TERUG
Prediking
Kerkdiensten
Johanneskerk

KERKDIENSTEN (10:00 uur)

2/4 Ds. G.A. de Vries
9/4 Ds. A. Hoekema (do, Haarlem), verteluur
13/4 Witte Donderdag, aanvang 19:30 uur, ds. G.A. de Vries
14/4 Goede Vrijdag, aanvang 20:00 uur, ds. G.A. de Vries
15/5 Paaswake, aanvang 22:00 uur, samen met Oecumenische Centrumviering
16/4 Ds. Frits Groeneveld (do, Baarn), verteluur
23/4 Henk v.d. Molen (do-vriend, Amersfoort), verteluur
30/4 Ds. A.G. Ochtman - de Boer (re, Bussum)
7/5 Maria v.d. Burgt (do, Utrecht), verteluur


2 april, vijfde zondag van de 40-dagentijd, 10.00 uur. Voorgangster is ds Greteke de Vries. De lezing is: Opwekking van Lazarus, Johannes 1: 1- 54. 

9 april, Palmzondag, 10.00 uur. Voorganger is de Doopsgezinde predikant Alle Hoekema. Hij was predikant in de Doopsgezinde gemeente Alkmaar en Haarlem. Van 1989 - 2002 was hij docent aan het Doopsgezind Seminarium. 

13 april, Witte Donderdag, met Avondmaalmaal, 19.30 uur Op de laatste avond dat Jezus met zijn leerlingen samen was voor de Pesachmaaltijd, gaf hij zijn leerlingen de opdracht brood en wijn te delen tot zijn gedachtenis. Daarom komen we in de Stille Week voor Pasen als gemeente op Witte Donderdag bijeen om het leven en sterven van Jezus te gedenken. Bij Menno Simons (leider van de Wederdopers, kerkhervormer, 1496 - 31 januari 1561) was het ritueel geen sacrament in de zin van genademiddel, maar een 'verplichtend teken' tot gelovig leven. Daarom werd vroeger in de Doopsgezinde gemeenten bij de avondmaalsviering gesproken over 'enigheid houden'. Eventuele onenigheid moest van te voren worden verzoend. Er was zelfs een gemeente in Groningen waarin alleen de Maaltijd van de Heer gevierd werd als de hele gemeenten 'in vrede stond'. Sinds april 2003 zitten wij in de Johanneskerk als gemeente bij de viering van het Avondmaal op de avond van Witte Donderdag in een kring rondom de gedekte tafel, die voor deze gelegenheid op het middenpad van de kerkzaal staat. Na de inzettingswoorden nuttigen we gelijktijdig het brood. De wijn drinken we eveneens gelijktijdig uit kleine bekertjes. Evenals andere gemeenteleden heb ik ervaren, dat deze vorm van avondmaalsviering de rust geeft om te luisteren naar de bekende woorden, daarna brood en wijn tot ons te nemen en de gelegenheid tot het beleven van saamhorigheid en verbondenheid als gemeente van Christus. Baukje Offringa-Sikma 

14 april, Goede Vrijdag - meditatieve bijeenkomst rond "Kruiswegstaties", 20.00 uur In de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, staan we onder leiding van Jan en Elske Bast stil bij de weg die Jezus ging vanaf zijn veroordeling door Pilatus tot Golgotha. Zijn via Dolerosa of Via Crucis. De kruisweg, zoals we die in veel R.K. kerken nog aantreffen, is in de vorm van veertien staties vanaf de zeventiende eeuw een fenomeen geworden. De veertien scènes vanaf de veroordeling door Pilatus tot aan Golgotha worden uitgebeeld en decoreren de kerken of dienen als kruisweg waarlangs pelgrims ieder jaar voorbijtrekken. De Kruiswegstaties hebben tot doel ons als het ware een pelgrimage te laten meemaken langs deze scènes. Tijdens deze bijeenkomst gaan we van statie naar statie en luisteren naar muziek, poëzie, teksten of stilte. Niet alleen beeldende kunstenaars, maar ook dichters en musici hebben op velerlei wijze zich laten inspireren door deze oude kruisweg. 
De presentatie op deze avond laat vier kruiswegstaties uit verschillende tijden en landen zien. 

De muziek is zowel vocaal als instrumentaal en van verschillende componisten, zoals J.S. Bach, Anton Bruckner, Franz Liszt en Joseph Haydn. Poëzie is er onder andere van Guillaume van der Graft, Gabriël Smit, Ed Hoornik, en Coert Poort. Het programma duurt ca. vijf kwartier en heeft geen pauze. 
Een tekstboekje is beschikbaar. 
De veertien staties of scènes zijn: 
1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 
2. Hij moet zijn kruis zelf dragen 
3. Jezus valt de eerste maal 
4. Jezus ontmoet zijn moeder 
5. Samen dragen; Simon van Cyrene 
6. Het gelaat van de Ander; Veronica 
7. Jezus valt de tweede maal 
8. De ontmoeting met de vrouwen van Jeruzalem 
9. Jezus valt de derde maal 
10. Jezus wordt ontkleed 
11. Kruisiging 
12. Jezus sterft 
13. Kruisafname 
14. Graflegging 
(Jan en Elske Bast

15 april, Stille Zaterdag, 22.00 uur Deze paaswake is georganiseerd door de Oecumenische Centrumviering met de DoReVp-gemeente. 
De groep van de Oecumenische Centrumviering komt eens per maand in de Johanneskerk samen en is al jaren gewend om ook een paaswake of een paasavonddienst te houden. Onze gemeenschap sluit zich dit jaar voor het eerst bij hen aan; een goede gelegenheid om de hele liturgische cyclus van de dagen voor Pasen te kunnen vieren én een goede gelegenheid om eens wat meer kennis te maken met elkaar. De dienst begint in het donker.De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen en ieder ontsteekt daaraan zijn/haar eigen lichtje. Tijdens de dienst is er gelegenheid om de eigen doop te gedenken (in de vroege kerk werden de nieuwe gelovigen in de paasnacht gedoopt) en om met elkaar brood en wijn te delen als teken van verbondenheid in Christus. Ds Greteke de Vries houdt de overweging; de dienst is voorbereid door leden van de liturgische commissies van de Centrumviering en van 'ons', en leden van de beide gemeenten zullen in de dienst een koor vormen onder leiding van Paula Bär- Giese. 

16 april, Paasochtend, 10.00 uur Een (hopelijk) opgewekte dienst na alle bezinning en soberheid. We hebben hem voorbereid met onder andere de leiding van het verteluur. En dat betekent dat er veel aandacht zal zijn voor kinderen. 
De zondagen voorafgaand aan Pasen hebben de kinderen enkele paasliederen ingestudeerd en zich op andere manieren voorbereid. Een paar van hen neemt afscheid van het verteluur: Anneliet, Nina en Jasmijnke. Hanneke Middelburg zal hen toespreken en samen zullen we hun alle goeds toewensen voor de toekomst. (Hopelijk vinden ze het leuk bij Twien!) 
De overweging is voorbereid met gemeenteleden en het koor onder leiding van Peter van Dijk zal zingen. De lezing is Johannes 20:1-18. 

23 april, Zondag na Pasen, 10.00 uur. De voorganger is de heer H. van der Molen. In de rubriek "Even voorstellen" hieronder leest u meer over hem. 30 april, 10.00 uur. Voorgangster is mw ds AG Ochtman -de Boer.bron: Maandbrief Johanneskerk uitgave: 11 apr 2006
bericht nr. 3964 :  geplaatst op 11-04-2006 en 1835 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken