TERUG
Bijzondere vieringen
Taizévieringen in Het Brandpunt
het Brandpunt
Taizévieringen in Het Brandpunt
We zijn heel blij dat de Taizéviering van 12 januari een vervolg krijgt in Het Brandpunt.
De oecumenische spiritualiteit van Taizé vindt zo ook een anker in onze geloofsgemeenschap. Vanaf zaterdagavond 10 februari zal hier iedere maand (met uitzondering van de zomervakantie) een Taizéviering plaatsvinden.


De Taizévieringen beginnen om 19.00 uur, inzingen is al mogelijk vanaf 18.00 uur.

Wie wil mee repeteren met het koor, is op de dinsdagavond voorafgaande aan de viering

welkom in de Heilig Kruiskerk (Liendertseweg 48, 19.30 - 21.30 uur). Doorgaans vinden de

vieringen plaats op de tweede zaterdag van de maand, een enkele keer wordt uitgeweken

naar een andere zaterdag.

De vieringen zijn meditatieve gebedsvieringen waarin veel gezongen

wordt. “Zingen is twee keer bidden” zei Augustinus al. Tussen de gezangen door

worden korte teksten gelezen, minstens een uit de Bijbel en er wordt hardop gebeden.

 

Er is een lange stilte in de viering waarin iedereen voor zich zelf kan bidden of mediteren.

Ook kunnen de bezoekers hardop hun gebeden en intenties delen of in stilte door het

opsteken van een kaarsje.

Iedereen is welkom om zich bij de vieringen aan te sluiten, ook de

koorrepetities en verdere voorbereidingen zijn open voor iedereen.

Er is een dirigent en pianist, Frits Klostermann, die de zangers muzikaal begeleidt en leiding geeft.

Contactpersonen voor eventuele vragen zijn Jan & Thea Groot, groot-klaver@ziggo.nlbron: Lopend Vuur uitgave:  jan 2018
bericht nr. 19537 :  geplaatst op 24-01-2018 en 307 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken