TERUG
Diaconaat
Diaconaat een plek in de gemeenteraadsverkiezingen: 10 tips
Kerkinactie
Diaconaat een plek in de gemeenteraadsverkiezingen: 10 tips


Nieuws

maandag 19 februari 2018In heel Nederland zetten kerken zich in voor mensen in armoede. Door financiële hulp, persoonlijke betrokkenheid of door aandacht te vragen van de (lokale) politiek. De periode rond de komende gemeenteraadsverkiezingen is bij uitstek geschikt om hiervoor aandacht te vragen. Maar hoe organiseer je als kerk zoiets? In dit artikel 10 tips.

Armoede

Steeds meer beleid op het gebied van zorg en armoede wordt op gemeentelijk niveau georganiseerd. Waar het gaat om armoedebestrijding zijn er veel verbeteringen mogelijk en kerken kunnen daar een grote rol in spelen. Veel groter dan we zelf vaak denken. Juist door de hulp die kerken geven, weten we wat er speelt en heeft de kerk recht van spreken. Politiek bedrijven is geen doel van de kerk, maar opkomen voor mensen in nood past wel bij het diaconale werk. Als mensen door de regelgeving of de uitvoering in de problemen komen, is het belangrijk om hier tegen in het verweer te komen.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de campagnetijd zijn de politieke partijen en de kandidaat-raadsleden meer zichtbaar en aanspreekbaar. Zij hebben er belang bij dat de standpunten van de partij bekend worden gemaakt en willen extra zichtbaar maken dat zij naar de burgers luisteren. Een kans om de contacten met de politiek aan te halen. Ook als kerk.

10 tips om meer aandacht te vragen voor het diaconaat
De weken voor de verkiezingen zijn een goed moment om aandacht te vragen voor diaconale activiteiten van de kerk. Hierdoor worden contacten opgebouwd met politici, zet je jezelf als kerk op de kaart en kunnen specifieke onderwerpen rond armoede voor het voetlicht gebracht worden.

De onderstaande tips geven hulp bij het organiseren van een debat of bijeenkomst rond de verkiezingen.

 1. Bedenk voor welke inhoudelijke punten aandacht gevraagd wordt. Let daarbij op eigen ervaringen uit de diaconale praktijk.

 2. Zoek brede samenwerking, ook met kerken en organisaties waarmee anders niet wordt samengewerkt.

 3. Zorg dat je kerk via één adres vindbaar is voor welzijnsinstellingen en de burgerlijke gemeente. Ken ook het sociale welzijnsveld in de buurt en nodig hen uit voor de bijeenkomst of het debat.

 4. Lees je vooraf goed in. Zoek cijfers over armoede in je eigen gemeente en lees de beleidsnota die gemeenten iedere vier jaar over het armoedebeleid moeten maken.

 5. Geef breed bekendheid aan je activiteiten, zowel vooraf als achteraf. Het gaat niet alleen om het beïnvloeden van de politiek, maar ook van de publieke opinie. Stuur een persbericht met de namen van de debat-deelnemers en laat je interviewen door een regionaal dagblad.

 6. Denk niet te snel dat (kandidaat) gemeenteraadsleden meer van armoede(beleid) weten. Sommigen zijn hierin niet goed ingevoerd. Zij zijn blij met kennis en ervaring vanuit kerken en andere maatschappelijke organisaties.

 7. Als je een debat niet zelf kunt organiseren, kun je helpen dit mogelijk te maken met geld, ruimte of een inhoudelijke bijdrage. Hier kun je vragen stellen over het gemeentelijk beleid. Het bezoeken van campagnebijeenkomsten van politieke partijen biedt altijd een goede gelegenheid om wensen en pijnpunten rond armoede
  onder de aandacht te brengen.

 8. Samen met anderen partijprogramma’s lezen op de paragrafen die van belang zijn voor armoedebeleid. En dan een ‘diaconale meetlat’ opstellen: een aantal principes en criteria waaraan je programma’s toetst.

 9. Reik een prijs uit voor het meest diaconale partijprogramma, een mooi middel voor publiciteit.

 10. Doe niet alles, en doe niet alles zelf. Maak keuzes en schakel waar mogelijk leden van de eigen kerk in, of mensen uit je netwerk en van verwante organisaties. Neem voorgangers ook mee in het proces.


Meer informatie is te vinden in de handreiking van Knooppunt Kerken en Armoede, waar Kerk in Actie onderdeel van is.bericht nr. 19637 :  geplaatst op 22-02-2018 en 247 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken