TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 25 maart 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l.

Kerkdiensten Amersfoort 

Centrumviering
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Agaetenkapel 
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. http://www.ruimteviering.nl/.


Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 10.00 uur: Ned. Geref. Kerken; 17.00 uur: Geref. Kerken Vrijgem. (Amersfoort-West).

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: past. M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. B. Vijfwinkel, dienst van Woord en Gebed.


Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg:
zo. 9.45 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan, m.m.v. gemengd koor El Shaddai.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: ds. L. Wolters, H.A.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. L. van Nieuwpoort.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: S. Muns.

Hervormde gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. M.C. van Pelt, Rotterdam; 18.30 uur: ds. W. Dekker, Oosterwolde.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. H. de Leede.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J.P. Dam-Oskam, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J.P. Dam-Oskam, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, m.m.v. Brugkoor; 17.00 uur: Zangdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: dr. G.W. Marchal, Beekbergen.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor m.m.v. kinderen.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer, Leusden.

Gereformeerde Kerk  
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. van Verseveld.
 

Protestantse Gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: dhr. A.J. van Heusden, Driebergen.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Vathorst: PKN-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: A. Sprotte, PKN-viering.
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. J. Wilmink; 19.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk.
Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 23 mrt. 20.00 uur: Anderen heeft Hij gered... Lucas 22:26-43; vr. 30 mrt. 20.00 uur: Jezus gaf de geest. Matth. 27:45-50.


Roomskatholieke Kerken 
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en pastor F. Geerdinck, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: vr. 19.00 uur: Vastenmeditatie; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: za. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed; zo. 9.30 uur: Viering van Boete en Vergeving, pastor F. Geerdinck, m.m.v. Gemengd koor. Er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Vastenviering, pastor L. Koperhuis, m.m.v. Schola. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. Open Cantorij.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.


Overige katholieke Kerken 
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: http://www.vkk.nl/
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl


Overige kerken
 
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. D. Timmerman, Breukelen.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. J.H. Veefkind; 17.00 uur: ds. W.J. van der Linde, Barneveld.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. A.C. van der Wekken; 17.00 uur: ds. D. Quant, Huizen.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 25 mrt. geen dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. G.A. de Vries.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Dienst. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente "De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst o.l.v. majoor en mevrouw G. Barkmeyer. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Paul Westerlaken. Thema: Samen bouwen! Tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J. Schotanus, Winschoten.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. http://www.vvgamersfoort.nl/
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. van Verseveld.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: dhr. A.J. van Heusden, Driebergen.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. G. van de Kamp.

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. T. Schutte, Ede; 17.00 uur: ds. H.J. Venhuizen, em. Ede.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. T. Schutte, Ede; 15.00 uur: ds. H.J. Venhuizen, em. Ede.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. K. de vries, Hilversum; 15.00 uur: ds. J. Geelhoed, Wapenveld.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. P.P.H. Waterval, Krimpen a.d. IJssel; 17.00 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Caeciliakoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, Th. Windt, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Windt, m.m.v. Herenkoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Cantorij.

Oecumenisch
Vathorst: PKN en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. A. Sprotte, PKN-viering.
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: onvolledige opgave ontvangen.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. D. Timmerman, Breukelen.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in aula Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. J.H. Veefkind; 17.00 uur: ds. W.J. van der Linde, Barneveld.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. http://www.pg-immanuel.nl./.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 23 mrt 2007
bericht nr. 5607 :  geplaatst op 23-03-2007 en 6054 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken