TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten 10 december 2006
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave uit de Stad Amersfoort

 

Kerkdiensten Amersfoort 

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Schaapskooi.

Meander Medischcentrum
 

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg:
zo. 9.45 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz, m.m.v. fam. Kalkman.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor J. de Froe, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. H. Biesma.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, dienst van Woord en Tafel.

Hervormde gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur en 18.30 uur: dr. H. de Leede.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. W. de Greef.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, doopdienst; 17.00 uur: Adventszangdienst.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: Dienst; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis. Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.
 

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, H.A., m.m.v. cantorij.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J.D.A. de Zwart, Leusden.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: dr. R. Brouwer.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. M. Kool, Woord- en Gebedsviering.


Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. P. Schelling, em. ‘s-Hertogenbosch; 19.00 uur: ds. Tj. de Boer.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.30 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. P. Schelling; 14.00 uur: samenkomst in de Martuskerk, Copernicusstraat, van de Iraanse/Ned. Integratiegemeente.
Schaapskooi, tijdelijk in kerkgebouw ‘De Kandelaar’, Heiligenbergerweg: zo. 8.45 uur: ds. C. v.d. Berg; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: preeklezen.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 8 dec. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: ‘De voorouders van Jezus’, Matth. 1:1-17; vr. 15 dec. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: ‘De ouders van Jezus’. Matth. 1:18-25.

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, diaken A.P. van Boven, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastores R. Vonhögen en F. Geerdinck, m.m.v. Gemengd koor. Er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Gebedsdienst, voorg. P. van de Velde en J. Kisner, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizé-viering, pastor R. Vonhögen; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen en F. Geerdinck, m.m.v. Open Cantorij.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl

 Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk, Loosdrecht.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. A.C. van der Wekken; 17.00 uur: ds. J.C.L. Starreveld.Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: ds. K. van der Horst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Robb Ludwick. Crèche aanwezig en eigen programma voor de kinderen (4-11 jaar). www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1. Tweetalige dienst in het Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst o.l.v. majoor en mevrouw D.J. Verhulst. Tevens oppas en kindernervendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 u. en wo. 20.00 u.: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. Spreker: Paul Westerlaken. Onderwerp: W

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie,
Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. M. Kool, Woord- en Gebedsviering.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: pastor W. Klamer; 10.00 uur: pastor W. Klamer m.m.v. Zang & Vriendschap.

Geref Kerk Vrijgemaakt
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. J. Boersma, dienst voor doven en slechthorenden; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. A.P. Feijen, Barneveld; 17.00 uur: ds. J. Wesseling, Ede.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: Dienst; 15.00 uur: ds. J. Wesseling, Ede.
Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: Geen opgave ontvangen.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, m.m.v. Veen Vocals; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Herenkoor.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: Geen opgave ontvangen.
De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. L.A. Baardewijk, Loosdrecht.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl.

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 08 dec 2006
bericht nr. 5112 :  geplaatst op 09-12-2006 en 2408 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken