TERUG
Pastores / Predikanten
Vraaggesprek met ds. Jos van Oord
Amersfoort Noord (PKN)

De een mist de kerk als kiespijn, de ander kan niet leven zonder zijn of haar kerkelijke gemeenschap. In de rubriek ‘Ik geloof (niet)’ bevragen we meer of minder bekende Amersfoorters over hun relatie met de kerk. Deze keer Jos van Oord, die deze maand zijn baan als predikant in Amersfoort-Noord verruilt voor die van cultureel werker in Vathorst. Ook neemt Jos afscheid van deze kerknieuwspagina, waarvoor hij vijftien jaar columnist was.

 

Wat heeft u met de kerk?

,,Voor mij is de kerk van jongs aan ‘leverancier van vrijheid’. Nooit heb ik haar als benauwd ervaren. Dat heeft dus ook de vrijheid gegeven soms meer, dan weer minder, in de kerk te staan. Eerst deed ik een horecaopleiding, maar die heb ik afgebroken en in vrijheid voor theologie gekozen. Een tekst die steeds met me mee is gegaan is: ‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’ (2 Korinthe 3:17). Dat geeft me ruimte als gelovige en als theoloog.”

 

Wat is de reden dat u kerkelijk bent?

,,De verhalen die in de kerk worden verteld, vind ik fascinerend. Het zijn mijn eigen verhalen, actueel en aansprekend. Daarnaast heb ik meer en meer gevoel gekregen voor de liturgie, de symbolen en de riten. Door mijn werk in oecumenisch verband, heb ik leren zien hoe wezenlijk die kunnen zijn. Daarnaast vind ik theologie een heel kritische wetenschap. Zij leert je scherp te blijven.”

 

Wat is de waarde van de kerk voor de samenleving?

,,Bij mijn afstuderen heb ik me verdiept in de Duitse theologe Dorothée Sölle. Vanaf die tijd heb ik mijn eigen ontwikkeling herkend in die van haar. Het vinden van de balans tussen vroomheid en engagement. Eerst was ik vooral een doener. Met het ouder worden heb ik meer hart gekregen voor de mystiek. In mijn werk is daarbij wel de vraag blijven spelen hoe smoel te geven aan het geloof. Voor mij is het steeds aangekomen op ontmoeting, bij de vertoning van een film, een maaltijd, het welkomstwerk.”

 

Wat gelooft u?

,,Ik ben pas met een groep naar Egypte en Jordanië geweest op een zogenoemde ‘Mozes-reis’. Door die reis heb ik weer ontdekt dat Mozes een coach van zijn volk was. Door een ervaring met een stem bij de braamstruik, door wat water dat hij kreeg uit de rots, de ontmoeting op de berg. Al dat soort verrassingen zijn eigen aan mijn leven als gelovige: stem, water, berg. Geloven is voor mij steeds verrast worden en die verrassing toelaten in mijn leven.”

 

Hoe zou de kerk eruit moeten zien om aantrekkelijk voor u te zijn?

,,Mij spreekt het beeld aan van het marktplein, waar allerlei functies bij elkaar komen: de herberg, het praathuis, de kapel, het theater, kindercrèche, internetcafé. Daarin speelt de kerk haar rol en niet als een apart instituut. Een doorgangshuis, opgenomen in andere voorzieningen. Nu vind ik de kerk te veel apart staan.”Ik geloof (niet)bron: De Stad Amersfoort, kerkpagina Raad van kerken Amersfoort uitgave: 16 jun 2006
bericht nr. 4204 :  geplaatst op 16-06-2006 en 760 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken