TERUG
Oecumene
Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag’
Kerkgenootsch. Ned.
Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag
Onder het motto ‘Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag’ heeft het Rome-Reformatie Beraad de christenen in Nederland tot eenheid opgeroepen. De oproep werd gedaan tijdens een oecumenische bijeenkomst in het Brabantse Nieuwkuijk ter herdenking van 500 jaar Reformatie.


‘Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag’
Meer dan 350 mensen waren aanwezig bij de oecumenische bijeenkomst in het Brabantse Nieuwkuijk (Foto: KN - Jan Peeters)


Bij de bijeenkomst waren meer dan 350 mensen aanwezig uit de verschillende Kerken. Sprekers waren onder anderen ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland, mgr. Hans van den Hende, voorzitter Bisschoppenconferentie en bisschop-referent voor oecumene en Peter Sleebos, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Voor het eerst samen gedenken

De bijeenkomst is het initiatief van de Focolarebeweging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene, twee organisaties die zich al jarenlang inzetten voor de oecumenische samenwerking in ons land.
“Het zou de eerste keer zijn in de kerkgeschiedenis wanneer alle christenen in gezamenlijkheid de verjaardag van de Reformatie zouden gedenken”, aldus de verklaring. Die nodigt alle christenen uit “samen stil te staan bij de gebeurtenis van de Reformatie, 500 jaar geleden”. Dat “betekent niet dat we als christenen verdeeldheid gaan vieren als hoogtepunt of benadrukken als rode draad in de kerkgeschiedenis. In gezamenlijkheid stil staan bij 500 jaar Reformatie kan hand in hand gaan met groeien in eenheid.”

‘Danken voor wat bewaard is’

De verklaring roept op zich bewust te zijn van “onze geschiedenis die getekend wordt door verdeeldheid en verwijdering tussen christenen”. Dat roept de vraag op of het gebed van Christus om eenheid “onverhoord is gebleven”. “We mogen echter als christenen een andere toon treffen: God danken voor wat Hij in ons bewaard heeft aan eenheid en verbondenheid.”

Groeien in eenheid

“In kracht van de Geest kan het erkennen van verdeeldheid verbonden worden met bereidheid om als christenen samen te groeien in eenheid, de eenheid die de Heer -ondanks alles- mogelijk maakt, door zijn genade”, stelt de verklaring.

Gezamenlijk doopsel beleven

Ook al zijn “onderlinge verschillen zichtbaar” en worden deze soms “sterk worden beleefd”, mogen christenen zich realiseren dat zij “door de doop allen ledematen zijn van het lichaam van Christus”.
“Spannen wij ons in door gebed en dialoog om de zichtbare eenheid te zoeken, door samen uit te werken wat deze eenheid concreet betekent en te bereiken met de hulp van de Heer?”

Getuigenis geven

De verklaring roept ook op tot getuigenis door “het leven en de waardigheid van iedere menselijke persoon te behoeden, en onze liefde in Jezus' naam concreet te maken en praktisch” uitvoering te geven.
“Laten wij bij een gezamenlijke herdenking van 500 jaar Reformatie de kracht van het evangelie van Jezus Christus hervinden voor een brede kring in onze tijd. Als kerken zijn we samen geroepen in onze seculiere samenleving het evangelie te verkondigen en voor te leven.”

Geloofwaardiger door eenheid

“We mogen als christenen in gezamenlijkheid getuigen van de barmhartigheid van God in de verkondiging en in de dienst aan de wereld. De geloofwaardigheid van christenen groeit op het moment dat onze eenheid zich verdiept. Laat zo het herstel van de eenheid onze Reformatie van vandaag zijn!”, aldus de opstellers. (KN)bericht nr. 18657 :  geplaatst op 20-03-2017 en 213 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken