TERUG
Kerkopbouw
Pioniersplekken PKN: discussie over het kerkzijn 3.0 gaat nu echt beginnen
PKN
Pioniersplekken PKN: discussie over het kerkzijn 3.0 gaat nu echt beginnen
Pioniersplekken. Het woord klonk de afgelopen jaren zó vaak in de Protestantse Kerk dat gemeenten die er niks mee deden konden denken dat ze ‘achterliepen’. Het gesprek wordt nu geïntensiveerd om oud en nieuw te verbinden.


Door Lodewijk Born
De komst van diverse nieuwe vormen van kerkzijn in de afgelopen tien jaar, roept lokaal en bovenplaatselijk vragen op rond de structuur en organisatie van de Protestantse Kerk. Wat moet je bijvoorbeeld doen wanneer een enthousiaste, nieuwe bezoeker van de Kliederkerk bij je aanklopt met de vraag of het mogelijk is haar kindje te laten dopen? Zonder dat er (nog) sprake is van het lidmaatschap van ‘de kerk’. 
In Gaastmeer ontstond ooit het idee van zo’n Kliederkerk en inmiddels zijn er honderd kliederkerken en even zoveel pioniersplekken in ons land. Ook zijn er tientallen monastieke initiatieven - zie in Friesland het bekende Nijkleaster - en ook het aantal leefgemeenschappen groeit. ‘Er ontstaat een mix van kerkplekken. Daar zijn we dankbaar voor. Tegelijk levert het spanningen op. Is er sprake van onderlinge concurrentie? Moet elke pioniersplek een ‘normale’ gemeente worden? Mag een predikant alleen de sacramenten bedienen?’
Het zijn vragen die René de Reuver (scriba Protestantse Kerk) en Martijn Vellekoop (coördinator thema missionair) stellen in het werkdocument Tussen wildgroei en vernieuwing. Over de verbinding van nieuwe kerkplekken met de Protestantse Kerk. Dit is het onderliggende stuk voor gesprekken die dit jaar in het land (gaan) plaatsvinden. Het jaar 2018 wordt benut om te ‘verkennen wat het betekent om kerk te zijn met bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn naast elkaar’. Daarbij wordt begonnen met de praktijk van nu, het ‘eerste PKN-pionieren’. Op 25 plaatsen zijn gesprekken gevoerd met mensen die daar al enige jaren ervaring in hebben. De periode van 1 mei tot 1 augustus wordt uitgetrokken voor reflectie.
Mozaïek van Kerkplekken
Het project heeft als naam ‘Mozaïek van Kerkplekken’ gekregen, Op woensdag 30 mei is er een seminar in Kruispunt Vathorst in Amersfoort rond de eerste resultaten van het onderzoek, waarin 25 plekken zijn onderzocht waar sprake is van een bestaande gemeente en een nieuwe vorm van kerkzijn. Mensen die betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerkzijn, kerkelijke bestuurders en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te praten. In het najaar volgt een rapport met meer reflectie en oplossingsrichtingen. Ook worden gespreksbijeenkomsten georganiseerd op verschillende plekken in het land.
Ook het lidmaatschap van de kerk zal daarbij vast een punt van discussie worden. In de gespreksnotitie wordt daar al een voorzet voor gegeven. Het kent positieve en negatieve kanten. ‘Helpt lidmaatschap niet om de vrijblijvendheid voorbij te komen? En is lidmaatschap geen mooie aanleiding om in gesprek te gaan over de verantwoordelijkheid die leden van het lichaam van Christus hebben ten opzichte van elkaar?’ Maar ook: is de doop niet fundamenteler dan een geregistreerd lidmaatschap? 
Wat betreft de eerdere doopvraag aangaande de kliederkerk: in april 2014 besloot de synode al dat er ook voor pioniers ruimte is om te dopen en het avondmaal te vieren. Preciezer: het gaat zelfs om alle ambtswerkzaamheden van predikant, zolang zich dat binnen een specifieke pioniersplek afspeelt en onder supervisie van een predikant. Maar met alle initiatieven die er zijn - en ook nog zullen ontstaan - is dit kennis die eigenlijk meer het land in moet. Want of iedereen dat weet?
Er is, zo stelt men vast in het startpaper , bij pioniersplekken behoefte aan een structuur of kerkordeli
 
jke status die gelijkwaardigheid mogelijk maakt, maar dan met een lagere organisatiegraad dan bij een ‘normale’ wijkgemeente. Managementauteur Ben Tiggelaar opperde ooit bij een symposium rond pionieren het idee van een ‘regelarme zone’ binnen de kerk(orde). Zoals Amsterdam een regelvrije zone heeft voor startups en zoals de Nederlandse overheid na 2009 een wet invoerde om bouwprojecten met minder regelgeving te belasten. 
Eén ding is zeker: het project ‘Mozaïek van Kerkplekken’ brengt het pionieren zoals we dat kennen naar een discussie 3.0 ; daar zal de Protestantse Kerk veel profijt van hebben - zowel de ‘oude’ als de nieuwe vormen. En de mogelijkheden die nu nog niets eens zijn verkend. 


bron: Friesch Dagblad uitgave: 07 mei 2018
bericht nr. 19817 :  geplaatst op 07-05-2018 en 156 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken