TERUG
Jongeren
Praatpaal Nijkerk zoekt na 12,5 jaar nieuw onderkomen
Org.Nederland
Praatpaal Nijkerk zoekt na 12,5 jaar nieuw onderkomen
NIJKERK De Praatpaal ontstond ooit als interkerkelijke organisatie met als doel kinderen en jongeren te helpen die een moeilijke periode doormaken. In september viert de Praatpaal haar 12,5-jarige bestaan.

  • Maranke Pater 


 

 

KERKEN De medewerkers van De Praatpaal zijn allemaal vrijwilligers. Toen De Praatpaal werd opgezet, werd dit vanuit de Kruiskerk en de Fontein ondersteund. ,,We hopen dat meer kerken zich achter dit initiatief zullen scharen. Wij zijn een organisatie die er voor alle kinderen willen zijn. Je hoeft als je hier komt geen lid te zijn van een kerk, iedereen is welkom." 

 

Kinderen kunnen bellen naar de Praatpaal , maar ouders, een leerkracht of een hulpverlener kan ook contact opnemen. Na een eerste kennismaking wordt een kind gekoppeld aan een begeleider. ,,We hebben voor de ouders een  coach, die weer contact heeft met de begeleider van het kind. Samen bespreken we in hoeveel sessies we samen komen." 

 

Een aantal begeleiders heeft een cursus gevolgd bij stichting Chris, wat specifiek is voor mensen die in het Kinderpastoraat werken. Daarnaast hebben verschillende vrijwilligers vanuit hun professie ervaring in het werken met kinderen, van orthopedagogen tot onderwijzers, maar dat is niet noodzakelijk. Het belangrijkste is dat mensen een hart voor kinderen hebben en met name een luisterend oor." 

 

Met behulp van onder andere spelmateriaal wordt er gepraat over de  gebeurtenissen die een kind heeft meegemaakt. ,,We hebben bijvoorbeeld twee identieke playmobielhuizen. We merken dat met name kinderen van gescheiden ouders er baat bij hebben om de scheiding te visualiseren, met twee huizen waar het kind vanaf dat moment zal wonen." 

 

ERNSTIG Op het moment dat de problematiek rondom een kind ernstig is, wordt er doorverwezen naar officiële instanties zoals het CJG. In de loop van de tijd hebben een aantal tieners ook de weg naar de Praatpaal gevonden en hebben we hen een luisterend oor en een steuntje in de rug kunnen bieden.Het Kruispunt, het gebouw waar De Praatpaal is gevestigd, krijgt binnenkort waarschijnlijk een andere bestemmingen en dus is De Praatpaal op zoek naar een andere ruimte. ,,We willen bewust niet in een kerk een plek krijgen, omdat we neutraal willen zijn. We zijn op zoek naar een vaste ruimte waar  het spelmateriaal een vaste plek krijgt en waar we rustig kunnen zitten om een gesprek te voeren. Het liefste in het centrum van Nijkerk." 

 

In de feestweek vanaf 16 september rondom de opening van de vernieuwde Kruiskerk wordt ook aandacht besteed aan het jubileum van De Praatpaal. Voor meer informatie: www.praatpaalnijkerk.nl.

 

 

 bericht nr. 19142 :  geplaatst op 13-09-2017 en 105 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken