TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 17 sept 2006
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave De Stad Amersfoort van 13-09-06 en 15-09-06 

Kerkdiensten Amersfoort 

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.

Golfbreker Radio  (87.6 FM )
zo. 9.00 uur: Rafaëlgemeente; 10.45 uur: Ger. kerk Vrijgem., De Lichtkring; 17.00 uur: Opstandingskerk.

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. J. de Vreugd.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. J. de Vreugd.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: pastor H. v.d. Wakker, m.m.v. koor St. Henricus.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor J. de Froe, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. C.W. Berrevoets.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: C. Arends, Woorddienst.

Hervormde gemeente 
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. W.P. den Bruin, Nijkerk, doopdienst; 18.30 uur: ds. F. van Velzen, Rijnsaterwoude.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. W. de Greef.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. H.J. Ruis, Zeist, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. H.J. Ruis, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, startzondag SoW.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, startzondag; 19.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, themadienst.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. T. van den Brink, Putten; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. J. van der Linden, Driebergen.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger, H.A.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: startzondag.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge en ds. R.G. van der Zwan, gezamenlijke dienst.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zie De Open Hof.
Vathorst: Info-centrum OBV, Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 11.00 uur: F. de Heus (RK) en W. Klamer (PKN), gebedsviering met doop.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer, H.A.; 19.00 uur: ds. Tj. de Boer, H.A.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 9.30 uur, 15.30 uur en 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 9.30 uur: ds. C. v.d. Berg, H.A.; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.; 17.00 uur: ds. C. van den Berg, H.A.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink, H.A.; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 15 sept. 20.00 uur: Op wie kun jij vertrouwen? Joh. 4:43-54; vr. 22 sept. 20.00 uur: Jezus geneest op sabbat. Joh. 5:1-18.


Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor A. van Boven, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees van de Made Msc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Gezinsviering van de Eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gelegenheidskoor.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Gebedsdienst, H. Kruthoff, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen m.m.v. koor Con Spirito.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, www.amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. C. Langbroek, Veenendaal.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dhr. H. Schram.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Teun van de Leer. Crèche aanwezig en eigen programma voor de kinderen (4-11 jaar). www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1. Tweetalige dienst in het Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking uit De Wachttoren.
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst o.l.v. majoor D.J. Verhulst en mevr. R. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk: zo. 10.00 uur: dienst; wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Eredienst; 20.00 uur: Gebedsavond. Eerste zondag van de maand Avondmaalsviering.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. Thema: ‘Samen brengen’. Spreker: Richard Klomp. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten hartelijk welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst, pastor N. Benjamins-Tombeng.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. E. van den Berg, Baarn.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in de aula van het schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst en Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl
l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

 

Kerkdiensten Amersfoort Noord

SOW-gemeente 
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zie Open Hof.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge en ds. R.G. van der Zwan, gezamenlijke dienst.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: F. de Heus (RK) en W. Klamer (PKN), gebedsviering met doop.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: geen opgave ontvangen.

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. J. Beekhuis, H.A.; 17.00 uur: ds. J. Boersma, H.A.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.30 uur: ds. J. Boersma, H.A.; 15.00 uur: ds. J. Boersma, H.A.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.30 uur: ds. P. Schelling, em. ‘s-Hertogenbosch, H.A.; 15.00 uur: ds. C. v.d. Berg, H.A.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. Schelling, em. ‘s-Hertogenbosch, H.A.; 17.00 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg.
Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsma, H.A.; 17.00 uur: ds. C. van den Berg, H.A.

Roomskatholieke Kerk
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Viering o.l.v. parochianen, m.m.v. cantor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos, m.m.v. Martinuskoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos, met voorzangers; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, B. Jonker en B. Brouwer, m.m.v. Gemengd koor.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, F. de Heus; 11.00 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 13 sep 2006
bericht nr. 4555 :  geplaatst op 13-09-2006 en 2379 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken