TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 17 dec 2006
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van woensdag 13 dec en vrijdag 15 dec.

Kerkdiensten Amersfoort 

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 9.00 uur: Rafaëlgemeente; 10.45 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Lichtkring; 17.00 uur: Opstandingskerk.

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Schrift en Tafel.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Schrift en Tafel.
 

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg:
zo. 9.45 uur: ds. J. de Vreugd.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. J. de Vreugd.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: pastor v.d. Wakker, m.m.v. koor St. Henricus.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. K. Adrichem, met zang.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, Woorddienst.

Hervormde gemeente 
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: dr. B.J. Wiegeeraad, Veenendaal.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: dr. P. Oskamp, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: dr. P. Oskamp, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 17.00 uur: Zangdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen; 17.00 uur: ds. W. van den Hul.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: dr. C.A. van de Sluis, Veenendaal.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: dhr. J.W. Breunesse, Leersum.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. C.G. Hoogendoorn.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

Protestantse Gemeente
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; 17.00 uur: Vesper, met Carols and Lessons.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: p.w. F. de Heus en ds. W. Klamer, viering met doop.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 19.00 uur: ds. A.N. Hendriks.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.30 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Schaapskooi, tijdelijk in kerkgebouw ‘De Kandelaar', Heiligenbergerweg: zo. 8.45 uur: ds. Wesseling; 19.00 uur: ds. M.H. Sliggers.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. J.H. Smit; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 15 dec. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: ‘De ouders van Jezus'. Matth. 1:18-25; vr. 22 dec. 20.00 uur: Kerstviering.

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pater W. van Luyn, m.m.v. Soli Deo Gloria; do. 21 dec. 11.00 uur: Seniorenkerstviering, diaken A.P. van Boven.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: W. en C.-viering, pastor A. van Boven. Er is kinderwoorddienst; do. 21 dec. 11.00 uur: Viering voor oudere en minder mobiele parochianen, pastor F. Geerdinck, m.m.v. Lief- en Leedkoor.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Gebedsdienst, voorg. A. Bijlholt en H. Kruthoff, m.m.v. Vrouwenschola. Kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Con Spirito.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; do. 21 dec. 19.30 uur: Avonddienst.

 

  Flevostraat 12; Gemeente "Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst o.l.v. majoor en mevrouw D.J. Verhulst; 15.00 uur: Volkskerstzangdienst in de Franciscus Xaveriuskerk, voorg. majoor A. van Dijk, m.m.v. muziekkorps uit Apeldoorn en zangvereniging ‘Voices of Liberty'.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. Spreker: Marten Busstra. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten hartelijk welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. M. Nijkamp.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord

 

SOW-gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; 17.00 uur: Vesper, dienst met Carols and Lessons.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. A. Sprotte.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. D. Ophoff, Bunschoten; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten; 15.00 uur: ds. A. Buursema.
Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
 

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: Geen opgave ontvangen.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, A. van Dijk en B. Brouwer, m.m.v. Gemengd koor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, F. de Heus, m.m.v. voorzangers.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: p.w. F. de Heus en ds. W. Klamer, Woord- en Gebedsviering met doop.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: Geen opgave ontvangen.
De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. F.R. Bruintjes, Kampen; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 15 dec 2006
bericht nr. 5152 :  geplaatst op 16-12-2006 en 3308 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken