TERUG
Groene kerk
Groene kerken winternieuws: we worden groter en groener
Groene kerken winternieuws: we worden groter en groener

Kerst 2017


Ieder jaar gedenken wij de geboorte van Jezus, in een stal in Bethlehem, tussen eenvoudige mensen en dieren, als een grootse belofte voor de toekomst. In hem zou recht worden gedaan aan de onaanzienlijke van deze aarde. Zijn geboorte betekende een kans voor velen om deel te krijgen aan het Koninkrijk van God. Als groenekerkenactie zien wij de aandacht van velen in deze tijd voor duurzaam leven met elkaar ook als zo’n kans.

Wij mogen er op vertrouwen dat wij en de aarde een nieuwe kans zullen krijgen voor de toekomst, we vertrouwen er op dat we steeds weer opnieuw mogen beginnen. Met elkaar stellen we ons de vraag wat er zo kostbaar is in dit leven dat wij het willen behouden en door willen geven aan de volgende generaties.

Door elkaar de goede verhalen te vertellen, ook die over de successen van de groenekerkenactie, over meer aandacht voor afvalvrij leven, over een laag energieverbruik, over eerlijke voeding en eerlijk delen,
blijven we elkaar bemoedigen, levend in verbondenheid, dat doende wat we kunnen, op weg naar Gods Koninkrijk.

Atie de Vos, specialist binnenlands diaconaat/groenekerkenactie

We worden groter en groener. 

We zijn de 150 gepasseerd! In een jaar tijd zijn we gegroeid van 100 naar 150 groene kerken en moskeeën. Daarbij hoorden intensieve contacten vanuit de groene kerkenactie met de contactpersonen in de geloofsgemeenschappen, inspiratiemomenten, een themadag theologie en duurzaamheid en een terugkerende groenekerkendag.

BEKIJK ALLE KERKEN

De regio in

In 2018 wil de groenekerkenactie inzetten op de regio. Als groene kerk hebt u met ons afgesproken ieder jaar weer een stukje groener te worden. Wij willen al die gemeenschappen die sinds korte of langere tijd meedoen aan de actie met elkaar van gedachten laten wisselen en tips en adviezen laten uitwisselen. Voor 2018 ruilen we de jaarlijkse landelijke dag in voor regionale bijeenkomsten en in 2019 is er dan naar alle waarschijnlijkheid weer een landelijke dag.

De groenekerkenactie wil graag een beweging zijn van geloofsgemeenschappen die samen vormgeven aan een duurzaam, eerlijk en rechtvaardig gemeente-zijn. Zo ontwikkelen we met elkaar de kennis en vaardigheden om onze gebouwen en geloofsgemeenschappen te vergroenen. 

Verdubbelen

Idee: wanneer u in 2018 de uitnodiging ontvangt voor een regiobijeenkomst, neem dan iemand mee uit een nog-niet-groene-kerk. Aan het eind van het jaar 2018 kunnen we dan misschien zeggen dat het aantal groene kerken is verdubbeld!

Wij zijn ook op Facebook

Kent u onze facebookpagina al? Blijf op de hoogte van wat er speelt en volg ons op Facebook.

Klik hier

De website

Heeft u de toolkit op de website onlangs nog doorgekeken? De toolkit bevat veel informatie maar is nog waardevoller als u toevoegingen weet. Als u als kerk in het afgelopen jaar goede ervaring hebt opgedaan met verduurzamen, wilt u dat dan melden in uw profiel als kerk?

U kunt mailen naar info@groenekerken.nl. We kunnen dan ook kerken als voorbeeld zetten bij onderwerpen in de toolkit. Zoals u hierkunt zien onderaan de pagina. Ook als u verbetersuggesties heeft voor de inhoud van de toolkit, mail ons.

Minder afval in 2018. Gaat dat lukken? 

De groene Ichtuskerk in Colmschate doet met afvalverwerker ROVA het project 40-40-40. Tijdens de 40-dagen op weg naar Pasen is de vraag of 40 huishoudens, in 40 dagen, 40% minder afval zullen produceren. In een tijd van bezinning past het om na denken over leefstijl en impact van afval voor welzijn van mens, dier en milieu. Deelnemers, jong en oud, doen opdrachten en wisselen ervaringen uit rond o.a. scheiden afval en hergebruik materialen. Iets voor jouw kerk? Info bij Jan Vroonland 

Voetafdruk en evenwicht

Er zijn al heel wat Groene Kerken bezig geweest met het berekenen van de ecologische voetafdruk. Dit is de meetmethode om impact op het kwetsbare ecologische evenwicht van de Schepping vast te stellen. Hoe die meetmethode ontstaan is, is te lezen in Ecologica. De auteur is Hans Meek, bioloog, secretaris van de Werkgroep Voetafdruk Nederland, en betrokken bij de oecumenische werkgroep Kerk en Milieu.

Het boek, met de ondertitel Waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar onvermijdelijk is, laat zien welke gevolgen ons gedrag heeft. Een introductie van Hans Meek zelf is hier te vinden.

EEN INITIATIEF VAN:
Copyright © *Groene Kerken Actie

Onze contactgegevens zijn:
info@groenekerken.nl 


bericht nr. 19466 :  geplaatst op 21-12-2017 en 175 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken