TERUG
Bijzondere vieringen
Eredienst eerste Pinksterdag in de ochtend
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2017-06-04)
Graag willen wij u uitnodigen om samen het feest van de uitstorting van de Heilige Geest te vieren.
Bijzonderheden: In deze eredienst vindt de Aäronitische zegen plaats. Naast de viering van het Heilig Avondmaal wordt eveneens het Heilig Avondmaal voor Ontslapenen gehouden.
 • Datum: 4 juni 2017
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Locatie: Banckertstraat 3

  Eredienst eerste Pinksterdag in de ochtend

  En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils; En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is (Jes.12:3,4). 

   

  Pinksteren:  De verhoogde Jezus Christus  mag de levendmakende Geest der genade uitzenden naar alle volken om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Opdat wij zullen geloven in Zijn naam en Zijn heilsverdiensten voor alle mensen. En een ieder zich zal bekeren en hervormd mag worden tot  een nieuwe mens, die leeft tot eer van Zijn Schepper!!

   Inleiding

  De onderstaande overdenking is een artikel van herder R. van Kommer uit de Stem van de laatste Bazuin (zomer 2016). Dit bestaat uit twee delen, welke weergegeven worden in Eredienst eerste Pinksterdag in de ochtend en Eredienst eerste Pinksterdag in de middag.  In dit artikel wordt gesproken over de Maranathadag. Dit is een jaarlijkse dag waarin onze geloofsgemeenschap zich bezint op enkele openbaringen Gods, veelal over de tekortkomingen van de gemeente. Hiernaast wordt ook het Boek voor onze Tijd (uitgeverij de Kandelaar) vermeld. Dit is een geschrift van apostel Schwartz, waarin het Bijbelboek de Openbaring van Johannes wordt uitgelegd.

   

  ‘In stilte bouwen’ (Job 22:23)

  In de periode die achter ons ligt hebben we per gemeente gesproken over de werking van de Heilige Geest en de wederopbouw van de tempel Gods. Deze bespreking is voortgezet op de Maranathadag van 10 oktober 2015. Om tot wederopbouw te komen heeft men ook materialen nodig. De vraag is dan: welke zijn deze materialen en hoe komen we daaraan en waaruit bestaan die dan? Nog een andere vraag rijst op: zijn we persoonlijk bereid om hieraan mee te werken? We hopen natuurlijk dat iedereen van ganser harte zegt: ja, natuurlijk doen wij mee; wanneer kunnen we beginnen; waar moet ik zijn en hoe laat beginnen we en wat voor gereedschap moeten we meenemen? Maar voordat we gaan spreken over de wederopbouw dienen we eerst te kijken wat de Bijbel ons daarover vertelt, en wat de Heilige Geest daarover heeft gesproken te midden van Zijn gemeente.

   

  ‘Mijn huis is een huis van bouwval’ vinden we in profetie 18/2013. U kunt deze openbaring terug vinden in de congresmap van 10 oktober 2015. De Heer legt in deze openbaring bloot waarmee wij bezig zijn en wat er in ons hart leeft, Hij kent ons hart door en door. Hij weet wat er in ons hart leeft en hoe wij ons bewegen. Als mens zijnde denken wij het wel goed te doen, we gaan tweemaal per zondag naar de kerk, we leven netjes, we geven zelfs ons geloofsoffer, ja het zit wel goed met ons; bij ons mensen is het meer alsof de slager zijn eigen vlees keurt in de meest letterlijke zin van het woord. Maar Hij Die het hart doorgrondt en weet wat in onze ziel leeft, neemt andere dingen in ons waar. Wat ziet Hij? Hij ziet onze eigen doortimmerde huizen. Wat zou de Heer hiermee bedoelen? Is het strafbaar om onze huizen te onderhouden of te verfraaien? Of zou de Heer naar andere zaken wijzen? Bijvoorbeeld naar hoe het inwendig met ons is gesteld. Waar ligt uw schat? ‘Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ (Matth.6:21)

   

  Tempel Gods

  Zoals apostel Paulus ons leert in 1Kor.10 is Israël ons tot voorbeeld gesteld opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. Wat leren wij van het oude volk? Hag.1:2,4: ‘Zo zegt de HERE der heerscharen: Dit volk zegt: de tijd is nog niet gekomen, de tijd, dat des HEREN huis herbouwd worde. Is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt?’ Zowel in de profetie als in Gods Woord worden de dingen opengelegd die mensen graag verborgen willen houden. Is dit soms de reden dat wij de muren bepleisteren, zodat het nog op iets moois lijkt? Maar Hij kent ons en proeft de nieren en dat betekent: Hij kent ons in ons diepste wezen. Deze kennis die God over ons heeft, moet ons tot nederigheid brengen omdat Hij onze Maker en Formeerder is, Die waakt over Zijn huis en opmerkt, dat het tot een bouwval is geraakt.

   

  We weten als kinderen van het nieuwe verbond dat de Heer niet verwijst naar een natuurlijke tempel maar naar ons hart, naar onze ziel en wezen: ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont’? En: ‘Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig’ (1Kor.3:16,17b)! Door de inwoning van de Heilige Geest zijn we persoonlijk allemaal een tempel Gods geworden. Apostel Paulus zegt het ons zo duidelijk in 2Kor.6:16 (StV): ‘Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen.’ De indeling van ons leven is nog te vaak vervuld met aardse gedachten en aardse doelen, we verwaarlozen hiermee ons geestelijk huis, ons geestelijk leven. We doen niet alles om de tempel die God van ons gemaakt heeft, rein te behouden. Als wij hier niet nauwlettend over waken zal die vervallen tot een bouwval, terwijl wij juist kenbaar moeten zijn, want juist aan ons moet gezien kunnen worden dat we tempelen Gods zijn. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

   

  Levend houden

   

  In de voorbereiding op de Maranathadag hebben we gesproken over de openbaring waarin de Heer aan ons allen vraagt om de tempel die we van de Heer hebben ontvangen te koesteren. De reden dat de Heer dit vraagt van ons is ‘opdat Ik kan werken door Mijn Geest, de Heilige Geest.‘ Het woord koesteren kent vier betekenissen: (1) onderhouden (2) verzorgen (3) voeden (4) bij zichzelf levendig houden. Om de tempel niet tot een bouwval te laten komen is de eerste vereiste, dat het wordt onderhouden en wordt verzorgd. Ons natuurlijk huis vereist ook haar onderhoud, de richtlijn is dat het b.v. om de vijf jaar wordt geschilderd, rotte stukken hout worden verwijderd en vervangen door nieuw. Het dak kent zijn onderhoud, ga zo maar door.

   

  Maar hier blijft het niet bij, het huis kent ook zijn verzorging binnen. Met regelmaat wordt alles schoon gemaakt; het huis blijft er hiermee verzorgd uitzien. Zo is het ook met het geestelijk huis; we moeten het onderhouden, verzorgen, voeden en bij ons zelf levendig houden. Hier heeft de grote Onderhouder in voorzien door Zijn Woord de Bijbel. Daarin vinden we genoeg voor ons geestelijk onderhoud. Door Hem als de grote Herbergier worden wij verzorgd en gevoed met de sacramenten die Hij aan Zijn kerk geschonken heeft. En ten slotte wil Hij het levendig maken door ‘Zijn levendmakende Geest. Bij dit alles hebben ook wij zelf een taak om het levendig te houden. Schrijft Paulus in 2Tm.1:6 niet voor om de gave Gods die in u is gelegd aan te wakkeren? Dat betekent niet passief, maar actief zijn, onderhouden, voeden, de Heilige Geest levend houden (vs.14).

   

  Deze overdenking wordt vervolgd in Eredienst eerste Pinksterdag in de middag. Graag willen wij u uitnodigen om samen het feest van de uitstorting van de Heilige Geest te vieren.


 • ingestuurd door: Roger Bakker 
  bericht nr. 18882 :  geplaatst op 30-05-2017 en 181 maal gelezen


  Gerelateerde berichten


  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken