TERUG
Kerkopbouw
NIEUWE BENOEMING PASTOR NIELS MORPEY
rkamersfoort


NIEUWE BENOEMING PASTOR NIELS MORPEY

. Vanmorgen, 1 mei, heeft het Parochiebestuur, bij monde van John Bernard, de vicevoorzitter, aan de parochianen van ’t Zand meegedeeld dat kardinaal Simonis, onze pastoraal werker Niels Morpey, met ingang van 1 augustus heeft benoemd tot teamleider van het parochieverband Leusden-Veluwe-West. Op zondag 26 juni a.s. zal in de viering afscheid worden genomen van pastor Morpey.
In een brief van het Aartsbisdom staat de nieuwe benoeming als volgt verwoord: “De bisschop heeft in de vergadering van de Bisdomraad van 21 april j.l. ingestemd met de benoeming per 1 augustus 2005 van drs ing N.H.F. Morpey tot fulltime pastoraal werker met het profiel gemeenschapsopbouw in het parochieverband HAL - Veluwe-West. Binnen het pastoraal team zal de heer Morpey de rol van teamleider gaan vervullen.”

De achtergrond van deze ontwikkeling is het beleid van het aartsbisdom om te komen tot schaalvergroting en reorganisatie van de pastorale dienstverlening. De parochie St.Franciscus Xaverius is in de ogen van het bisdom niet meer een geschikt kader om een pastoraal werker te benoemen. De aandacht van het bisdom is gericht op het samenwerkingsverband van de P.V.A., de Parochies van Amersfoort. Het bisdom dringt er bij ’t Zand sterk op aan zich aan te sluiten bij de parochieverband en acht de reeds tot stand gekomen samenwerking in projecten een eerste stap maar niet voldoende.

Het samenwerkingsverband PVA kent een pastoraal team dat werkt voor de 4 betrokken parochies (Ansfridus, Henricus, H.Geest en H.Kruis) en een Stuurgroep waarin alle 4 besturen zijn vertegenwoordigd. (zie voor verdere informatie: www.katholiekamersfoort.nl)

De parochie St.Franciscus Xaverius neemt projectsgewijs deel aan een aantal gezamenlijke pastorale activiteiten in de stad, oa. op het vlak van diaconie, cursusgroepen en pastoraat voor jongeren. Het Bestuur van ’t Zand is in overleg met de Stuurgroep van het PVA over een eventuele verdere betrokkenheid bij het parochieverband.

Na de viering op 1 mei hebben Bestuur en beide pastores een gesprek gehouden met belangstellende parochianen. De ruim 30 aanwezigen maakten duidelijk dat het aanstaande vertrek van pastor Morpey, vanuit ’t Zand gezien, ernstig wordt betreurd. Verder maakten de aanwezigen bestuur en pastores deelgenoot van hun zorgen. Hoe gaat het verder met het individuele pastoraat in al zijn aspecten, met de begeleiding van de werkgroepen, met de zorg voor een aansprekende liturgie, met de verdere uitwerking van het huidige beleidsplan, welke ruimte is er –als- ’t Zand gaat deelnemen aan een parochieverband, voor het eigen karakter van onze parochie’? Een belangrijke vraag, die het bestuur zeer aansprak was: hoe worden parochianen geďnformeerd over de ontwikkelingen? Advies: nodig hen ook uit om mee te denken! Het was, zo bleek unaniem, een goed idee van het bestuur, om deze mogelijkheid tot onmiddellijke reactie te geven, er werd door ieder vanuit een sterke betrokkenheid gesproken.

Bestuur en pastores hebben uiteraard nog geen besluiten genomen over wat er de komende maanden moet gebeuren. Wel gaan bestuur en pastores uit van een continuering van het bestaande beleid op hoofdlijnen. Kernpunt daarbij is dat de parochie een vitale, zelfbewuste, open en gastvrije geloofsgemeenschap wil zijn die met beide benen in de samenleving staat. Echter de personele situatie op pastoraal vlak is nu essentieel gewijzigd. Dat roept vragen op die op korte termijn om antwoord vragen. Daartoe zal maandag 2 mei de eerste stap gezet worden. Ook via deze site zult u op de hoogte worden gehouden.

Namens bestuur en pastores
Bart Verreijt, pastoorbron: Website Sint Francisdcus Xaverius uitgave: 05 mei 2005
bericht nr. 2586 :  geplaatst op 05-05-2005 en 1820 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken