TERUG
Kerk en samenleving
God, brandpunt van ons leven. Congres op 4- 6 maart in Nieuwkuijk
Org.Nederland
God, brandpunt van ons leven.
De gezamenlijke kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland organiseren voor werkers in het basispastoraat een Pastoraal Congres van 4 tot en met 6 maart in Nieuwkuijk met als thema: God, brandpunt van ons leven.


 

De organiserende werkgroep over het thema: ‘Jezus roept zijn leerlingen persoonlijk, maar zij volgen Hem na in gemeenschap met andere leerlingen. Welke plaats heeft ons persoonlijke contact met God daarin? Wordt er bijvoorbeeld met elkaar gebeden en delen we met elkaar wat God en zijn evangelie in ons leven doen? Of gaat alle aandacht naar de werkdruk, spanningen, activiteiten en management zaken?’ 

 

Met dit congres willen de nieuwe bewegingen inspiratie bieden aan parochies en een ontmoetingsplek creëren voor werkers in het pastoraat in de verschillende Nederlandse bisdommen. De nieuwe bewegingen zijn voor veel gelovigen een plek waar ze hun geloof intenser kunnen beleven, waardoor zij beter dienstbaar kunnen zijn aan Kerk en samenleving.

 

Als inspirerende voorbeelden zullen er presentaties zijn van Kings Men, een nieuwe katholieke mannenbeweging; KISI-God’s singing kids, tieners en begeleiders die samen door middel van musicals de blijde boodschap doorgeven aan kinderen; Rebuilt, een programma dat parochies helpt om meer afgestemd te raken op mensen die nog niet - of niet meer - naar kerkelijke vieringen komen; en een parochieel familiecatechese-project, waarbinnen de voorbereiding op de eerste H. Communie plaatsvindt.

 

 

Opvallend in het programma is dat er specifiek aandacht wordt besteed aan de rol die seksualiteit en affectiviteit kan spelen. ‘Als ze harmonieus geïntegreerd zijn in onze persoon en ons leven met God, dan kunnen ze vruchtbaar zijn in het pastorale werk. Als ze dat niet zijn, dan vormen ze eerder een belemmering en kunnen ze zelfs leiden tot overspannenheid of ontsporing.’

 

Pater Bob van Laer uit België zal vertellen hoe hij een weg is gegaan met behulp van echtparen en confraters om zichzelf te leren kennen en aanvaarden op deze belangrijke domeinen. Hij spreekt vanuit zijn jarenlang werken met echtparen binnen (Marriage) Encounter. Het echtpaar Leny en Jaap Klaver zal hierop aansluiten vanuit hun jarenlang optrekken met priesters binnen Encounter en vertellen ‘welke bijzondere kracht daarvan uit gaat.’ Encounter organiseert al 45 jaar weekenden voor goede communicatie in relaties. 

 

Dit congres is voor allen die in de Rooms-Katholieke Kerk werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn: priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, categoriale zielzorgers, catecheten, leden van pastoraatsgroepen en andere leidinggevenden en beleidsmakers in lokale rooms-katholieke geloofsgemeenschappen.

Vanuit de bisschoppenconferentie is Mgr. J. van Burgsteden s.s.s. als referent voor de Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen bij de voorbereidingen betrokken.

 

Plaats: Conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon te Nieuwkuijk. 

 

Meer: www.stucom.nl/pastoraalcongres

 

 

 bericht nr. 19542 :  geplaatst op 25-01-2018 en 204 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken