TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 8 en 9 april 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l.
(voor diensten in de stille week zie apart bericht)

Kerkdiensten Amersfoort 

Basisgroep de Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.
 

St. Agaetenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. http://www.ruimteviering.nl/.
 

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger ds. W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig; za. 22.00 uur: Gezamenlijke viering, voorg. ds. G.A. de Vries en ds. W. Verschoor, m.m.v. Paaskoor.

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
za. 21.30 uur: Paaswake vanuit de Ansfridusparochie; zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: Geref. Kerken Vrijgem. (De Schaapskooi).

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. R. Buijs-Ballast.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 19.30 uur: Woord- en Gebedsviering, mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. W. v.d. Hul.
Zon en Schild:  zo. 10.00 uur: B. Bomer, m.m.v. Cantorij.

Hervormde gemeente 
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren, Rhenen; 18.30 uur: ds. D.M. van de Linde, Rotterdam.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2:  zo. 10.30 uur: ds. J. van Baardewijk, dienst met kinderen.
De Brug, Schuilenburgerweg 2:  zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, m.m.v. gospelkoor.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110:  zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. zanggroep; 19.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, lieddienst.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. C.B. Stam, Woudenberg; ma. 9.30 uur: ds. M.J. Tekelenburg, Sprang-Capelle.


Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4:  zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 9.00 uur: Peuter- en kleuterviering; 10.15 uur: ds. P.P. van der Harst

Protestantse Gemeente
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59:  zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge, doopdienst.
Vathorst: PKN-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: Kok van Nood en R. Putman, oecumenische viering.

Geref Kerk Vrijgemaakt   
Martuskerk, Copernicusstraat 18:  zo. 10.00 uur en 19.00 uur: ds. Tj. de Boer.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk.
Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
 

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28:  zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Soli Deo Gloria; ma. 9.30 uur: Eucharistieviering in de Henricuskerk, pastor R. Vonhögen en diaken A.P. van Boven.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, F. Geerdinck, m.m.v. Dameskoor; ma. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en A. van Boven, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48:  zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor A. van Boven, m.m.v. koor Koh-I-Noor. Er is kinderwoorddienst; ma. 9.30 uur: Eucharistieviering in de Henricusparochie.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31:  zo. 10.30 uur: Eucharistieviering met doop, pastor L. Koerhuis, m.m.v. Cantorij. Er is kinderwoorddienst en crèche; ma. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor B. Verreijt .
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Th. Windt, m.m.v. koor Oorsprong; .
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22:  zo. 9.45 uur en ma. 9.30 uur: Eucharistieviering.
 

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe,
Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5:  zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: vr. 20.00 uur: Eucharistieviering;  zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.
 

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,
diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1:  zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: geen opgave ontvangen.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154:  zo. 9.30 uur: ds. H. Biesma; 17.00 uur: ds. A.C. van der Wekken.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61:  zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A., m.m.v. klarinettiste.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30:  zo. 10.00 uur: ds. G.A. de Vries.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Dienst. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente "De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst o.l.v. majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendienst.
 
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Thema: ‘Wil de echte Jezus nu opstaan?'Tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75:  zo. 10.00 uur: Paasdienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15:  zo. 10.00 uur: dhr. Van der Vliet'.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst en Avondmaal; 11.30 uur: Gastendienst en brunch. http://www.vvgamersfoort.nl/
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord


SOW-gemeente
De Hoeksteen,
Klaartje Donzepad 59:  zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge, doopdienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11:  zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.


Geref Kerk Vrijgemaakt   
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring:  zo. 8.45 uur: ds. H.Sj. Wiersma, Spakenburg; 17.00 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk:  zo. 10.30 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. J.B. Wilmink; 15.00 uur: ds. J. van Benthem.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland:  zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, m.m.v. Martinuskoor; ma. 9.30 uur: Gebedsviering, B. Brouwer, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen:  zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Kinderkoor; ma. 9.30 uur: Gebedsviering Lessons & Carols o.l.v. parochianen, m.m.v. Gemengd koor.
Vathorst: PKN en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: Kok van Nood en R. Putman, oecumenische viering.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101:  zo. 9.30 uur: Avondmaalsviering, E. Vos en A. Sprotte; 11.00 uur: Woorddienst, E. Vos en A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,
diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1:  zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 06 apr 2007
bericht nr. 5679 :  geplaatst op 06-04-2007 en 5879 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken