TERUG
Welkom
Welkom bij de Lutherse Kerk
Lutherse Kerk

De Lutherse gemeente heeft een streekfunctie en omvat de Lutheranen die woonachtig zijn in het Eemland en op de Noordwest-Veluwe. De grootste concentraties bevinden zich in de burgerlijke gemeenten Amersfoort, Leusden en Soest. Er staan zo'n 120 mensen ingeschreven.

Wie zijn wij?
 

Sinds 1686 huist de lutherse gemeente in het kerkgebouw aan de Langestraat waar reeds in de Middeleeuwen de Heilige Geestkapel was gevestigd. Vandaar de straatnaam ‘Achter de Heilige Geest' aan de achterzijde van de kerk. In de 19e eeuw kreeg de kerk het huidige aanzien met een neoclassicistische gevel. De inrichting met banken en Thonetstoelen dateert uit het begin van de 20e eeuw.

De lutheranen zijn voortgekomen uit de reformatie van Maarthen Luther in de 16e eeuw. Typerend voor deze beweging is zijn geschrift over de vrijheid van de christenmens. Alleen door genade (sola gratia) is de mens in vrijheid gesteld. Dat geeft een getroost geweten en een optimistisch gevoel. Getob over de uitverkiezing of het eigen zielenheil is de lutherse traditie namelijk vreemd. De eigen verantwoordelijkheid van de mens staat voorop. Vanuit het geloof moet een ieder zijn eigen keuzes kunnen maken.

In de lutherse gemeente heerst er daarom een open klimaat met respect voor ieders geloofsovertuiging, zolang deze niet tegen het evangelie ingaat.

 

Wat doen wij?

 

Erediensten
De erediensten vinden zondagmorgen om 10.30 uur plaats(3 zondagen per maand). Wij zingen uit het Liedboek voor de Kerken. De organist begeleidt de dienst op het historische Bätz-orgel(het oudste orgel van Amersfoort).  Bij kerkelijke hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen werkt een zangroep van gemeenteleden mee aan de dienst. Soms werken er ook vocale en/of instrumentale solisten mee.

 

Kinderopvang
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er eenmaal per maand kinderopvang met activiteiten die aansluiten bij het thema van de zondag.

 

Koffiedrinken
Eenmaal per maand na afloop van de dienst wordt er met elkaar koffie gedronken in de kerk. Dit is dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

 

Kringwerk
Kringwerk heeft de functie de onderlinge band tussen de gemeenteleden te versterken en om met elkaar van gedachten te wisselen over alles dat ons beweegt.

Op de Veluwe (Nijkerk, Putten, Harderwijk) en in Soest doorgaans eens per maand van september tot en met mei beurteling bij deelnemers aan huis.

Leiding: Ds. K.van der Horst.

 

Diaconie
De diakenen kiezen elk seizoen een project in binnen- of buitenland, dat door de gemeente met giften en maandelijkse collecten wordt ondersteund.

Tevens wordt o.a. ondersteuning gegeven aan vakantieweken en kampen voor ouderen, gehandicapten en jongeren, aan verschillende zorginstellingen en aan de inloophuizen en diaconaal aandachtscentrum(DAK) in Amersfoort.

 

De Lutherroos
De Lutherroos is het zegel van Luther. Luther zelf geeft de volgende uitleg als ‘merkteken' van zijn theologie': Het binnenste is een kruis, geheel in zwart, het staat in een hart dat zijn natuurlijke kleur heeft, om mij er zelfs steeds weer aan te herinneren dat het geloof ons zalig maakt. Want de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, uit zijn geloof aan de Gekruisigde. Zulk een hart moet midden in een witte roos staan om aan te duiden dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft.

Lutherroos

Daarom moet de roos wit zijn en niet rood, want wit is de kleur van de geesten en van alle engelen. Zulk een roos staat in een hemelsblauw veld omdat de vreugde in de geest en in het geloof de aanvang is van de komende hemelse vreugde. Daar omheen een gouden ring, die zegt dat deze zaligheid in de hemel eeuwig duurt en geen einde heeft en zoveel kostelijker is dan alle aardse vreugde en genot, als het goud schoner is, edeler en kostbaarder dan alle andere metalen'.bericht nr. 4152 :  geplaatst op 29-05-2006 en 2621 maal gelezenOpties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken