: ds. Tj. de Boer.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.N. Hendriks; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk; do. 17 mei 9.30 uur: ds. H.J. Boiten.
Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten; do. 17 mei 9.30 uur: ds. C. v.d. Berg.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer; do. 17 mei 9.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema; do. 17 mei 10.00 uur: ds. A. Buursema.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 11 mei 20.00 uur: Zegenend gaat Hij weg. Lucas 24:50-53; vr. 18 mei 20.00 uur: Zegenend gaat Hij weg. Lucas 24:50-53.

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, met toediening H. Vormsel, kardinaal A. Simonis en pastor F. Geerdinck, m.m.v. koor 4U; do. 17 mei 11.00 uur: Eucharistieviering in St. Henricuskerk voor het hele parochievervand, p.w. L. Vonhögen.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, H. v.d. Wakker, m.m.v. Dameskoor; do. 17 mei 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor L. Vonhögen.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: pastor R. Vonhögen, Eucharistieviering, m.m.v. Lief- en Leedkoor; do. 11.00 uur: Viering in St. Henricuskerk.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van woord en gebed, voorg. P. v.d. Velde en C. van Loon, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche; do. 17 mei 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizé-viering, pastor R. Vonhögen; zo. 11.00 uur: Euch.viering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Open Cantorij.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; do. 17 mei 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
 

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: http://www.vkk.nl/
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. F. Gerkema; do. 17 mei 9.00 uur in Ichthuskerk: ds. W. Molemaker.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. M. Janssens, Utrecht; do. 17 mei 9.00 uur in Ichtuskerk: ds. W. Molermaker.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. G.L. Born, Dronten; do. 17 mei 9.00 uur: ds. W. Molemaker, gezamenlijke dienst.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A. Lenselink.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Evert Vandepoll. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente "De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking.
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst. Thema: ‘Bouwen aan de toekomst uit dankbaarheid'. Spreker: Richard Klomp. Tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng; do. 17 mei 10.30 uur: zr. Peggy Sieberichs.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. E. Spee, Hoogland.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: Dienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. H. Biesma.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor T. Deinum.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
 Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Boersma, vriendendienst; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. R. Kelder, Nijkerk; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. A.M. de Hullu, Apeldoorn.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. H.J. Room, Harderwijk; 17.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer.
 

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Viering o.l.v. parochianen, B. Brouwer; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Kinderkoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: R. Putman, Eucharistieviering, m.m.v. Veen Vocals; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. Gemengd koor.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: A. Sprotte, H.A.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in aula Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. M. Janssens, Utrecht.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. http://www.pg-immanuel.nl/.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 11 mei 2007
bericht nr. 5803 :  geplaatst op 11-05-2007 en 5934 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken