TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 8 oktober 2006
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van 04-10-06 en 6-10-2006

 

Kerkdiensten Amersfoort 

Basisgroep de Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Voor informatie: tel. 033-4750663.

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Kandelaar.

Meander Medisch Centrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. M. Buijs-Ballast, H.A.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast, H.A.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A. Dekker, m.m.v. Exaudi.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. K. Adrichem, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: D. Havinga, dienst van Woord en Tafel.

Hervormde gemeente 
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. J.A. v.d. Velden, IJsselmuiden; 18.30 uur: ds. J. Woltinga.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardewijk, dienst van Schrift en Doop.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, doopdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: kand. L. Schormans-Marchand; 19.0 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 16.30 uur: ds. J. Niesing, Kootwijkerbroek.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, H.A. m.m.v. cantorij.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. D.J. de Lange, Nijkerk.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. E.H. Kalkman, ‘s-Hertogenbosch.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. A.S. van Klinken.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Info-centrum OBV, Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 11.00 uur: D. Roest, PKN, viering van Woord en Gebed.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 19.00 uur: ds. K. de Vries, Alphen.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H. Jagersma, Veenendaal; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 14.00 uur: samenkomst in de Martuskerk, Copernicusstraat, van de Iraanse/Ned. Integratiegemeente
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer; 17.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. E. Kroeze, Kampen.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 6 okt. 20.00 uur: Kennismaken met Jezus: Jezus doorstaat de proef, Matth. 4:1-11.

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Gerbedsviering, pastor A. van Boven; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor F. Geerdinck, m.m.v. Lief-en Leedkoor. Er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. F. Geerdinck, m.m.v. open cantorij.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, oogstdienst, www.amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. J. van ‘t Hof, Voorthuizen.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. R. van Beek, Veenendaal; 16.30 uur: ds. G. van Roekel, Putten.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: in Oud-Kath. kerk, past. G.C.G. Verhey-de Jager en ds. K. van der Horst, Eucharistieviering.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A.M. Spijkerboer, Doorn.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Peter Groot. Crèche aanwezig en eigen programma voor de kinderen (4-11 jaar). www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1. Tweetalige dienst in het Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking uit De Wachttoren.
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 uur: dienst; wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Eredienst; 20.00 uur: Gebedsavond. Eerste zondag van de maand Avondmaalsviering.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. Thema: ‘Samen dienen’. Spreker: Richard Klomp. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten hartelijk welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst, zr. Peggy Sieberichs.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J. Buitenhuis.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in de aula van het schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst en Avondmaal; 11.30 uur: Gastendienst. Thema: Is jouw God ook mijn God? www.vvgamersfoort.nl
l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente 
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. A.S. van Klinken.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. Roest (PKN), viering van Woord en gebed.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor W. Klamer, H. Avondmaal. 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. D. Griffioen, Amsterdam; doven- en slechthorendendienst; 17.00 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. M. Tel, Bunschoten; 15.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk.
Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer; 17.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden. 

Roomskatholieke Kerk
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Caeciliakoor; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. koor Tussendoor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, m.m.v. Martinuskoor; ma. 19.30 uur: Gebedsviering, B. Brouwer, m.m.v. Martinuskoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. J. van ‘t Hof, Voorthuizen. 

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman; 13.30 uur: Doopviering, E. Vos en T. Deinum.
De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. J. van ‘t Hof, Voorthuizen.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 04 okt 2006
bericht nr. 4719 :  geplaatst op 04-10-2006 en 2864 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken