TERUG
Migranten
Inburgering voor migrantenpastores
SKIN
Inburgering voor migrantenpastores
De Protestantse Kerk verzorgt vanaf januari voor de vijfde maal een cursus voor leidinggevenden van migrantenkerken. ,,Een soort inburgeringscursus in het Nederlandse kerkelijk leven.'' UTRECHT - Voorgangers van migrantenkerken kunnen bij het Hendrik Kraemer Instituut, een missionair en diaconaal opleidingscentrum van de Protestantse Kerk, een cursus volgen, waarin zij meer leren van de Nederlandse kerk en cultuur.

 

De cursus, die al vijf jaar loopt, gaat in januari weer van start en wordt verzorgd in samenwerking met Samen Kerk in Nederland (SKIN), een koepelorganisatie waarbij inmiddels bijna zeventig migrantenkerken zijn aangesloten.

De deelnemers komen uit allerlei landen, maar vooral uit Afrika, vertelt ds. Nelly van Kampen-Boot, die als nieuwtestamenticus lesgeeft aan de migrantenvoorgangers. ,,Het is een heel gevarieerd publiek. Sommigen hebben in hun eigen land een echte theologische studie achter de rug, anderen weten eigenlijk nauwelijks iets van de Bijbel. En behalve uit Afrika doen er ook voorgangers uit landen als Indonesië, Iran, Sri Lanka en India aan mee.''

Vanwege deze niveau- en cultuurverschillen zet de cursus niet al te hoog in, zegt Van Kampen. ,,Het is heel basic, een soort inburgeringscursus in het Nederlandse kerkelijk leven en in de Nederlandse maatschappij.''

Zelf geeft zij les in exegese van het Nieuwe Testament. ,,Het valt mij op dat, met name de Afrikanen, vooral het Bijbelboek Openbaring buitengewoon spannend vinden. Dat is ook wel te begrijpen, want de boodschap van bevrijding van geweld die daarin klinkt, is heel gemakkelijk over te plaatsten naar de gewelddadige context van veel Afrikaanse landen.''

Er zijn ook lessen die altijd weer felle discussie opleveren. Bijvoorbeeld als het gaat over homoseksualiteit, vertelt Van Kampen, die deze lessen overigens niet zelf verzorgt. ,,Dan lopen de emoties hoog op en ontstaan er heftige discussies. Je moet je ook realiseren dat in de landen waar deze mensen vandaan komen, zelfs het bestaan van homoseksualiteit vaak wordt ontkend, terwijl hier het merendeel van de bevolking er geen moeite mee heeft.''

Een ander punt waarover altijd weer discussie ontstaat, is alcoholgebruik onder christenen. ,,Het is voor hen vaak moeilijk te accepteren dat christenen in andere culturen drinken. De tekst waarin Paulus aan Timoteüs schrijft dat een beetje wijn geen kwaad kan, had wat hen betreft nooit in de Bijbel moeten komen.'' Veel buitenlandse voorgangers willen iets doen aan het morele verval dat zij constateren in Nederland. ,,Ze zijn vaak zeer missionair bevlogen, ze voelen een missie om dit van God losgeraakte land de waarheid te vertellen.''

De cursus wordt gegeven in het Nederlands. De organisatoren doen dat bewust. ,,Dat is soms lastig, maar we proberen elkaar te helpen en te begrijpen. Het is immers belangrijk dat mensen met capaciteiten worden opgeleid en getraind voor het werk in hun kerk. Om nog beter in staat te zijn een eigen plek in de Nederlandse samenleving te vinden.''

Vrienden migrantenkerken
Omdat SKIN, de koepelorganisatie van migrantenkerken, grote moeite heeft om financieel rond te komen en zwaar leunt op subsidie van de Protestantse Kerk, is er nu een Stichting Vrienden Migrantenkerken opgericht. Deze week verstuurde de kersverse stichting haar eerste nieuwsbrief.

Doel is in vijf jaar tijd vijfduizend donateurs te werven, die minimaal 25 euro per jaar gaan bijdragen, vertelt voorzitter Huub Lems. Zijn stichting wil ook aandacht vragen voor het werk van SKIN. ,,SKIN is al jaren bezig de Nederlandse samenleving en politiek duidelijk te maken dat de migrantenkerken hun eigen plek in onze samenleving hebben.'' Dat besef dringt alleen nog maar moeizaam door, vindt hij. ,,Het vooroordeel dat immigranten en asielzoekers vrijwel uitsluitend moslims zijn, is volstrekt onjuist. Het gaat voorbij aan het feit dat intussen zo'n 800.000 christenen uit andere landen in Nederland een thuis gevonden hebben.''

In het comité van aanbeveling van de nieuwe stichting zetelen onder anderen hoogleraar theologie prof.dr. Bram van de Beek, ChristenUnie-Kamerlid Tineke Huizinga en oud-minister Jan Pronk.

Binnenkort krijgt de stichting ook een eigen website: www.vriendenmigrantenkerken.nl
bron: Ned Dagblad uitgave: 29 dec 2006
bericht nr. 5204 :  geplaatst op 29-12-2006 en 1307 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken