TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van zo. 12 nov 2006
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten van Amersfoort en Amersfoort-Noord van zondag 12 nov 2006
volgens Stad Amersfoort van 9 nov 2006Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 15 nov.: ds. A. Buursema.

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Voor informatie: tel. 033-4750663.

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur.
Voorganger: ds. W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Kandelaar.

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, dienst van Woord en Gebed.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. H. Biesma.


Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. H. Biesma.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: pastor H. v.d. Wakker, m.m.v. kinderkoor St. Maarten.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. C. Hoogendoorn.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: ds. B. Bomer, dienst van Woord en Tafel.

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. H. de leede, doopdienst; 18.30 uur: ds. C.G. Graafland, Aalsmeer.Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast, H.A.

Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: zie Fonteinkerk.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A.; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A. en dankz.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, Barneveld.

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor,
oecumenische dienst, H.A.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan, H.A.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge, H.A.; 17.00 uur: Vesper, mevr. M. van Rooyen.

Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. J.H. Veefkind.


Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. H. de Roest, H.A.

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten, voorber. H.A.; 19.00 uur: ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. A.N. Hendriks; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten; 14.00 uur: samenkomst in de Martuskerk, Copernicusstraat, van de Iraanse/Ned. Integratiegemeente.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg;
17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. E. Kroeze, Kampen.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 10 nov. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: ‘Les in gelukkig zijn’, Matth. 5:1-12; vr. 17 nov. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: Jij bent een smaakmaker, Matth. 5:13.

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 12 nov. geen dienst in Ansfridusparohcie i.v.m. oecumenische dienst in Fonteinkerk, R. Kochstraat, aanvang 10.00 uur.Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 10.00 uur: Woord- en Communieviering, past. H. v.d. Wakker, m.m.v. Gemengd koor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastores R. Vonhögen en F. Geerdinck, m.m.v. Gemengd koor. Er is kinderwoorddienst.St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Gebedsdienst, T. Vester en J. Kisner, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizé-viering, pastor R. Vonhögen; zo. 9.30 uur:Gez. Eucharistieviering in de Kruiskerk.

Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel
47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, Amersfoort.okkn.nl

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk, Loosdrecht.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.


Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. A.C. van der Wekken.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: ds. K. van der Horst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier.Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Wim Rietkerk. Crèche aanwezig en eigen programma voor de kinderen (4-11 jaar). www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00
en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.

Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1. Tweetalige dienst in het
Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.

Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche
voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst o.l.v. majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Met oppas en kindernevendienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 uur: dienst; wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo.
10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Géén dienst i.v.m. gemeenteweekend. www.perspectief-veg.nlVolle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst, zr. Peggy Sieberichs.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. E. Spee, Hoogland, oecumenische dienst wijkkerken.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00
uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uu
r: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl

l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela. Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.


De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge, dienst van Schrift en Tafel; 17.00 uur: Vesper, mevr. M. van Rooyen.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan, dienst van Schrift en Tafel.

Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. J.H. Veefkind.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 en 10.00 uur: ds. W. Klamer.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. J. Boersma, voorber. H.A.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Boersma. voorber. H.A.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk, voorber. H.A.; 15.00 uur: ds. Th. Blok, Utrecht.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. A.P. Feijen, Barneveld, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. M.J.C. Blok, Utrecht.


Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Kinderviering, m.m.v. kinderkoor Sint Maarten; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, m.m.v. Martinuskoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Gebedsviering, R. Putman, m.m.v. Kinderkoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Gemengd koor.

Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. H. de Roest, H.A.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: za. 18.30 uur: Kinderviering, E. Vos, m.m.v. kinderkoor Sint Maarten; zo. 9.30 uur: Woorddienst, D. Boer.

De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk, Loosdrecht

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 2
3: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 12 nov. géén dienst i.v.m. gemeenteweekend. www.perspectief-veg.nl

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nlbron: De Stad Amersfoort uitgave: 09 nov 2006
bericht nr. 4938 :  geplaatst op 09-11-2006 en maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken