TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 18 maart 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag en vrijdag j.l.

Kerkdiensten Amersfoort 

St. Agaetenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. http://www.ruimteviering.nl/.

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 10.45 uur: Geref. Kerken Vrijgem. (De Lichtkring); 17.00 uur: Opstandingskerk.


Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, dienst van Schrift en Tafel.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam, dienst van Schrift en Tafel.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: pastor H. v.d. Wakker, m.m.v. St. Caroluskoor, Soesterberg.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. Chr. Way.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: C. Arends.

Hervormde gemeente 
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 18.30 uur: ds. J.A. van der Velden, IJsselmuiden.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk en ds. K. van der Horst, dienst van Schrift en Tafel met Evang. Luth. Gemeente.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. Westerman.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; 17.00 uur: Themadienst o.v. oud. W.R. Witteveen.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. G. Laseur; 17.00 uur: kand. M. van Dam.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer, Leusden.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger, dienst van Schrift en Tafel.


Gereformeerde Kerk
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. S.W.J. Zoutman.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.


Protestantse Gemeente  
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
Vathorst: PKN-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: R. Pol, Gebedsviering.


Geref Kerk Vrijgemaakt   
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur en 19.00 uur: ds. Tj. de Boer, H.A.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink, H.A.; 17.00 uur: ds. H.J. Bouten, H.A. (locatie Nijenstede 15.30 uur: ds. H.J. Boiten).
Schaapskooi, zo. 9.30 uur: ds. C. v.d. Berg, H.A.; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.; 17.00 uur: ds. C. van den Berg, H.A..
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema, H.A.; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Anderen heeft Hij gered... Lucas 22:26-43.


Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A.P. van Boven, m.m.v. koor 4U; ma. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: vr. 19.00 uur: Vastenmeditatie; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, o.l.v. parochianen, m.m.v. Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor. Er is kinderwoorddienst; 19.00 uur: Thomasviering; ma. 19.00 uur: Eucharistieviering in de Ansfridusparochie.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Vastenviering, pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Con Spirito.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.


Overige katholieke Kerken   
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: http://www.vkk.nl/
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.


Overige kerken
 
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 14.00 uur (jubileumdienst): ds. A.C. van der Wekken.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: zie Bergkerk.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. G. Hoekema.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Dienst. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente "De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst o.l.v. majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de dienst. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. J. Lataster.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. drs. G. Doekes-van Slooten, Zwolle.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. http://www.vvgamersfoort.nl/
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor W. Klamer.

Geref Kerk Vrijgemaakt
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: wo. 19.30 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. J. Boersma, H.A.; 17.00 uur: ds. J. Boersma, H.A.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: wo. 16.00 uur: ds. J. Boersma; zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis, H.A.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: wo. 16.00 uur: Kinderdienst, ds. J.H. Smit, Nijkerk (gezamenlijke dienst Nieuwland en Hoogland); 19.30 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk (gezamenlijke dienst Nieuwland en Hoogland); zo. 8.30 uur: ds. A. Kamer, em. Groningen, H.A.; 15.00 uur: ds. C. v.d. Berg, H.A.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. A. Kamer, em. Groningen, H.A.; 17.00 uur: ds. J. Boersma.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: wo. 19.30 uur: ds. C. van den Berg; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos, m.m.v. Martinuskoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Kinderkoor; 13.00 uur en 14.30 uur: Doopviering, R. Putman.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Veen Vocals; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos, m.m.v. Gemengd koor.

Oecumenisch
Vathorst: PKN en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: Kok van Nood, H.A.
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur en 11.00 uur: Dienst.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in aula Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur en 17.00 uur; ds. W. Molemaker.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. http://www.pg-immanuel.nl./


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 16 mrt 2007
bericht nr. 5579 :  geplaatst op 16-03-2007 en 5885 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken