TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten op 6 en 7 april 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l. (voor kerkdiensten op 1e en 2e paasdag zie apart bericht)

Kerkdiensten Amersfoort 

Basisgroep de Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.
 

St. Agaetenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. http://www.ruimteviering.nl/.
 

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger ds. W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig; za. 22.00 uur: Gezamenlijke viering, voorg. ds. G.A. de Vries en ds. W. Verschoor, m.m.v. Paaskoor.

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
za. 21.30 uur: Paaswake vanuit de Ansfridusparochie;

Zorgcentra
Birkhoven: za. 19.00 uur: past. H. v.d. Wakker en mevr. J. Adriaansz, m.m.v. fam. Kalkman.
Zorgcentrum De Amerhorst: vr. 15.00 uur: ds. M.D. v.d. Giessen, H.A.;

Hervormde gemeente 
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: vr. 19.30 uur: ds. W. Dekker, Oosterwolde, H.A.;
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: vr. 19.30 uur: ds. J. van Baardwijk; 
De Brug, Schuilenburgerweg 2: vr. 16.00 uur: ds. B. Borger, H.A. voor aan huis gebondenen; 19.30 uur: dr. A.J. Plaisier, H.A.;
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: vr. 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A.; za. 19.00 uur: Open kerk;
Joriskerk, Hof 1: vr. 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; za. 19.30 uur: Meditatief moment;


Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: vr. 19.30 uur: ds. W. Verschoor, m.m.v. Cantorij; za. 22.00 uur: mevr. ds. H.H. Muns, Den Dolder;
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: vr. 19.30 uur: Liturgiecommissie; za. 21.00 uur: ds. B. Borger;
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: vr. 19.30 uur: Vesper; za. 22.00 uur: ds. P.P. van der Harst;

Protestantse Gemeente
De Open Hof, Vogelplein 1: vr. 19.30 uur: ds. J. Woltinge en ds. R.G. van der Zwan
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: za. 21.30 uur: ds. J. Woltinge en ds. R.G. van der Zwan
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: vr. ds. P.L.R. van der Spoel, H.A.; za. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt   
Martuskerk, Copernicusstraat 18: vr. 19.30 uur: ds. Tj. de Boer, H.A.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: vr. 19.30 uur: ds. J.B. Wilmink;
Schaapskooi, vr. 19.30 uur: ds. C. v.d. Berg, dovendienst;
Vathorst, Wezeperberg 6: vr. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema;
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: vr. 19.30 uur: ds. G. Gunnink;
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 6 apr. Oliekruik gesloten.

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: vr. 15.00 uur: Gezinskruisweg, diaken A.P. van Boven; 19.00 uur: Gebedsviering, diaken A.P. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria en 4U; za. 21.30 uur: Paaswake, Woord- en Communieviering, diaken A.P. van Boven, m.m.v. koor 4U;
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: vr. 15.00 uur: Kruisweg o.l.v. parochianen; 19.00 uur: Woord en Gebed, H. v.d. Wakker en F. Geerdinck, m.m.v. dameskoor; za. 21.30 uur: Paaswake, pastor Th. Windt en H. v.d. Wakker, m.m.v. Gemengd koor; 
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: vr. 15.00 uur: Viering van Woord en Gebed in H. Geestparochie, G. Martens; 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Gemengd koor; za. 19.30 uur: Gezinsviering, pastor F. Geerdinck, m.m.v. gelegenheidskoor; 21.30 uur: Paaswake, eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor;
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: vr. 15.00 uur: Kruisweg, voorg. P. v.d. Velde en H. Kruthoff m.m.v. Mannenschola; 19.30 uur: pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand; za. 22.30 uur: Eucharistieviering, pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand;
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: vr. 19.00 uur: G. Martens en A. Leenders, m.m.v. Con Spirito; za. 19.30 uur: Gezinsviering, R. Vonhögen, m.m.v. kinder- en tienerkoor;
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: vr. 19.30 uur: Plechtigheden Goede Vrijdag;
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken
Orthodox-katholieke kerk,
Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers;  . www.orthodoxekerk.nl / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: vr. 20.00 uur: Eucharistieviering; za. 21.00 uur: Eucharistieviering; zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.
 

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,
diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: vr. 19.00 uur: ds. F. Gerkema; zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: vr. 19.30 uur: ds. A.C. van der Wekken;
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: vr. 16.00 uur: Passiestonde;
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: vr. 20.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries; za. 22.00 uur: Gezamenlijke viering, ds. G.A. de Vries en ds. W. Verschoor, m.m.v. Paaskoor G.A. Reinhold-Scheuermann;
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6):Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.

 

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: vr. 19.30-20.30 uur: Goede Vrijdag-dienst;
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: vr. 19.30 uur: Dienst; za. 19.30 uur: Dienst;
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
 

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord


SOW-gemeente
De Hoeksteen,
Klaartje Donzepad 59:  za. 21.30 uur: ds. J. Woltinge en ds. R.G. van der Zwan;
De Open Hof, Vogelplein 1: vr. 19.30 uur: ds. J. Woltinge en ds. R.G. van der Zwan;
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: vr. ds. P.L.R. van der Spoel, H.A.;


Geref Kerk Vrijgemaakt   
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: vr. 16.00 uur: ds. J. Boersma;
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: vr. 19.30 uur: ds. J. Boersma;
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: vr. 20.00 uur: ds. A. Buursema;
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: vr. 18.30 uur: ds. J.J. Schreuder, Spakenburg; 
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: vr. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema;

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland:  vr. 10.00 uur: Kinderviering, M. van Tricht, m.m.v. Kinderkoor; 15.00 uur: Viering o.l.v. parochianen, m.m.v. Martinuskoor; 19.30 uur: Gebedsviering, R. Putman, m.m.v. koor Tussendoor; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Kinderkoor; 21.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Caeciliakoor;
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: vr. 19.00 uur: Gebedsviering, R. Pol, m.m.v. Gemengd koor; za. 21.00 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, m.m.v. Herenkoor;
 

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: vr. 20.00 uur: Woorddienst, E. Vos en A. Sprotte; za. 19.00 uur: Woorddienst, A. Sprotte; 21.00 uur: Woorddienst, E. Vos en A. Sprotte;
 

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,
diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: vr. 19.00 uur: ds. F. Gerkema; 
 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 06 apr 2007
bericht nr. 5678 :  geplaatst op 06-04-2007 en 5826 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken