TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten 31 dec 2006 en 1 jan 2007
Kerken in Amersfoort
Overzicht van Kerkdiensten in Amersfoort- Noord en Amersfoort op 31 dec 2006 zoals opgenomen in Stad Amersfoort van 27 dec 2006

Kerkdiensten Amersfoort-Noord

S.O.W. Gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; ma. 1
jan. 10.30 uur: ds. J. Woltinge en ds. R.G. v.d. Zwan,
nieuwjaarsbegroeting met morgengebed.Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.),
Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. C.W. Rentier;
19.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, oudejaarsdienst.De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 10.00 uur: ds. D. van Wageningen;
20.00 uur: pastor T. Deinum en pastor E. Vos.Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma;
15.00 uur: ds. J. Beekhuis.Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. J. Boersma;
17.00 uur: ds. J. Beekhuis.Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. W. Scherff,
Spakenburg; 17.00 uur: ds. J. Geelhoed, Wapenveld.Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P. Schelling, em.
Den Bosch; 15.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur:
ds. C. van den Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.Rooms-Katholieke Kerk
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Woord- en
Communieviering, R. Pol, m.m.v. Caeciliakoor; zo. 9.30 uur:
Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Martinuskoor; 19.00 uur:
Oecumenische viering, E. Vos en T. Deinum, m.m.v. koor Tussendoor.St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00
uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Herenkoor; zo. 19.00 uur:
Oecumenische gebedsviering, F. de Heus en R. Rosmolen, m.m.v. Cantorij.Oecumenisch
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege,
Bergenboulevard 11: za. 18.00 uur: ds. R. v.d. Spoel,
kinderkerstviering; zo. 11.00 uur: ds. W. Steenbeek, viering met PKN en
Kruispuntgemeente; ma. 25 dec. 11.00 uur: ds. W. Klamer en pastor R.
Putman, oecumenische gebedsviering m.m.v. Cantorij.Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur:
Woorddienst, S. Muns; 18.00 uur en 19.30 uur: Woord- en
Communieviering, T. Deinum, kinderkerstviering; 21.00 uur: Woord- en
Communieviering, A. Sprotte en E. Vos, m.m.v. Cantorij; 23.00 uur:
Woord- en Communieviering, A. Sprotte en E. Vos, m.m.v. Spirit; ma. 25
dec. 9.30 uur en 11.00 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos en T.
Deinum.De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur
viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.Overige Kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College
(‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst;
17.00 uur: ds. F. Gerkema.Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius
Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: Dienst; 17.00 uur: ds. W.
Molemaker.Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101:
zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen
programma. www.perspectief-veg.nlPinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur:
Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed
gesprek. www.pg-immanuel.nl.
Kerkdiensten Amersfoort


Kerinam
Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50
uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 10 januari:
ds. P. Riemersma.Basisgroep de Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli
en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de
maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur
ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort.
Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W.
Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas
aanwezig.Golfbreker Radio ( 87.6 FM )
zo. 10.45 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Lichtkring; 17.00 uur: Ger. Kerk
Vrijgem., De Kandelaar.Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere.Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor G. Hofstra.Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. A.C. van der Wekken.Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. A.C. van der Wekken.Birkhoven: zo. 19.00 uur: mevr. ds. A. Dekker en mevr. J. Adriaansz,
m.m.v. gemengd koor El Shaddai.Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering,
mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. A.C. van der Wekken.Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, Woorddienst, m.m.v. de
Cantorij van de Open Kapel; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. B. Bomer,
Woorddienst.Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. W. v.d. Hul; 18.30
uur: ds. D.Ph.C. Looijen; ma. 1 jan. 10.30 uur: dr. H. de Leede.Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. C.W. Berrevoets.Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van
Baardwijk.De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. H. de Leede; 19.00
uur: dr. A.J. Plaisier, gez. dienst Opstandingskerk.Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 19.00
uur: ds. M.D. van der Giessen.Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. P. Koeman; 17.00 uur: ds. G.D.
Kamphuis; ma. 1 jan. 10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.Gereformeerde Gemeente
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur en 19.30 uur: ds. W.
Verschoor; ma. 1 jan. 10.30 uur: ds. W. Verschoor,.Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer; 19.00
uur: zie De Brug; ma. 1 jan. 10.00 uur: ds. B. Borger.Protestantse Gemeente
Emmauskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. J.A.H. Brok.De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; ma. 1
jan. 10.30 uur: ds. J. Woltinge en ds. R.G. van der Zwan,
nieuwjaarsbegroeting met morgengebed.De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.Oecumenisch
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege,
Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. C.W. Rentier; 19.30 uur: ds.
P.L.R. v.d. Spoel.Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege,
Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. R. Rosmolen, PKN-viering.Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 19.00
uur: ds. Tj. de Boer.Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer; 17.00
uur: ds. J.B. Wilmink.Schaapskooi, tijdelijk in kerkgebouw ‘De
Kandelaar’, Heiligenbergerweg: zo. 8.45 uur: ds. A.O.
Reitsema; 19.00 uur: ds. C. v.d. Berg. Vathorst, Wezeperberg 6: zo.
10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema. Westerkerk,
hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 19.30 uur:
ds. G. Gunnink.Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 5 jan.
20.00 uur: Ontmoeting met thema: Gooi weg waar je last van hebt!
Mattheus 5:27-30.Rooms-katholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur:
Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met samenzang; ma. 1
jan. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met
samenzang.Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob
Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van
14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands,
voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Viering.H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en
Communieviering, pastor A. van Boven, m.m.v. gemengd koor. Er is
kinderwoorddienst.St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur:
Oudejaarsviering, A. Bijlholt, m.m.v. cantor. Er is kinderwoorddienst
en crèche; ma. 1 jan. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor
B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand.H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: W. en C.-viering,
diaken T. Broere, m.m.v. Openm Cantorij; ma. 1 jan. 11.00 uur: Gez.
Euch.viering in de Ansfridusparochie, pastor R. Vonhögen.Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk
O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47:
Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der
Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis +
themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nlOrthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de
Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo.
10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie
biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl
/ www.orthodox-amersfoort.nlOud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00
uur: Euch.viering; ma. 1 jan. 16.00 uur: Vesper en
nieuwjaarsontmoeting.            amersfoort.okkn.nl.Overige Kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College
(‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur en 17.00
uur: ds. F. Gerkema.Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius
Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00
uur: ds. W. Molemaker.Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: dr. A.W.
Velema; 17.00 uur: ds. H. Biesma; ma. 1 jan. 10.30 uur: ds. H. Biesma.Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur:
ds. W. Visscher.Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: dr. A. van Haarlem.Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten
Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. F.
Groeneveld.Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein
‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur
samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en
kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur
op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13
t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur.
Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur:
Oeds Blok. www.baptisten-amersfoort.nlEvangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo.
11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst
crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk
onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center
‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00
uur: Kids for Christ.Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2:
zo. 10.00 uur: dienst.Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo.
11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en
Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00
uur.Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”,
Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo.
10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: BijbelbesprekingKerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23:
zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche
voor baby’s en peuters.Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens
Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap;
10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:
Kerkdienst.Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur:
Samenkomst o.l.v. majoor en mevrouw D.J. Verhulst.Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.:
dienst.Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur:
Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed
gesprek.Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch
Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst,
tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Babyopvang tijdens de
dienst. Thema: Een jaar vol vrucht. Spreker: Richard Klomp.
www.rafaelamersfoort.nlVolle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101:
zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma.
www.perspectief-veg.nlVolle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’,
Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en
bidstond; zo. 10.30 uur: Eredienst, pastor N.L. Benjamins-Tombeng.Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: Vorobereid
door werkgroep bijzondere kerkdiensten.Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst:
Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat):
9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo.
10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur:
gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00
uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned.
vertaling, voorganger past. François Paku.Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs
Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst en Avondmaal; 19.00 uur:
Kerstfeest. www.vvgamersfoort.nll’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig):
dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd.
15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre
Botela.Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.erk-4x265-11932     

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 27 dec 2006
bericht nr. 5197 :  geplaatst op 27-12-2006 en 2479 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken