TERUG
Evenementen
Uitnodiging 50 jaar Raad op 21 mei
Raad van Kerken
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2018-05-21)
Uitnodiging 50 jaar Raad
Hierbij nodigen we u en uw eventuele partner uit om met ons het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland te vieren. We hopen dat op tweede pinksterdag te doen. Pinksteren is de geboortedag van de kerk en het feest van de veelstemmigheid. Daarom viert de Raad van Kerken in Nederland op deze kerkelijke hoogtijdag (op maandag 21 mei) het jubileum in de St. Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort van 15.00 uur tot 18.00 uur. Het thema voor de viering is ‘De Geest waait’.


Er is qua programma voor gekozen om veel van de kerken zelf zichtbaar te maken. Er zijn korte inleidingen met relatief jonge sprekers. Ds. Iris Speckmann van de Doopsgezinde Sociëteit en mgr. Herman Woorts van de Rooms-Katholieke Kerk staan in de viering stil bij het werk van de Geest en de oecumene.

Voorzitter drs. Dirk Gudde en secretaris ds. Klaas van der Kamp hebben de leiding. Verder is er veel muziek. Speciaal voor de viering is er een bundel uitgebracht met pinksterliederen uit verschillende tradities. Het muzikaal ensemble Kavóca uit Kampen met dirigente Luthine Postuma en priester Samuël Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk zullen met de gemeente verschillende liederen laten horen. De EO verzorgt een videomontage over de oecumene. Aansluitend is er een informele recep-tie, waarop mensen een fototentoonstelling kunnen bekijken.

Het verhaal van Pinksteren is een aanmoediging om God te horen spreken in de eigen taal, aldus Dirk Gudde in een boek dat ter gelegenheid van het jubileum is uitgebracht, tegelijk is het een als verschillende kerken om steeds meer elkaar te verstaan, over grenzen heen, met het visioen van eenheid voor ogen.

De Raad van Kerken in Nederland is in 1968 tot stand gekomen, nadat de Rooms-Katholieke Kerk en enkele protestantse, orthodoxe en episcopale kerken tot de oprichting hadden beslo-ten. De Raad stelt zich ten doel het onderlinge gesprek over eenheid en samenwerking te stimuleren en de kerken een gezamenlijk gezicht te geven in de samenleving. Inmiddels zijn er 18 kerken en kerkelijke organisaties aangesloten bij de Raad. Zij vertegenwoordigen zo’n zes miljoen christenen in Nederland.

Iedereen die wil, kan de feestelijkheden bijwonen en zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl
bericht nr. 19765 :  geplaatst op 16-04-2018 en 240 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken