TERUG
Kerkdiensten
KERKDIENSTEN zondag 25 juni 2006
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten op zondag 25 juni in Amersfoort volgens vermelding in Stad Amersfoort van 23 juni 2006, pg 27.
Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 28 juni: ds. A.C. van der Wekken.

Basiskring DE Keerkring
Elke 2e zondag van de maand bijeenkomst in de Expeditie, Schimmelpenninckkade 30, Amersfoort. Aanvang 11.00 uur.

St Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

Golfbreker Radio
zo. 10.30 uur: Ger. Kerk Vrijgem., De Lichtkring; 17.00 uur: Ned. Ger. Kerken.

Meander Medisch Cenntrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. Jac. Smit.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: ds. Jac. Smit.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: pastor H. v.d. Wakker, m.m.v. St. Willibrorduskoor, Soest.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. K. Adrichem, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. W. Verschoor.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, Woorddienst.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. W.J.J. Glashouwer; 18.30 uur: ds. L.W. Smelt, De Bilt.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier.

Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: dr. R. Brouwer, H.A.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 17.00 uur: Zangdienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. J. Westland, Bergambacht.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: dr. L.J. Koffeman.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

Vathorst: Info-centrum OBV, Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 11.00 uur: J. van Oord (PKN), viering van Woord en Gebed.

Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. Van Bart.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer.; 19.00 uur: ds. H.J. Boiten.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. Tj. de Boer; 14.00 uur: samenkomst in de Martuskerk, Copernicusstraat, van de Iraanse/Ned. Integratiegemeente.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Vathorst, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. M.J.C. Blok.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. W. v.d. Schee, Loenen ad Vecht.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 23 juni 20.00 uur: Overdenking. Thema: Help! Ik kan niet bidden...; vr. 30 juni 20.00 uur: Kind van God? Dicht bij God, ook in de lange zomerstop (v.a. 1 september weer ontmoeting).

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Soli Deo Gloria.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees van de Made Msc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Viering.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering w.o. toediening van het H. Vormsel, pastores F. Geerdinck, A. van Boven en vicaris Rentinck, m.m.v. koor Koh-I-Noor. Er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, B. Vos en A. Leenders, m.m.v. Con Spirito.

Kapel van het (voormalig) Kruisherenklooster St. Helena, tijdelijk O.L.V. Ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 10.45 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke kerken
Vrij-Katholieke Kerkgemeente van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3: zo. 10.30 uur: H. Mis; eerste woensdag oneven maanden: 19.30 uur: H.Lof; eerste woensdag even maanden: 19.30 uur: themabijeenkomst + H.Lof.

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, www.amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: student M.B. Visser, Sliedrecht; 17.00 uur: student M.B. Visser.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. P. Riemersma.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.

Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.

Baptistengemeente, Het Nieuwe Eemland, Daam Fockemalaan 12: zo. 10.00 uur: Oeds Blok.

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.

Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Iedere zondag om 11.00 uur dienst in de kantine van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1. Tweetalige dienst in het Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.

Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking uit De Wachttoren.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst. Tevens oppas en kindernevendienst. Na afloop koffie.

Nieuw-Apostolische Kerk: zo. 10.00 uur: dienst; wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Eredienst; 20.00 uur: Gebedsavond. Eerste zondag van de maand Avondmaalsviering.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Dienst, tevens Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens beide diensten. Spreker: Peter Rothuizen, www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten hartelijk welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst, br. Kees de Vlieger.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. P.C. Tönjes, Ermelo.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in de aula van het schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst en Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl

l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.

Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.


bron: Drieluik uitgave: 01 jun 2006
bericht nr. 4227 :  geplaatst op 21-06-2006 en 814 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken