TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 20 aug 2006
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op 20 aug  2006
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort Noord volgens opgave van De Stad Amersfoort van 16 aug

 Kerkdiensten Amersfoort 
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.
zo. 10.45 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Lichtkring; 17.00 uur: Opstandingskerk.
 

Meander Medischcentrum 
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor T. Windt, dienst van Woord en Gebed.
 
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. G. Hofstra.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: mevr. G. Hofstra.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: pastor H. v.d. Wakker, m.m.v. dameskoor St. Henricus.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: ds. T. Woltinge, H.A.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. A. de Jong.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: B. Bomer, Woorddienst.

Hervormde gemeente 
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: Dienst; 18.30 uur: dr. A.J. Plaisier.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: dr. P. Oskamp.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. H. Russcher.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: mevr. ds. C. Oosterveen, Barneveld.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: Dienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: dhr. G. Knepper, Leersum.
Vathorst: Info-centrum OBV, Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 11.00 uur: E. Vos, RK, viering van Woord en Gebed.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: Dienst.
 

Geref Kerk Vrijgemaakt 
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 19.00 uur: ds. C. v.d. Berg.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. M.H. Oosterhuis, Ede.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. H. Hoksbergen; 17.00 uur: Dienst van het Woord.
Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. H.R. van de Kamp, Apeldoorn; 17.00 uur: ds. R. Timmerman.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. W. van der Schee, Loenen a.d. Vecht.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 1 sept. 20.00 uur: Jezus geneest (Markus 1).

Roomskatholieke Kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor A. van Boven, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Msc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Viering van Woord en Gebed o.l.v. parochianen, er is kinderwoorddienst, m.m.v. organist en koorleden.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering met doop, pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Leenders en B. Vos, m.m.v. Open Cantorij.
Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke Kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Viering, www.amersfoort.okkn.nl.
 

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. A. Beeftink, IJsselmuiden.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. H. Biesma; 17.00 uur: ds. D. Dunsbergen, Ermelo.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, Het Nieuwe Eemland, Daam Fockemalaan 12: zo. 10.00 uur: Dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1. Tweetalige dienst in het Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking uit De Wachttoren.
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst. Tevens oppas en kindernevendienst. Na afloop koffie.
 
Nieuw-Apostolische Kerk: zo. 10.00 uur: dienst; wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Eredienst; 20.00 uur: Gebedsavond. Eerste zondag van de maand Avondmaalsviering.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur: Dienst, tevens Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens beide diensten. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten hartelijk welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst, br. Mike Bejamins of gastspreker.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. A.C. Louwerse, Velp.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in de aula van het schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst en Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl
l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
 
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.
 
Kerkdiensten Amersfoort Noord
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. G. Knepper, Leersum.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: E. Vos, RK, viering van Woord en Gebed.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: Dienst.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: geen opgave ontvangen.
 
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. D. Griffioen, Amsterdam; 17.00 uur: ds. M. Tel, Bunschoten.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. J. Geelhoed, Wapenveld; 15.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.
Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Room, Harderwijk; 17.00 uur: ds. R. Timmerman.
 
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Viering o.l.v. B. Jonker, m.m.v. cantor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Ursem en B. Jonker, m.m.v. voorzangers; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Putman, m.m.v. Herenkoor.
 
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.
 
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. A. Beeftink, IJsselmuiden.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 16 aug 2006
bericht nr. 4394 :  geplaatst op 16-08-2006 en 2463 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken