TERUG
Kerkgeschiedenis
Meer dan duizend jaar christendom
Kerken in Amersfoort

Festiviteiten in Sint Joriskerk
Meer dan duizend jaar christendom


REGIO – Op 18 november 2006 vindt het hoogtepunt van de festiviteiten van meer dan 1000 jaar christendom plaats met een bijeenkomst in de Amersfoortse sint Joriskerk. Diverse Raden van Kerken uit de regio Eemland zijn druk bezig met de organisatie van diverse activiteiten in 2006 en 2007, die in het teken staan van ‘Meer dan 1000 jaar christendom’. Dit zijn geen kerkelijke activiteiten, maar vooral culturele manifestaties, die het verleden van de regio belichten.


Op 18 november 2006 is het duizend jaar geleden dat de bisschop van Utrecht, Ansfridus genaamd, de opbrengst van landerijen en kerken in de regio Eemland schenkt aan de monniken van het klooster Hohorst op de Heiligenberg. In het “Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299” is de oorkonde met deze schenking opgenomen. Naast de opbrengst van veertien hoeven tussen Hees en Soest en de kerk van Leusden worden nog meer kerken genoemd buiten de regio, zoals Ermelo, de Lier en Zwijndrecht.

Oudste bewijs

Maar voor Eemland is deze oorkonde het oudste schriftelijk bewijs van christendom in deze omgeving. Natuurlijk bestond het christendom hier al langer. Anders had Ansfridus geen klooster kunnen bouwen op de Heiligenberg. Hij kwam er graag. Niet ver van het klooster stond het houten kerkje van wat wij nu Oud Leusden noemen.

Later is het vervangen door een stenen kerkje, waarvan nu alleen nog maar de toren over is.

Bijzonder jubileum

In het najaar van 2006 en het voorjaar van 2007 gaan velen in de regio Eemland dit bijzondere jubileum vieren. Duizend jaar (een milliade) is tenslotte niet niks. Al in 2005 kwamen afgevaardigden van regionale Raden van Kerken bij elkaar. Het initiatief kwam uit Leusden. De anderen sloten zich aan.

Samen vormden en vormen ze een zogeheten “Impulsgroep”. De groep probeerde en probeert signalen en prikkels uit te zenden naar de locale kerken en organisaties om stil te staan bij deze “meer dan duizend jaar christendom”.

Zoiets kan je vieren en je kunt dankbaar achterom zien. Je kunt ook de vele organisatievormen van christenen en hun betekenis vroeger en nu bedenken. Je kunt je ook schamen voor de verdeeldheid. Je kunt –en dat sprak de Raden van Kerken het meeste aan- ook de gelegenheid aangrijpen om het gemeenschappelijke te vieren, de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en vooral niet alleen maar achterom, maar juist vooruit te kijken, naar de mogelijkheden voor Eemland, voor stad en land, voor kerken en maatschappelijke organisaties.

Er wordt een folder ontwikkeld met daarin vele activiteiten, die reeds gepland zijn en die nog voorzien zijn. Hoogtepunt dit najaar zal de bijeenkomst op zaterdagavond 18 november in de St. Joriskerk zijn.

Vrijwel alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Het zijn geen strikte kerkelijke activiteiten, maar culturele manifestaties waarin delen van de geschiedenis van de regio Eemland zullen belichten.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 30 aug 2006
bericht nr. 4439 :  geplaatst op 30-08-2006 en 603 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken