TERUG
Vluchtelingen
Kerken steunen petitie ‘Ze zijn al thuis’
Kerkinactie
Kerken steunen petitie ‘Ze zijn al thuis’
donderdag 11 januari 2018Protestantse kerken tekenen deze week de petitie 'Ze zijn al thuis' voor een ruimer kinderpardon. Onder meer ds. Dekker van de Joriskerk in Amersfoort en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zetten afgelopen week hun handtekening. Eerder tekenden veel andere bekende Nederlanders de petitie, waaronder Arie Boomsma, Trijntje Oosterhuis en Jan Terlouw.


“Als kerken staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. In het vluchtelingenbeleid zien we dat te weinig terug", zegt Karel Jungheim, specialist vluchteling bij de Protestantse Kerk. "De Kinderombudsman wijst erop dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar gewoond hebben ontwrichtend en schadelijk is. Daar moet beter naar geluisterd worden", vindt Jungheim die het belang van deze kinderen noemt als belangrijkste reden om als kerken in actie te komen voor een ruimer kinderpardon.

Rechtvaardig én barmhartig
De Sint Joriskerk in Amersfoort merkte van dichtbij wat het voor kinderen betekent die al lange tijd hier verblijven toen vorig jaar een Armenia Hambartsjumian van twee kinderen werd uitgezet naar Armenië. “Ik vind dat wetgeving op het punt van het kinderpardon niet alleen rechtvaardig maar ook barmhartig moet zijn, aldus ds. Dekker die predikant is van de Amersfoortse kerk. 

“Er wordt door verantwoordelijken (politiek; rechters; IND e.a.) nu heel scherp langs alleen de regels gezeild. Dan wordt wetgeving hard en wordt er geen rekening gehouden met het welzijn van kinderen. Als de procedures die wij zelf bedacht hebben ertoe leiden dat asielaanvragen zo lang kunnen duren dan moeten we die procedures tegen het licht houden, maar kinderen mogen hiervan niet de dupe zijn.”

400 kinderen leven in onzekerheid
Voor ongeveer 400 kinderen uit alle windstreken duurt deze onzekerheid al meer dan vijf jaar. “Ze zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten, onze kerkgenoten en onze vrienden geworden. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, ze zijn het op papier nog niet”, zo vertelt Jungheim. “Ze dreigen te worden uitgezet en leven ook in een land dat veilig moet zijn met de angst dat er iemand voor hun deur staat om ze met een enkeltje op het vliegtuig te zetten naar een onbekend land. Dat vinden wij onwenselijk.”
Om aan die onzekerheid een eind te maken hopen de kerken de politiek te dwingen tot een waardig Kinderpardon. Tot en met eind januari kan iedereen die dat wil de petitie tekenen om de politici te overtuigen van wat iedereen die deze kinderen kent allang weet: ze zijn al thuis.Wat is het kinderpardon?
Het Kinderpardon is een ander woord voor de regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen. Kinderen die op hun achttiende langer dan vijf jaar in Nederland waren en asiel hebben aangevraagd komen in aanmerking voor het Kinderpardon mits ze voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden. Aan het Kinderpardon is een jarenlange strijd voorafgegaan voor de erkenning van de rechten van gewortelde kinderen in Nederland. De belangrijkste groepen die buiten het Kinderpardon vallen zijn jongeren die geen asielaanvraag hebben ingediend, kinderen van een ouder die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden – de zogenaamde 1F-ers –, jongeren die een tijd in het buitenland hebben verbleven en jongeren die tijdens de peilperiode 21 jaar of ouder zijn.

Wat staat erover in het regeerakkoord?
In het regeerakkoord staat dat de permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (kinderpardon) blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.

Wat vindt Kerk in Actie ervan?

  • Als kerk komen we op voor wie en wat zwak is, barmhartigheid en gerechtigheid (we hoeven dus niet op de stoel van de overheid te gaan zitten)
  • Internationale verdragen (waarop Kerk in Actie zich vaak oriënteert (rechtenbenadering)) gaan ervan uit dat overheden moeten handelen in het belang van het kind.
  • Onderzoek van Mevr. Kalverboer (nu kinderombudsman) heeft aangetoond dat het schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind als het meer dan 5 jaar in Nederland heeft verbleven en dan terug moet naar een land dat het niet kent.
  • Dus pleit Kerk in Actie met andere organisaties al jaren voor een ruimer kinderpardon. 

Met andere organisaties blijft Kerk in Actie er bij de politiek op aandringen dat een ruimer kinderpardon wordt toegepast. De criteria zijn nu zo scherp, dat bijna geen enkel kind voldoet aan de voorwaarden en het pardon daardoor maar heel zelden wordt verleend.

Wat u kunt doen?

  • Lees voor meer informatie het ingezonden artikel in de NRC van twee predikanten.
  • Teken de een petitie 'Ze zijn al thuis'.
  • Bid voor de kinderen die in Nederland zijn neergestreken en daar willen blijven, thuis of in de kerk. 


bericht nr. 19512 :  geplaatst op 15-01-2018 en 191 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken