TERUG
Kerk en Kunst
Kerk on Stage brengt BABEL 2005
rkamersfoort

Een theaterproductie met een boodschap Kerk on Stage


Vier Amersfoortse RK-parochies brengen op vrijdagavond 4, zaterdagavond 5, zaterdagavond 12 & zondagmiddag 13 november gezamenlijk de theaterproductie BABEL 2005 ten tonele voor alle inwoners van Amersfoort en omgeving, ongeacht de geloofsovertuiging. Iedereen is op genoemde momenten – aanvang: ’s avonds om 20.30 uur en ’s middags om 14.30 uur – welkom in de Aula van Het Nieuwe Eemland, Daam Fockemalaan 12. De toegang is gratis. Na afloop vindt een collecte plaats waarmee de kosten gedekt moeten worden, vandaar dat producent Kerk on Stage een richtbedrag van € 5,00 per persoon durft te adviseren. Meer mag ook, en het blijft uiteraard vrijwillig.

Babel 2005 betreft een moderne musical gebaseerd op Babel het verhaal uit de bijbel, waarin spraakverwarring en miscommunicatie centraal staan. Er wordt ingegaan op de risico’s van individualisme en zucht naar carrière en status. Thema’s die van alle tijden zijn en in alle culturen voorkomen. In de productie komt ook tot uiting dat conflicten tussen generaties en ideologieën overwonnen kunnen worden. Hoe? Dat houden wij nog even geheim. Wij nodigen u uit dat te komen ontdekken tijdens één van de genoemde vier voorstellingen.

Ruim een jaar geleden is een aantal enthousiaste mensen - onder de naam Kerk on Stage met de slogan: “geloof op de planken” - gestart met de ontwikkeling van een eigen en volledig nieuwe theaterproductie.

In eerste instantie is daartoe een schrijfwedstrijd uitgeschreven. Uit de binnengekomen verhalen is dat van Nicole Teunissen (een VWO-leerlinge) geselecteerd om verder uit te werken tot een complete theaterproductie. Samen met twee mede-auteurs – Betty Franke & Frans de Kok – heeft zij de verhaallijn verder uitgewerkt en het script en de liedteksten geschreven. Daarna is componist Ron Adelaar aan de slag gegaan met het op muziek zetten van liedteksten en het creëren van een muzikale sfeer. Een team van decorbouwers startte onder leiding van Betty Franke met het ontwerpen en realiseren van een decor. En tenslotte heeft zij samen met licht- en geluidstechnicus Martin van Veen een lichtplan ontworpen. Dit alles is samengevoegd tot een technisch en realiseerbaar uitvoeringsplan.

En intussen zijn toneelspelers onder leiding van regisseur Wil Kok, zangers, dansers, musici en de nodige personen achter de schermen nu bijna een jaar actief met de voorbereidingen voor de productie BABEL 2005.

Aanvankelijk was het de bedoeling de voorstellingen in de kerkgebouwen te organiseren. Het Nieuwe Eemland bood echter de gelegenheid om de productie en de inspanningen van vele vrijwilligers op een echte toneel in haar aula beter tot hun recht te laten komen. Deze RK- en cultuurschool voor voortgezet onderwijs wil hiermee uiting geven aan een van haar speerpunten: een school zijn midden in de samenleving. Van dit aanbod heeft Kerk on Stage dankbaar gebruik gemaakt. Daarmee kunnen we ook een bredere betekenis geven aan het begrip “kerk”. Dat is namelijk niet alleen synoniem aan een gebouw, maar krijgt meer betekenis als “een groep mensen die samenkomt rond levensbeschouwelijke thema’s”.

Met de realisering van de productie verenigen de samenwerkende parochies van Amersfoort meerdere doelen. In de eerste plaats is het de bedoeling om de samenwerking tussen de vier parochies concreet gestalte te geven. Daarnaast zien zij in dat - met name onder jongeren - een gevoel ontstaan is om op een andere wijze met geloof en levensvragen aan de slag te gaan; in elk geval anders dan via de traditionele zondagsvieringen. En tenslotte is er het gevoel om in de huidige multiculturele samenleving mensen dichter bij elkaar te brengen.bron: Persbericht uitgave: 10 okt 2005
bericht nr. 3186 :  geplaatst op 12-10-2005 en 2120 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken