TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 24 en 25 dec 2006
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord op zondag 24 en maandag 25 (eerste Kerstdag) december

Kerkdiensten Amersfoort 

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 10.00 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Schaapskooi; 17.00 uur: Ichthuskerk; 21.00 uur: Ansfridusparochie.

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 20.00 uur: ds. D. Soeteman en pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 20.00 uur: ds. M. van de Pol en pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.
 
Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg:
zo. 9.45 uur: ds. M. Buijs-Ballast, H.A.;
ma. 25 dec. 9.45 uur: ds. M. Buijs-Ballast.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast, H.A.; ma. 25 dec. 11.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast.
Birkhoven: zo. 19.00 uur: mevr. ds. A. Dekker en mevr. J. Adriaansz, m.m.v. gemengd koor El Shaddai.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. K. Adrichem, m.m.v. Elisabethkoor;
ma. 25 dec. 10.30 uur: Kerstviering, mevr. T. Valstar en mevr. K. Adrichem, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: ma. 25 dec. 10.15 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, Woorddienst, m.m.v. de Cantorij van de Open Kapel;
ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. B. Bomer, Woorddienst.
 

Hervormde gemeente 
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. A. J. Plaisier; 18.30 uur: Festival Lessons and Carols; ma. 25 dec. 10.00 uur: dr. B.J. Wiegeraad.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. L. van Nieuwpoort; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.30 uur: Lessons and Carols, ds. J. van Baardwijk; 22.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. J. van Baardwijk; ma. 25 dec. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst voor jong en oud met kerstspel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. W. de Greef; 22.00 uur: Kerstnachtdienst, dr. A.J. Plaisier; ma. 25 dec. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, m.m.v. Burgkoor en kindernevendienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; 22.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. M.D. v.d. Giessen m.m.v. Voice of Hope; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen m.m.v. zanggroep en trompettist.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. C. Vos; 17.00 uur: ds. G. Mulder, Haaften; 22.00 uur: Kerstnachtdienst AKH en Kerinam: ds. G.J. Wisgerhof en ds. W. Dekker, Oosterwolde; ma. 25 dec. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: ds. W.C. Zuijderduijn, Langbroek; di. 26 dec. 9.30 uur: Kerstdienst jeugdverenigingen en zondagsschool.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor; 17.00 uur: Kinderkerstviering; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. G. Knepper, Leersum; 22.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. B. Borger; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. B. Borger.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: Werkgroep Eredienst; 22.00 uur: Young Thomas kerstnachtviering, dhr. A. van Klinken; ma. 25 dec. 9.00 uur: Kerstfeest met de kinderen in de Henricuskerk, ds. P.P. v.d. Harst; 10.15 uur: Kerstmorgenviering, ds. P.P. v.d. Harst.

Protestantse Gemeente 
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; 18.00 uur: Kinderkerstfeest; 22.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. R.G. van der Zwan; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: za. 18.30 uur: Kinderkerstfeest; zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel; 21.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, kerstnachtdienst; ma. 25 dec. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel (St. Josephkerk, H'lveen).
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: za. 18.00 uur: ds. R. v.d. Spoel, kinderkerstviering; zo. 11.00 uur: ds. Steenbeek, viering met PKN en Kruispuntgemeente; ma. 25 dec. 11.00 uur: ds. W. Klamer en pastor R. Putman, oecumenische gebedsviering m.m.v. Cantorij.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur en 19.00 uur: Dienst; ma. 25 dec. 10.00 uur en 19.00 uur Dienst.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.30 uur en 19.30 uur: Dienst; 14.00 uur: Samenkomst in Martuskerk van Iraanse/Ned. Integratiegemeente; ma. 25 dec. 10.30 uur: Dienst.
Schaapskooi, tijdelijk in kerkgebouw ‘De Kandelaar', Heiligenbergerweg: zo. 8.45 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg; ma. 25 dec. 8.30 uur: ds. C. v.d. Berg.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. C. van den Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. G. Gunnink.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 22 dec. 20.00 uur: Kerstviering; vr. 5 jan. 20.00 uur: Ontmoeting met thema: Gooi weg waar je last van hebt! Mattheus 5:27-30.
 

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Geestkerk, pastor R. Vonhögen; 19.00 uur: Gezinskerstviering, diaken A.P. van Boven; 21.30 uur: Woord- en Communieviering, diaken A.P. van Boven, m.m.v. koor ‘4U' en orkest, vanaf 21.00 uur zingen van kerstliederen; 24.00 uur: Kerstnachtmis, Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en diaken A.P. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria; vanaf 23.40 uur zingen van kerstliederen; ma. 25 dec. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Collegium Vocale Constantinianum; di. 26 dec. 11.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Geestkerk voor het hele parochieverband, pastor R. Vonhögen.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 22.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken H. v.d. Wakker, m.m.v. Gemengd koor; ma. 25 dec. 9.00 uur: Kleuter-peuter-kerstviering; 10.30 uur: Woord- en Communieviering, diaken H. v.d. Wakker, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 19.30 uur: Gezinsviering m.m.v. gelegenheidskoor; 22.00 uur: Viering m.m.v. Gemengd koor; ma. 25 dec. 10.00 uur: Viering w.o. kinderwoorddienst, m.m.v. koor Koh-I-Noor.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 18.30 uur: Kinderkerstviering; 20.30 uur: Open kerstsamenkomst; 23.00 uur: Kerstnachtmis, pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand; ma. 25 dec. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. Cantorij. Er is crèche; 15.00 uur: Kindje wiegen; di. 26 dec. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor B. Verreijt.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Open Cantorij; 19.00 uur: Gerzamenlijke kerst-gezinsviering, pastor R. Vonh:ögen, m.m.v. koor Oorsprong; ma. 25 dec. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Con Spirito; di. 26 dec. 11.00 uur: Gezamenlijke Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Holy Spirit Choir.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
 

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 22.00 uur: Eucharistieviering; ma. 25 dec. 10.30 uur: Eucharistieviering. http://www.amersfoort.okkn.nl/.

Overige kerken  
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: Kerstmusical; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. F. van Deursen, Barneveld; 17.00 uur: ds. H. de Jong, Zeist; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. W. Molemaker.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. A.C. van der Wekken; ma. 25 dec. 9.30 uur: ds. A.C. van der Wekken; 16.00 uur: ds. A.C. van der Wekken, kinderkerstfeest.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: zie Bergkerk, Lessons and Carols; ma. 25 dec. 10.30 uur: ds. K. van der Horst m.m.v. trio Abundancia.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: Kerstliederen zingen met werkgroep Liturgie; 19.30 uur: Kerstfeest met kinderen en jongeren, mevr. ds. G.A. de Vries; ma. 25 dec. 10.00 uur: Kerstochtenddienst, ds. G.A. de Vries.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Peter Groot; ma. 25 dec. 10.00 uur: Oeds Blok. Crèche aanwezig en eigen programma voor de kinderen (4-11 jaar). www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente "De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst o.l.v. majoor en mevrouw D.J. Verhulst; 22.30 uur: Kerstnachtdienst o.l.v. comm. en mevr. W. van der Harst-Kruisinga, m.m.v. zangkoor en muziekensemble ‘Veluwe Brass'; 23.45 uur: Kerstliederen zingen op de bruggen van het Havik; ma. 25 dec. 10.30 uur: Kerstwijdingsdienst o.l.v. majoor en mevr. D.J. Verhulst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 20.00 uur en 22.00 uur: Dienst. Spreker: Richard Klomp; ma. 25 dec. 9.00 uur en 11.15 uur: Gezinsdienst. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Geen dienst; 20.00 uur: Kerstavonddienst, J. v.d. Heuvel; ma. 25 dec. 10.00 uur: Kerstgezinsdienst, gasten hartelijk welkom, met name kinderen. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: Kerst samenzang; ma. 10.30 uur: zr. Peggy Sieberichs.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. P.C. Tönjes, Ermelo; ma. 25 dec. 10.00 uur: mevr. drs. G. Doekes-van Slooten, Zwolle.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst en Avondmaal; 19.00 uur: Kerstfeest. www.vvgamersfoort.nl
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; 18.00 uur: Kinderkerstfeest; 22.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. R.G. v.d. Zwan; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel; 21.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, kerstnachtdienst; ma. 25 dec. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel (St. Josephkerk, H'lveen).
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 10.00 uur en 19.00 uur: pastor W. Klamer; 22.00 uur: pastor W. Klamer, Kerstnacht; ma. 25 dec. 9.00 uur: ds. A. Sprotte; 10.00 uur: ds. A. Sprotte, m.m.v. de Cantorij en kerstkoor.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma; 15.00 uur: ds. A.O. Reitsema; ma. 25 dec. 8.45 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. J.R. Geersing; ma. 25 dec. 10.30 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. H. Hoksbergen; ma. 25 dec. 10.30 uur: ds. J. van Benthem.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: Dienst; 15.00 uur: ds. J. van Benthem; ma. 25 dec. 8.45 uur: ds. J. van Benthem.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg; ma. 25 dec. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
 

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Gebedsviering, R. Putman; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Windt, m.m.v. koor Tussendoor; zo. 17.30 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, kinderkerstviering; 19.00 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, familieviering, m.m.v. kinderkoor; 21.00 uur: Woord- en Communieviering, F. de Heus, m.m.v. koor Tussendoor; 23.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Martinuskoor; ma. 25 dec. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, m.m.v. Caeciliakoor; di. 26 dec. 9.30 uur: Lessons and Carols o.l.v. parochianen, m.m.v. Martinuskoor; 11.00 uur: Kindje Wiegen.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Gebedsviering, F. de Heus, m.m.v. Herenkoor; zo. 19.00 uur: Familieviering, R. Pol, m.m.v. Kinderkoor; 21.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Veen Vocals; ma. 25 dec. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Herenkoor; 15.00 uur: Kindje Wiegen; di. 26 dec. 9.30 uur: Gebedsviering Lessons & Carols, Th. van Hamersveld en L. Boeting, m.m.v. Gemengd koor.

Oecumenisch
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: za. 18.00 uur: ds. R. v.d. Spoel, kinderkerstviering; zo. 11.00 uur: ds. W. Steenbeek, viering met PKN en Kruispuntgemeente; ma. 25 dec. 11.00 uur: ds. W. Klamer en pastor R. Putman, oecumenische gebedsviering m.m.v. Cantorij.
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, S. Muns; 18.00 uur en 19.30 uur: Woord- en Communieviering, T. Deinum, kinderkerstviering; 21.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Sprotte en E. Vos, m.m.v. Cantorij; 23.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Sprotte en E. Vos, m.m.v. Spirit; ma. 25 dec. 9.30 uur en 11.00 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos en T. Deinum.
De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 22 dec 2006
bericht nr. 5186 :  geplaatst op 22-12-2006 en 2724 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken