TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten 26 november 2006
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord, volgens opgave van de Stad Amersfoort van 22 en 24 november

 

Kerkdiensten Amersfoort 

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 10.00 uur: Ned. Geref. Kerken; 17.00 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Kandelaar.

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. M. van Kampen, m.m.v. Ensemble en Bloc.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. K. Adrichem, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. S.W.J. Zoutman.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. G. Hofstra, Woorddienst.

Hervormde gemeente 
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo; 18.30 uur: dr. H. de Leede.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. H. de Leede.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 14.30 uur: dr. A.J. Plaisier, dienst met Philadelphia.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, H.A.; 17.00 uur: Zangdienst m.m.v. Brugkoor.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. H. Russcher, Barneveld; 17.00 uur: ds. W.P. Emaus, IJsselstein.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. A.C. van der Wekken.

Protestantse Gemeente
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. A. Sprotte, PKN-viering.

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 19.00 uur: ds. G. Gunnink.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J. van Benthem; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 14.00 uur: samenkomst in de Martuskerk, Copernicusstraat, van de Iraanse/Ned. Integratiegemeente.
Schaapskooi, tijdelijk in kerkgebouw ‘De Kandelaar', Heiligenbergerweg: zo. 8.45 uur: ds. Tj. de Boer; 19.00 uur: ds. M.H. Sliggers.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.N. Hendriks; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. J.P. Kruiger, Oud-Zuilen.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 24 nov. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: ‘Les in gelukkig zijn', Matth. 5:14-16; vr. 1 dec. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: Hoe krijg ik een grote naam?, Matth. 5:17-20.

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor F. Geerdinck, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, past. F. Geerdinck, m.m.v. Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: za. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Koh-I-Noor. Er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering met doop, pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Holy Spirit Choir.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl

Overige kerken

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. K. Smouter, Wageningen; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. F. van Deursen, Barneveld; 17.00 uur:. ds. W.J. van der Linde, Barneveld.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. H. Biesma.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok. Crèche aanwezig en eigen programma voor de kinderen (4-11 jaar). www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1. Tweetalige dienst in het Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord
SOW-gemeente

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: Dienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. A.C. van der Wekken.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: pastor W. Klamer; 10.00 uur: pastor W. Klamer, m.m.v. cantorij, afsluiting kerkelijk jaar.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. A. Sprotte, PKN-viering.

Geref Kerk Vrijgemaakt
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 17.00 uur: ds. H. Jagersma, Veenendaal.
Amersfoort-Emiclaer,
De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 15.00 uur: ds. C. v.d. Berg. Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. H.J. Room, Harderwijk; 15.00 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk. Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk. Vathorst, "De Brink", Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.N. Hendriks; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer.

Roomskatholieke Kerken
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Martinuskoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, T. Windt, m.m.v. koor Tussendoor; 13.00 uur en 14.30 uur: Doopviering, R. Putman.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Windt, m.m.v. Herenkoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. cantorij.

Overige kerken
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. K. Smouter, Wageningen; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. F. van Deursen, Barneveld; 17.00 uur: ds. W.J. van der Linde, Barneveld.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 24 nov 2006
bericht nr. 5033 :  geplaatst op 24-11-2006 en 2359 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken