TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord op 29 oktober 2006
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van 25 en 27 oktober2006
Kerkdiensten Amersfoort 

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 10.00 uur: Vrije Evang. Gemeente; 17.00 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Lichtkring. 

Meander Medisch Centrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: Dienst van Woord en Gebed, pastor M. Sweere.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: Dienst van Woord en Gebed, ds. D. Soeteman. 

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. P.P. van der Harst.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. E. Bast-Fokkema, m.m.v. Fonteinkoor.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. L. van Nieuwpoort.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: ds. B. Bomer, m.m.v. ‘Gode de Eer’. 

Hervormde gemeente 
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: kand. G. Laseur; 18.30 uur: Dienst.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk en ds. S.J.R. Rosmolen, H.A.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. A. de Boer.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, themadienst.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: dr. J. Broekhuis, Barneveld; wo. 1 nov. 14.30 uur en 19.30 uur: ds. G.D. Kamphuis..

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: dr. L.J. Koffeman.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger; wo. 1 nov. 19.30 uur: ds. R.G. van der Zwan. 

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: drs. E.A. Kist-Bakker, Apeldoorn.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: F. de Heus, RK, Gebedsviering. 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 19.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden; wo. 1 nov. 19.30 uur: ds. Tj. de Boer.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. Joh. de Wolf; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema; wo. 1 nov. 19.30 uur: ds. C. v.d. Berg.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: prof. B. Kamphuis; wo. 1 nov. 19.30 uur: ds. H.J. Boiten.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. J.J. Schreuder, Spakenburg; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten; wo. 1 nov. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. E. Kroeze, Kampen; 17.00 uur: ds. J.P. Kruiger, Oud-Zuile/n; wo. 1 nov. 19.30 uur: ds. E. Kroeze.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 27 okt. 20.00 uur: Groot nieuws-grote daden. Matth. 4:23-25; vr. 3 nov. 20.00 uur: Dankdag. Psalm 150. 
Aula Rusthof, do. 2 nov. 10.00 uur: R.K. viering.

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor A. van Boven, met samenzang; do. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. Gemengd koor; do. 2 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en diaken H. v.d. Wakker.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gelegenheidskoor; wo. 1 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Gemengd koor; do. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor F. Geerdinck, m.m.v. Lief- en Leedkoor.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Gebedsdienst, P. van de Velde en A. Bijlholt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche; do. 2 nov. 19.30 uur: Gebedsdienst, Ph. Jacobs en H. Kruthoff, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken T. Broere, m.m.v. Open Cantorij; wo. 1 nov. Eucharistieviering, deken F. Zwarts, m.m.v. Open Cantorij; do. 2 nov. 19.00 uur: WVC-dienst, diaken T. Broere, m.m.v. Open Cantorij.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering; wo. 1 nov. 9.30 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; wo. 1 nov. 19.30 uur: Allerheiligen met gedachtenis voor de overledenen, www.amersfoort.okkn.nl

Overige kerken 
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. W. van Dijk, Wezep; 17.00 uur: ds. C.J. Barth, Soest.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W.J. van der Linde, Barneveld; 17.00 uur: ds. H.J. Bruins, Schiedam.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. C. Langbroek, Veenendaal; 17.00 uur: prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn; wo. 1 nov. 19.30 uur: ds. H. Biesma.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: Dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. G. Hoekema.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Marius Stehouwer. Crèche aanwezig en eigen programma voor de kinderen (4-11 jaar). www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1. Tweetalige dienst in het Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking uit De Wachttoren.
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 uur: dienst; wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten hartelijk welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst, zr. Peggy Sieberichs, doopdienst.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. drs. G. Doekes-van Slooten, Zwolle, oogstdienst.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl
l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela. Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers.

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente 
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. G. Smit; 10.00 uur: ds. G. Smit.

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. A.H. v.d. Velden, Eindhoven; 15.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk; wo. 1 nov. 19.30 uur: ds. J. Boersma..
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. A.H. v.d. Velden, Eindhoven; 17.00 uur: ds. A. Kamer, em. Groningen; wo. 1 nov. 16.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. J. de Wolf; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink; wo. 1 nov. 16.00 uur: ds. H.J. Room, Harderwijk, kinderdienst; 19.30 uur: ds. J. Smit, Nijkerk.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur en 15.00 uur: Dienst; wo. 1 nov. 16.00 uur: ds. A.M. de Hullu, Apeldoorn, kinderdienst; 19.30 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk.
Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. J.J. Schreuder, Spakenburg; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten; wo. 1 nov. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema.

Roomskatholieke Kerk
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, F. de Heus, m.m.v. Martinuskoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. cantor; 13.00 uur en 14.30 uur: R. Putman, doopviering.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: do. 19.00 uur: Mariaviering, m.m.v. gemengd koor; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, met voorzangers; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, F. de Heus, m.m.v. Herenkoor.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: F. de Heus, RK, Gebedsviering.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, N. Walet.
De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. W. van Dijk, Wezep; 17.00 uur: ds. C.J. Barth, Soest.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W.J. van der Linde, Barneveld; 17.00 uur: ds. H.J. Bruins, Schiedam.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 25 okt 2006
bericht nr. 4872 :  geplaatst op 27-10-2006 en 2559 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken