TERUG
Oecumene
PerspectiefKVO 2017 nr.37 is verschenen
KVO

PerspectiefKVO 2017 nr.37 is verschenen
Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift (DOTT)

Inhoud Perspectief 2017 37
Hubertus Blaumeiser (theoloog Focolarebeweging) geeft, ge´nspireerd door leven en werk van Chiara Lubich, de oprichtster van de Focolare, drie impulsen op de weg naar eenheid. Hij benadrukt hierin dat de eenheid in verscheidenheid een gave van God is, dat het kruis van Christus de weg opent naar de ander en dat eenheid pas naderbij komt als we de pijn van de verdeeldheid durven toelaten. Blaumeiser
Margriet Gosker (co÷rdinator van de Reformatieherdenking PKN) gaat in op de spiritualiteit van Maarten Luther. In haar lezing wordt duidelijk dat katholieken en protestanten in dit herdenkingsjaar nieuwe wegen proberen te banen.
Gosker
De lezingen van Martin Hein (bisschop van de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck) en Dick Akerboom vormen een tweeluik. Zij hielden beiden een referaat op de jaarlijkse ontmoeting tussen het bisdom 's-Hertogenbosch, de Protestantse Kerk van Zuid-Nederland en de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck. Zij gaan beiden in op de vraag welke impulsen uit de Reformatie vandaag relevant zijn voor de hervormingsinspanningen en het toekostig handelen van de Kerken in onze tijd.
Hein
Akerboom
Jeong-Hun Michael Shin (secretaris van de Commissie voor oecumene en interreligieuze dialoog van de Katholieke Bisschoppenconferentie in Zuid-Korea) gaat in op de Reformatieherdenking in Zuid-Korea. Zijn bijdrage vormt tevens een inleiding in de religieuze situatie in Korea.
Shin
Geert van Dartel reflecteert vanuit zijn persoonlijke geschiedenis op het belang van bruggenbouwers voor het overwinnen van de scheidslijnen die in de loop van de geschiedenis in Europa zijn ontstaan en zich maar moeilijk laten helen.
Dartel
We staan aan de vooravond van een drukke herdenkingsperiode. We bieden u deze teksten aan als een soort van aperitief op de grote vieringen die in oktober gaan komen. Er wordt veel verwacht van de oecumenische herdenking. Laten we hopen dat het werkelijk een Christusviering zal worden zoals leiders van de Katholieke en Lutherse Kerken hebben uitgesproken. Alleen dan zal de herdenking de verhoopte verzoening tussen katholieken en protestanten dichterbij brengen en het Evangelie opnieuw helder laten klinken.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 


bericht nr. 18976 :  geplaatst op 11-07-2017 en 169 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken