TERUG
Kerkdiensten
KERKDIENSTEN zondag 2 juli 2006
Kerken in Amersfoort

Collecten : 1. Terminale zorg; 2. Wijkgemeenten / Fonds Chr. BelangenAdventkerk 10.00 uur Dr. W. de Greef uit Leusden
18.30 uur Ds. H. Markus uit Rijssen
Andreaskapel 10.00 uur Ds. M. Buijs-Ballast, H. Avondmaal
Bergkerk 10.00 uur Mw.ds. G.E. Bonda, dienst van Schrift en Gebed
Centrumviering in Johanneskerk 12.00 uur Ds. W. Verschoor
De Brug 10.00 uur Dienst
De Hoeksteen 10.00 uur Ds. C. Dijkstra uit Ermelo
De Open Hof 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan
Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst
Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor, Stap-over dienst
Johanneskerk 10.00 uur Dienst
Lutherse Kerk Geen dienst
Nieuwe Kerk 10.00 uur Dienst
Opstandingskerk 10.00 uur Dhr. G. Knepper uit Leersum
17.00 uur DMB, ds. J. Eschbach m.m.v. Alvipior Ensemble
St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis
18.30 uur Ds. G.D. Kamphuis


Bron: Stad Amersfoort 28-06-06

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. C. Dijkstra, Ermelo.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Vathorst: SoW-gemeente en/of RK-parochie, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: F. de Heus (RK), viering van Woord en Gebed. Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: dr. B. Reitsma, Ermelo.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: geen opgave ontvangen. 
Amersfoort-De Horsten,
De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.30 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. J.P.C. Simpelaar, Gouda; 17.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. Mewe, Spakenburg; 15.00 uur: ds. R.P. Heij, Driebergen.
Vathorst, “De Brink”, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: Geen opgave ontvangen.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en  Communieviering, A. Ursem en B. Brouwer, m.m.v. Gemengd koor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, F. de Heus, m.m.v. Herenkoor.
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: Geen opgave ontvangen.
De Herberg, Nieuwland: elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers ds. Anette Sprotte en p.w. Marianne van Tricht.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. G. Vrooland, Sliedrecht, H.A.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. F.R. Bruintjes, Kampen.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Bron: Stad Amersfoort 30-06-06


Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 5 juli: ds. A. Kleijne, Soest.

Elke 2e zondag van de maand bijeenkomst in de Expeditie, Schimmelpenninckkade 30, Amersfoort. Aanvang 11.00 uur.

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

zo. 10.00 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Kandelaar; 17.00 uur: Adventkerk.

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, dienst van Woord en Gebed.

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L. Houweling.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: dhr. L. Houweling.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A. Dekker, m.m.v. Ensemble en Bloc.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. K. Adrichem, m.m.v. Elisabethkoor. Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, Woorddienst, m.m.v. kinderkoor De Notendopjes.

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. W. de Greef, Leusden; 18.30 uur: ds. H. Markus, Rijssen.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast, H.A.

Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.E. Bonda, dienst van Schrift en Gebed.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: Dienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: Dienst.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, Stap-over-dienst.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. G. Knepper, Leersum; 17.00 uur: ds. H. Esbach m.m.v. Elvipior Ensemble, DMB.

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. v.d. Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. v.d. Zwan.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. C. Dijkstra, Ermelo.

Vathorst: Info-centrum OBV, Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 11.00 uur: F. de Heus (RK), viering van Woord en Gebed.

Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: dr. B. Reitsma, Ermelo.

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk; 19.00 uur: ds. Tj. de Boer. Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. W. van der Schee, Loenen ad Vecht; 17.00 uur: ds. A. Buursema.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 30 juni 20.00 uur: Kind van God? Dicht bij God, ook in de lange zomerstop (v.a. 1 september weer ontmoeting).

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Viering.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees van de Made Msc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. Dameskoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v organist en koorleden.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Gerbedsdienst met samenzang, voorg. H. Kruthoff en A. Bijlholt. Er is kinderwoorddienst en crèche.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen.

Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste zondag van de maand: H.Mis + themabijeenkomst. Meer informatie via: www.vkk.nl

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Viering, www.amersfoort.okkn.nl.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 17.00 uur: ds. G. Vrooland, Sliedrecht, H.A.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. F.R. Bruintjes, Kampen.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. A.C. van der Wekken; 17.00 uur: ds. M.W. Vrijhof, Arnhem.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 2 juli geen dienst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: Dienst.

Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.

Baptistengemeente, Het Nieuwe Eemland, Daam Fockemalaan 12: zo. 10.00 uur: Heilig Avondmaal.

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.

Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1. Tweetalige dienst in het Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.

Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking uit De Wachttoren.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst. Tevens oppas en kindernevendienst. Na afloop koffie.

Nieuw-Apostolische Kerk: zo. 10.00 uur: dienst; wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Eredienst; 20.00 uur: Gebedsavond. Eerste zondag van de maand Avondmaalsviering.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens beide diensten. Spreker: Marten Busstra, www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten hartelijk welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. G. Doekes-van Slooten, Zwolle, H.A.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in de aula van het schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst en Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl

l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.

Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.


bron: Drieluik uitgave: 22 jun 2006
bericht nr. 4230 :  geplaatst op 22-06-2006 en 2491 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken