• ,,We willen grenzen verkennen en juist het niet alledaagse laten horen", aldus Bakker.

AMERSFOORT Het Amersfoorts Kamerkoor brengt op zaterdag 9 december een kerstconcert in de Nieuwe Kerk aan de Leusderweg. Voor dirigent Rienk Bakker was het concept voor dit concert van meet af aan duidelijk. ,,We willen een kerstprogramma brengen dat enerzijds de warmte van Kerst ademt maar anderzijds niet verzandt in al te bekende muziek."

 

Peter Bruinsma

 

,,Daarom kozen we voor een aantal werken uit de Engelse, Nederlandse en Italiaanse renaissance. Vaak maakt onbekend onbemind. Wij willen laten horen dat juist de zelden gehoorde juweeltjes de parels in de kroon zijn waarbij toch het kerstgevoel wordt opgeroepen." Bakker is nu ruim vier jaar de artistiek leider van het Amersfoorts Kamerkoor en weet inmiddels wel wat zijn koor aankan. ,,We willen grenzen verkennen en juist het niet alledaagse laten horen. Dat doen we bijvoorbeeld in dit concert met de Missa sopra Ein Kindelein so Löbelich van Telemann. Het is een virtuoos werk waarin het koor zich in sommige passages meer profileert als barokorkest dan als vocaal ensemble. We koppelen de componisten Bach en Telemann aan elkaar door als slotkoraal Der Tag , der ist so Freudenreich van Bach te zingen." De tekst Hodie Christus natus est staat centraal in dit concert en verhaalt over de geboorte van Jezus. Het Amersfoorts Kamerkoor kijkt in dit kerstconcert duidelijk over de grenzen maar vergeet ook de eigen bakermat niet. Wat te denken van Joannes Tollius de van oorsprong Amersfoortse componist die zijn heil zocht in Italië en later in Denemarken. Van deze componist brengt het koor twee motetten die de apostel Johannes centraal stellen.

 

Rienk Bakker heeft als musicus veel affectie met de Anglicaanse kerkmuziek. ,,De componisten Byrd, Thomas Tallis en Parsons gelden daar als de boegbeelden van deze kathedrale muziek. Hun muziek is zoeter van toon dan die van hun Italiaanse collega's in dezelfde tijd. De Gregoriaanse antifoon Puer natus est nobis werd in alle vroegte op kerstmorgen in de Engelse kloosters gezongen en werd later door veel componisten gebruikt." Het slotstuk van het concert is nu eens niet een groot veelkleurig motet maar het Middeleeuwse kerstlied Gaudete, Chriustus natus est. ,,Kerstliederen waren bedoeld om het volk bij de boodschap van kerst te betrekken. Het opzwepende karakter van dit lied zal de mensen zeker in beweging hebben gebracht en ook in deze tijd zeker een glimlach te voorschijn toveren", benadrukt de dirigent. Rienk Bakker is ook dirigent van het Eindhovens Kamerkoor. Het Amersfoorts en Eindhovens Kamerkoor zoeken elkaar in 2018 op met een concert in de Hooglandse Martinuskerk op 15 april. ,,Het werken met aan elkaar gewaagde koren verruimt de mogelijkheden enorm."

 

Belangstellenden voor het koor zijn welkom. Na kennismaking met het koor volgt een stemtest en stemadvies door de dirigent. Het koor repeteert op dinsdagavond in de Vrije School.

Het concert op zaterdag 9 december begint om 20.15 uur.