TERUG
Oecumene
Nieuwsbrief Taize April 2017
OrganisatiesBuitenland
Nieuwsbrief Taize April 2017

Nieuwsbrief TaizéRome: Broeder Alois bezoekt Paus Franciscus

Op donderdag 30 maart ontving Paus Franciscus broeder Alois, de prior van Taizé, in een privé audiëntie. Dit was de vierde audiëntie sinds de start van zijn pontificaat.

Dit jaar spraken zij onder andere over het gemeenschapsleven van de broeders, de zoektocht naar eenheid onder christenen, de ontvangst van jongeren in Taizé en de vluchtelingen uit verschillende werelddelen die in Taizé ondergebracht zijn. Broeder Alois vertelde de paus ook over het aanstaande bezoek van Patriarch Bartholomeus van Constantinopel aan de gemeenschap van Taizé.

Taizé: Bezoek van Patriarch Bartholomeus op 25 april

Tien dagen na Pasen zal de gemeenschap van Taizé een bijzondere gast ontvangen. Voor het eerst brengt Patriarch Bartholomeus van Constantinopel een bezoek aan Taizé. Dit vindt plaats op dinsdag 25 april. Tijdens zijn bezoek neemt de oecumenisch Patriarch deel aan het gebed om 12:00 uur in de Verzoeningskerk. Aan het eind van het gebed zal hij de aanwezigen toespreken.

Wie wil, kan speciaal voor deze dag langskomen, blijven middageten en ’s middags meedoen aan een workshop. Daarvoor kun je je registeren via de Taizé website. Iedereen die de week ervoor in Taizé is, en van plan was op zondag 23 april terug te gaan, is uitgenodigd om tot dinsdagmiddag te blijven.

St. Louis: Een Taizé ontmoeting in de Verenigde Staten

Twee broeders van Taizé zijn op dit moment in de Verenigde Staten, om de pelgrimage van vertrouwen voor te bereiden, die zal plaatsvinden in St. Louis van 26-29 mei. Dit is wat ze schrijven over deze voorbereiding en hun tijd in St. Louis: “De Jesuit University van St. Louis ontvangt de deelnemers aan dit weekend. Deze dagen zullen in het teken staan van gebeden, workshops en ontmoetingen. Mensen kunnen zich online aanmelden. We hopen gastgezinnen te vinden voor iedereen die niet uit de regio komt. Op zondagmiddag 28 mei neemt de pelgrimage een meer letterlijke vorm aan: dan wandelen we door de stad met mensen van alle generaties en achtergronden.”

Caïro: Twee broeders in Egypte ter voorbereiding van pelgrimage in september

Van 26 september tot 1 oktober brengt broeder Alois, samen met enkele broeders en een groep jongeren uit verschillende landen, een bezoek aan christenen in Egypte. Het is nog steeds mogelijk voor jongeren tussen 18-35 om mee te gaan in deze pelgrimage. We hopen ongeveer honderd jongeren uit Europa en honderd jongeren uit Egypte samen te brengen. Deelnemers zullen iets ervaren van de Koptisch-Orthodoxe Kerk en het leven van christenen in dit overwegend islamitisch land.

Manila: De moed van genade in de Filipijnen

Enige tijd geleden kwamen een heel aantal jongeren bij elkaar, die ieder in de afgelopen jaren korte tijd in Taizé zijn geweest als vrijwilliger. Zij kwamen bij elkaar in de CBCP kapel in Manila voor een dag van reflectie, stilte, gebed en gespreksgroepen. De deelnemers namen zichzelf daarna voor om een leven van gebed te leiden. Om de moed van genade tot uiting te brengen in hun dagelijks leven, in hun gemeenschap en in de kerk. Als voormalig vrijwilligers van Taizé voelden zij zich geroepen zich opnieuw te verbinden aan hun geloof, om mensen van solidariteit en onderlinge verbondenheid te worden.

Lille: Een week van ontmoeting met christenen in het noorden van Frankrijk

Tijdens de veertigdagentijd verbleven twee broeders en twee vrijwilligers van Taizé een week in het centrum van Lille, in het noorden van Frankrijk. Julien, een Franse jongere die een jaar in Taizé doorbrengt, schrijft: “Tijdens deze vastentijd hebben christenen in Lille een retraite georganiseerd, genaamd ’de vreugde van het evangelie’. Deze pelgrimage, in aanloop naar het initiatief ’24 uur van de Heer’, bracht mensen echt bij elkaar. Wij ontmoetten veel mensen uit Lille die in meer of mindere mate gelovig zijn. Met hen wilden we graag iets delen van wat we leven in Taizé en hoe dat met dit thema te maken heeft.”

Taizé: Een dag van vriendschap met protestanten uit de regio

Op zaterdag 13 mei vindt er een dag van ontmoeting en uitwisseling plaats met protestantse vrienden uit de regio rond Taizé, in het bijzonder allen uit de Verenigde Protestantse kerk. François Clavairoly, voorzitter van de Protestantse Federatie van Frankrijk, en Antoine Nouis, theologisch adviseur voor het weekblad “Réforme” zullen aanwezig zijn en spreken. De dag is voor iedereen toegankelijk, graag vooraf online registreren.

Kalender

Gebed

Wij prijzen u, Heilige Geest. U helpt ons om op God te vertrouwen. Dit vertrouwen is meer dan een gevoel. Het is de moed om niet weg te lopen van de moeilijkheden in ons leven, maar om ze te accepteren, in de blijdschap dat we Christus toebehoren.

bericht nr. 18774 :  geplaatst op 25-04-2017 en 219 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken