TERUG
Beleid
Brief gericht aan het pastoraal team van het Parochieverband Amersfoort Noord /
Amersfoort Noord (PKN)

Brief gericht aan het pastoraal team van het Parochieverband Amersfoort Noord / Hoogland

Beste collega's, bijgaand stuur ik u een gespreksnotitie toe ‘Uitgangspunten bij de visitatie van pastorale teams’ in verband met praktisch beleid t.a.v. Eucharistie en andere vieringen. U zult een gesprek hebben met deken H. Bloem.
In onze route op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen vinden we ten aanzien van de liturgie drie zaken van belang:

1. De ene viering van de Eucharistie op zondag (of zaterdag) in elke plaatselijke geloofsgemeenschap volgens de liturgische regelgeving wat betreft inhoud, vormgeving en rolverdeling. Alleen als deze Eucharistie niet mogelijk is, kan er een Woord-, en Communieviering zijn.

2. Een veelsoortig aanbod van vieringen in het parochieverband, gericht op bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld gezinsvieringen, jongerenvieringen, seniorenvieringen, oecumenische vieringen, vespervieringen, doopvieringen, catechetische of diaconale vieringen, vormen van gebed en bezinning in kleine groep, enzovoort in het weekend en op weekdagen.

3. Een goede doorwerking van de pastorale handreikingen ‘Bidden zonder ophouden’ en ‘Eucharistie’, mede ondersteund door de pastorale dienstverlening.

Wij nemen ons voor, om u te bezoeken vóór Pinksteren 2006.
Vóór het eind van 2006 zal degene die met u gesproken heeft, contact met u opnemen over de voortgang.
Wij beogen, dat de besluitvorming in de parochieverbanden rond kan zijn met Pinksteren 2007.

Wij beseffen, dat we een ingrijpend en ambitieus plan voorleggen.
Wij vertrouwen er op, dat u van harte zult meewerken, om dit te realiseren.

Met vriendelijke groet, in Christus verbonden,
mede namens de Bisdomraad, Aartsbisdom Utrecht


Dr. P.A.G. Rentinck, Vicaris generaal


23 januari 2006


Bijlagen :
 • Aan de pastorale teams, de stuurgroepen en de besturen
 • Uitgangspunten bij de visitatie van pastorale teams • bron: Lopend Vuur uitgave:  0 
  bericht nr. 4543 :  geplaatst op 12-09-2006 en 731 maal gelezen


  Geen gerelateerde berichten
  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken