TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zondag 22 april 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l.

Kerkdiensten Amersfoort 

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 10.30 uur: Geref. Kerken Vrijgem. (Amersfoort-West); 17.00 uur: Ned. Geref. kerken.

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. B. Vijfwinkel, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg:
zo. 9.45 uur: ds. L.Prinsen.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. L. Prinsen.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma, m.m.v. gemengd koor Exaudi.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, Woord- en Gebedsviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. C.W. Berrevoets.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: S. Muns.


Hervormde gemeente
 
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. W. v.d. Hul; 18.30 uur: ds. C. Blenk, Lienden.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 17.00 uur: Zangdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, doopdienst.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen.
 

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, m.m.v. jongeren.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.


Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. Knol.  
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
Vathorst: PKN-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: Dienst.

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Reitsema; 19.00 uur: ds. T. de Boer.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk.
Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. T. de Boer; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur: br. A.M. André; 10.30 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. R. Kelder.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. K. de Vries, Hilversum; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20 apr. 20.00 uur: En hun ogen werden geopend.. Lucas 24:13-35.

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A.P. van Boven, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, 1e communie, pastores R. Vonhögen en F. Geerdinck, m.m.v. gelegenheidskoor.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, voorg. T. Vester en A. Bijlholt, m.m.v. mannenschola. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Th. Windt.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
 

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: http://www.vkk.nl/
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.
 

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: geen opgave ontvangen.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. H. Last, Veenendaal.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: Regiodienst in Lutherse Kerk Zeist.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier, met verteluur.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Dienst. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente "De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst geleid door majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst. Thema: ‘Bouwen aan een doelbewust leven'. Spreker: Marten Busstra. Tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Kees de Vlieger.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. C. Schouwstra, Apeldoorn.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. http://www.perspectief-veg.nl/
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. A. Sprotte.


Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. S.S. Braaksma, Almere; 17.00 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. H. Knigge, em. Buitenpost; 15.00 uur: ds. H. Knigge, em. Buitenpost.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur: br. A.M. André; 10.30 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. R. Kelder.


Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Viering o.l.v. parochianen, m.m.v. Caeciliakoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. koor Tussendoor; 13.00 uur en 14.00 uur: Doopviering, R. Putman.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Viering; zo. 9.30 uur: Viering.


Oecumenisch
Vathorst: PKN en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: Viering.
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, T. Deinum; 12.00 uur: Doopviering, E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.


Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in aula Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: geen opgave ontvangen.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. http://www.pg-immanuel.nl/.

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 20 apr 2007
bericht nr. 5725 :  geplaatst op 20-04-2007 en 5805 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken