TERUG
Literatuur/boeken
Gedenkboek en symposium bij 200 jaar St. Franciscus Xaveriuskerk Amersfoort
Francisc-Xaver
Gedenkboek en symposium bij 200 jaar St. Franciscus Xaveriuskerk Amersfoort


Datum: zaterdag 13 mei 2017, 15:00 tot 17:00

Locatie:

't Zand 29, Amersfoort
St. Franciscus Xaveriuskerk
Amersfoort

Dit jaar bestaat de Sint Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort 200 jaar. Dit bijzondere jubileum gaat gepaard met een groot aantal interessante activiteiten, waaronder de publicatie van een uniek gedenkboek en een symposium.

 

 

Het boek wordt gepresenteerd op een feestelijk en voor iedereen toegankelijk symposium op zaterdagmiddag 13 mei 2017, onder leiding van Leo Fijen (bekend van radio en tv). Dan worden allerlei facetten uit de rijke 200-jarige geschiedenis belicht, is er muziek en multi-mediapresentatie en wordt een eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Lucas Bolsius.

 

 

 

Het boek is tijdens en na het symposium verkrijgbaar zowel in de kerk als in de plaatselijke boekhandels. Wie het boek voor 1 mei 2017 bestelt profiteert van een aantrekkelijke korting; het kost dan slechts € 22,50. Na 1 mei is de verkoopprijs € 24,95. Voor verzending wordt € 5,00 extra gerekend. Bestellen kan alleen door het juiste bedrag over te maken naar rekening NL39RABO 0143546937 t.n.v. Stichting Vrienden van 't Zand o.v.v. naam en adres van de besteller.

 

 

 

De publicatie van het gedenkboek en het symposium vormen de start van een groots jubileumprogramma, dat bestaat uit bijzondere vieringen, concerten, lezingen, "levende historie" en tal van andere activiteiten. Het programma wordt afgesloten met een speciale feestdag op zondag 22 oktober.

 

 

 

 

Informatie: 

● Over het boek en het symposium: vriendenvantzand@gmail.com; www.vriendenvantzand.nl; B.L. Groen, secretaris bestuur Stichting Vrienden van 't Zand, 06-512 183 77; bruno.l.groen@gmail.com.

 

 

● Over het verdere jubileumprogramma: F. van Kan, 06-201 143 73; vankan@xs4all.nl.

 

St. Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort 200 jaar

In 2017 bestaat de Sint Franciscus Xaveriuskerk 200 jaar. Voor de Stichting Vrienden van ’t Zand 29/31 is dat aanleiding geweest om een boek te laten verschijnen waarin de 200-jarige geschiedenis van de kerk en van de geloofsgemeenschap wordt beschreven. Uitgangspunt was daarbij om niet alleen de geschiedenis van de kunst en architectuur van het kerkgebouw te beschrijven maar ook om de wijze waarop de geloofsgemeenschap aan ’t Zand haar kerk ervaren heeft en de geloofsbeleving gestalte heeft gegeven in beeld te brengen.

De Stichting Vrienden van ’t Zand 29/31 in Amersfoort beijvert zich al geruime tijd voor de instandhouding en verbetering van de monumentale Sint-Franciscus Xaveriuskerk aan ‘t Zand. De kerk is gesitueerd in de middeleeuwse binnenstad en vormt daar, met de pastorie en tuin, een van de beeldbepalende monumenten. De kerk en de pastorie zijn Rijksmonument en behoren, met de tuin, tot het beschermde stadsgezicht van Amersfoort. Architectonisch is de kerk opmerkelijk omdat het een van de eerste katholieke kerken in Nederland is die in (overwegend) classicistische stijl is gebouwd. Veel katholieke kerken die later in de 19e eeuw werden gebouwd zijn eveneens opgetrokken in dezelfde classicistische vormentaal, een stijl die later als Waterstaatsstijl is bestempeld. De Sint-Franciscus Xaveriuskerk is daarmee een “Waterstaatskerk-avant-la-lettre”.
Voor katholiek Amersfoort is de kerk aan ’t Zand in de afgelopen twee eeuwen van grote betekenis geweest. Gesitueerd in het hart van de oude binnenstad bleef de kerk, ook toen de stad uitgroeide, voor veel katholieken de religieuze “thuisbasis”. De kerk was lange tijd tevens garnizoenskerk voor de vele militairen die in Amersfoort gelegerd waren. Met de Sint Joriskerk behoort de Sint Franciscus Xaveriuskerk tot de grootste en oudste religieuze monumenten in de historische binnenstad van Amersfoort. Gelegen aan de rand van de middeleeuwse binnenstad, tussen de eerste en tweede omwalling, vormen de kerk, de pastorie en de indrukwekkende tuin een oase van rust en bezinning in het centrum van een dynamische stad.

Omroepparochie
De kerk en de parochie kregen in Nederland grote bekendheid toen de KRO in de jaren ’70 het Omroeppastoraat in Amersfoort vestigde en er tweewekelijks een televisie-uitzending van een eucharistieviering vanuit de kerk werd verzorgd. Het progressieve karakter van deze Omroepparochie en van de vieringen die vanuit deze kerk werden uitgezonden vormden een bron van inspiratie voor veel katholieken in het land. Zowel de komst, maar later in de jaren ’90, ook het vertrek van het Omroeppastoraat uit Amersfoort zijn van grote invloed geweest op de geloofsgemeenschap die aan de kerk van ‘t Zand verbonden is.

Gedenkboek
De Stichting heeft een zestal auteurs van naam uitgenodigd om, vanuit verschillende invalshoeken, een bijdrage te leveren aan een gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan. De kern van het boek vormt de beschrijving van de geschiedenis van de kerk tegen de achtergrond van de geschiedenis van het katholicisme in Amersfoort, vanaf de reformatie tot heden (dr. Ruud Meijer). De architectuur van het gebouw en de rijke en veelzijdige kunst in de kerk worden beschreven (dr. Annemieke Hoogenboom), maar ook worden de geschiedenis van de geloofsgemeenschap en van de liturgische praktijk (drs. Phil Jacobs) en van de muziekbeoefening aan ’t Zand geschetst (drs. Martin Lorijn). Bijzondere aandacht wordt besteed aan de periode waarin de Xaveriuskerk in heel Nederland bekendheid kreeg als “thuisbasis” voor het Omroeppastoraat van de KRO (dr. Ton van Schaik). Ten slotte wordt ook de periode na het vertrek van het Omroeppastoraat tot heden geschetst, waarin de gevolgen van een toenemende ontkerkelijking in Amersfoort maar ook in katholiek Nederland steeds duidelijker zichtbaar zijn geworden (dr. Lex van de Haterd). De eindredactie wordt verzorgd door drs. Burchard Elias. Het jubileumboek is door zijn opzet en uitvoering een belangwekkend boek waarin niet alleen de geschiedenis van een binnenstadsparochie wordt beschreven maar waarin ook de geschiedenis van katholiek Nederland in de afgelopen tweehonderd jaar tot uiting komt.

Symposium
Het boek wordt gepresenteerd tijdens een feestelijk symposium op 13 mei 2017. Het symposium is vrij toegankelijk. Te midden van een breed publiek worden verschillende facetten van het 200-jarige geschiedenis uitgelicht en wordt een eerste exemplaar van het boek aangeboden aan de burgemeester van Amersfoort, drs. Lucas Bolsius, die ook een voorwoord schreef. Het symposium wordt geleid door Leo Fijen en prof. Erik Borgman geeft zijn visie op de toekomst van de kerk.
Het jubileumboek is tijdens en na het symposium op 13 mei verkrijgbaar, zowel in de kerk als in de plaatselijke boekhandels. Wie het boek voor 1 mei 2017 bestelt profiteert van een aantrekkelijke korting; het kost dan slechts 22,50 euro. Na 1 mei wordt de verkoopprijs 24,95 euro. Voor verzending wordt 5,00 euro extra gerekend.
Bestellen kan alleen door het juiste bedrag over te maken naar rekening NL39RABO0143546937 t.n.v. Stichting Vrienden van ’t Zand o.v.v. naam en adres van de besteller.

Informatie: website www.vriendenvantzand.nl

 bericht nr. 18663 :  geplaatst op 21-03-2017 en 221 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken