TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort zondag 6 mei 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l.

Kerkdiensten Amersfoort 


Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Zo. 6 mei 12.00 uur: Thema: Opstaan uit lamlendigheid, ds. W. Verschoor, m.m.v. cantrix en organist. Er is kinderviering. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 10.00 uur: Geref. Kerken Vrijgem. (Kandelaar); 17.00 uur: Ned. Herv. Adventkerk.


Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. B. Vijfwinkel, dienst van Woord en Gebed.
 

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg:
zo. 9.45 uur: ds. L.Prinsen.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. L. Prinsen.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: zr. L. Flintrop, m.m.v. dameskoor St. Henricus.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Viering. 
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: C. Arends, Woorddienst, m.m.v. Cantorij Open Kapel.
Ouderenzorg Nijenstede:
zo. 10.00 uur: ds. C. ‘t Lam.

Hervormde gemeente
 
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren; 18.30 uur: Dienst.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. T. Fossen, Den Dolder, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. T. Fossen, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: Dienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. zanggroep.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, voorber. H.A.; 18.30 uur: ds. J. Veldhuijzen, Putten.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. D. van Wageningen.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger, m.m.v. Cantorij Vathorst; 17.00 uur: ds. H. Eendebak, Harderwijk, DMB, m.m.v. vrouwenkoor Voorthuizen.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk,
Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. drs. E.A. Kist-Bakker.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: mevr. ds. L. Schoonderbeek.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: dhr. A.S. van Klinken.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. Smink, doopdienst.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk,
Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer; 19.00 uur: ds. C. v.d. Berg.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 4 mei: 20.00 uur: Verbonden met Christus. 1 Cor. 15:12-22; vr. 11 mei 20.00 uur: Zegenend gaat Hij weg. Lucas 24:50-53.


Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Vesperviering, diaken A. van Boven, met samenzang; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: pastor R. Vonhögen, Eucharistieviering, m.m.v. gemengd koor. Er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: pastor B. Verreijt, Eucharistieviering. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: geen opgave otnvangen.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
 

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: http://www.vkk.nl/
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed, amersfoort.okkn.nl

Overige kerken 
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. van Deursen, Barneveld; 17.00 uur: ds. H. van der Velde, Bunschoten.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. D. Timmerman, Breukelen.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. W.J.A. Ester, Kornhorn.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: mevr. ds. C. van Opstal, Utrecht.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. D. van Dijk, Utrecht.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok, H.A. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente "De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst geleid door envoy T. Plantinga. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst. Thema: ‘Bouwen aan een gewend leven'. Spreker: Paul Westerlaken. Tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: zr. Peggy Sieberichs.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. P.C. Tönjes, Ermelo, H.A.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. http://www.vvgamersfoort.nl/
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: Dienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: mevr. ds. L. Schoonderbeek.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, H.A.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. W. Klamer.

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. H. Drost, Houten; 15.00 uur: ds. G. Gunnink.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. H. Drost, Houten; 17.00 uur: Dienst.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: R. Pol, Woord- en Communieviering, m.m.v. Ceciliakoor; zo. 9.30 uur: M. van Tricht, Woord- en Communieviering, m.m.v. Martinuskoor; ma. 19.30 uur: Viering o.l.v. parochianen, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: M. van Tricht, Woord- en Communieviering, m.m.v. voorzangers; zo. 9.30 uur: R. Pol, Woord- en Communieviering, m.m.v. Herenkoor.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: E. Vos, m.m.v. Woord- en Communieviering; 13.30 uur: Doopviering, M. van Tricht en T. Deinum.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.


Overige kerken  
Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. Smink, doopdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. van Deursen, Barneveld; 17.00 uur: ds. H. van der Velde, Bunschoten.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in aula Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. D. Timmerman, Breukelen.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. http://www.pg-immanuel.nl/
  
 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 04 mei 2007
bericht nr. 5754 :  geplaatst op 04-05-2007 en 5636 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken