TERUG
Pastoraat
CWN-conventie: alles op zín kop en dan de Geest laten werken
CWN
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2018-05-18)
CWN-conventie: alles op zín kop en dan de Geest laten werken
In Ambt Delden was afgelopen week de Voorjaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, de CWN. De belangstelling voor de conferentie is weer groeiende. De gewogen aanpak en hoe het werk van de Heilige Geest een plek krijgt, spreekt aan.


Lodewijk Born

Zo’n duizend deelnemers worden er dit jaar verwacht op het terrein van De Kroeze Danne in Ambt Delden, vertelt programmaleider Clarieke Riet. ,,Daar zijn we heel blij mee.” Er zijn jaren geweest dat de loop naar de CWN-conventie wat minder was, maar inmiddels is de lijn naar boven weer ingezet. Hoe het kan? Clarieke Riet heeft er eigenlijk geen verklaring voor, maar prijst zich gelukkig over wat ze de komende dagen zal zien, beleven en ervaren.

,,Het is gewoon heel mooi om als christenen bij elkaar te zijn en te zien wat de Geest gaat doen – of juist niet. Het is niet dat er iets móét gebeuren.”

Velen kamperen een of meerdere dagen op het terrein, maar ook daggasten kunnen er naar toe om iets van de conventie mee te maken. Er komen rond de 350 kinderen en tieners. Zij hebben een eigen programma. De CWN en de jeugd- en jongerenwerkgroep CWJ zien zichzelf als ‘een oefenruime voor de Heilige Geest’.

Spelen met vuur

Christenen van alle leeftijden, afkomstig uit verschillende tradities en geloofsgemeenschappen zoeken met elkaar naar vernieuwing, verdieping en verbreding van persoonlijk en gemeenschappelijk christen zijn. Daarbij is er bijzondere aandacht voor (het werk) van de Heilige Geest.

Henk Jansen, ook lid van het programmateam, legt het in het programmaboekje voor de conventie uit: ‘Waar de Geest werkt, gaan dingen veranderen. In onszelf, in de kerken en in de wereld.’ Bidden om de Geest, het is niet zomaar wat, meent hij. Het heeft een gevaarlijke kant, het is spelen met vuur. ‘Dat vuur kan zacht verwarmen, maar soms ook radicaal en ingrijpend zijn.’

Het CWN-bestuur koos voor dit jaar het thema ‘Upside Down’. ,,Soms kan je leven zomaar helemaal op de kop staan. Door ziekte of door teleurstelling, maar ook doordat je misschien ontslagen bent. Of met een andere crisis te maken krijgt”, legt Riet uit. Upside Down gaat dan om het vinden van een nieuwe weg in die situatie. ,,Wij geloven in de werking van de Geest, van kracht en herstel om een situatie het hoofd te kunnen bieden.”

Meer dan gevoel

Niet als een soort van stoplap of ‘evangelische pleister’, zo benadrukt ze. ,,Het kenmerkende van de CWN-conventie is juist dat we op een zinvolle en goed theologische doordachte wijze willen spreken over de Geest. Het is meer dan alleen gevóél.” De link met de theologie wordt als cruciaal gezien. De CWN verzorgt samen met de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) een leerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Naast het geven van colleges en het verrichten van onderzoek wordt vanuit die leerstoel het Bulletin voor Charismatische Theologie uitgegeven en worden er contacten met diverse organisaties en personen gelegd.

In het verleden hebben meerdere hoogleraren de leerstoel bezet, zoals Martien Parmentier (1992-2000), Kees van der Kooi (2003-2008) en Benno van der Toorn (2010-2014). Op dit momentis Miranda Klaver als universitair docent verbonden aan de CWNVU onderzoeksplaats als theoloog en antropoloog.

Red Letter Christians

De hoofdspreker in Ambt Delden is dit jaar Shane Claiborne. Hij is grondlegger van de monastieke gemeenschap The Simple Way in Philadelphia (VS). Een groep mensen die op een heel eenvoudige manier van geloven én doen een eenheid heeft gemaakt. Onder het motto: ‘Hou van God, hou van mensen, en volg Jezus.’

Hij staat in de VS bekend als een christelijk activist door zijn radicale standpunten als het gaat om geweld, vrede, gerechtigheid en armoede. Claiborne behoort tot het zogenaamde netwerk van Red Letter Christians, die de Schrift nauwgezet volgen als het gaat om uitspraken van Jezus in de Bijbel. Riet: ,,We zijn benieuwd wat zijn boodschap voor ons zal zijn.

Want radicaal is hij zeker.” Claiborne reisde onder meer naar Irak – middenin de oorlog – enverbleef tien weken bij de orde van de Zusters van de Naastenliefde in Calcutta, samenmet Moeder Teresa.

Hij gaat op de CWN-conventie met alle leeftijden in gesprek. ,,Op donderdagavond vertelt Claiborne zijn persoonlijke verhaal, op vrijdagmorgen gaat hij met ons meer de diepte in. Wat betekent radicaal navolgen en de revolutie van de Geest in de praktijk van ons leven?”

Workshops

Verder spreken onder anderen de katholieke hoogleraar en dominicaan Erik Borgman en PKN-predikant en ondernemer Ruilof van Putten. Laatstgenoemde staat als voorganger op de kansel in Zwolle, maar is ook werkzaam in de financiële sector. Gedurende de vijf dagen–de conferentie begint vanmiddag en eindigt zondagmorgen – zijn er veertig workshops die gevolgd kunnen worden.

Van inspirerend leiderschap, fotograferen met je smartphone tot meditatief wandelen en hoe je verder kunt na een scheiding. De workshop Cross Nature gaat over duurzaam leven vanuit de Bijbel. Het ‘Uur de luxe’ is ook bijzonder.

Daarbij wordt een deelnemer een uur gekoppeld aan een vriendelijke luisteraar. Diegene mag dan een uur over een onderwerp praten of een verlangen delen. Dus eigenlijk eenuur oprechte aandacht van een ander.

Ontspannen

Het is juist deze programmamixdie de CWN-conferentie anders maakt dan andere kerkelijke conferenties, meent Clarieke Riet. ,,Het is het ongedwongene, de sfeer, hoe je met elkaar samen bent. Soms heel intens doordat er iets met je gebeurt, maar ook heel ontspannen.”

Gedurende de dagen zijn er pastorale teams beschikbaar en op zaterdag is er een speciale viering met voorbede en waar mensen gezegend kunnen worden.

Vrijdagavond is er eendienst van ziekenzalving met de mogelijkheid tot biecht en een gezamenlijke eucharistieviering, waarin Louis Runhaar (Oud-Katholieke Kerk) voorgaat.

De afsluitende viering, op zondagmorgen, is in de stijl van de Kliederkerk en daarbij moet het dan met duizend deelnemers een gezellige chaos worden.

Chris van Wieren van jongerenwerkgroep CWJ: ,,Op een conventie van de CWN ontdek je actief je geloof, vaak met een boel vrolijkheid en ontmoeting. Op deze conventie mag, geheel in het thema Upside Down, alles even op z’n kop gezet worden.

Dat past goed bij het out of the box-karakter van Kliederkerk, vandaar dat dit een uitgelezen kans is om de krachten te bundelen.”J


bron: Het goede leven uitgave: 15 mei 2018
bericht nr. 19836 :  geplaatst op 15-05-2018 en 240 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken