TERUG
Kerk en samenleving
Bidden voor 15 maart: „De zegen komt van boven”
Org.Nederland
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2017-03-13)
Bidden voor 15 maart: „De zegen komt van boven”
Op het Plein bij de Tweede Kamer vindt zaterdagmiddag een bidstond plaats voor de verkiezingen. Ook op andere plekken in het land wordt gebeden voor de politieke situatie in ons land.
De ChristenUnie organiseert maandag in de Johanneskerk in Amersfoort een bid- en dankdienst voor iedereen die zich verbonden voelt met de campagneiStock-152546090_web


Meer dan honderd man mag er van de politie niet naar Den Haag komen voor het Nationaal Gebeds Appèl, zegt medeorganisator L. P. Dorenbos, voorzitter van Schreeuw om Leven. Hij verwacht er ook niet meer. „Al is de belangstelling voor een bidstond rond de verkiezingen dit jaar groter dan ooit. Dat merk ik aan de reacties die er binnenkomen op de aankondiging.”

God doet grote dingen op het gebed, daar is Dorenbos van overtuigd. De CU of de SGP zou bijvoorbeeld vijftien zetels kunnen behalen. „Het gebed is noodzakelijk. Als je ziet wat er gezegd wordt in het debat over voltooid leven, slaat de schrik je om het hart. De doodsdemonen proberen op te rukken.”

Ook op de dag van de verkiezingen houdt Schreeuw om Leven tijdens de openingsuren van de stemlokalen een bidstond, bij stichting Pillar of Fire in Den Haag. „Dat hebben we bij de vorige verkiezingen ook gedaan, toen zat de zaal vol. Deze keer blijven we de hele dag open.” Iedereen is welkom. Ook politici.

Wilhelmus

De SGP-kiesvereniging van Rhenen, Elst en Achterberg houdt dinsdagavond een dienst met het oog op de verkiezingen. Tijdens de dienst in de hersteld hervormde gemeente in Achterberg gaat ds. A. den Hartog uit Ochten voor. „Het is de eerste keer sinds lange tijd dat we zoiets organiseren”, zegt SGP-lid Pieter Snoei. De meditatie gaat over Genesis 4:26b: „Toen begon men de Naam des Heeren aan te roepen.” Behalve psalmen wordt ook het Wilhelmus gezongen.

Waarom de partij een dergelijke kerkdienst organiseert? „Onder meer vanwege relativering van onze eigen inspanning in de campagne, de erkenning dat het werk door ons gedaan is, maar dat de zegen van boven komt”, citeert Snoei een notitie van de secretaris van de kiesvereniging. De organisatoren hopen op zo’n 400 man.

In Ede vindt dinsdag een oecumenische bidstond plaats in de Oude Kerk. „Dat wordt al heel lang gedaan”, zegt contactpersoon Marie-José Eberson. „Bij elke verkiezing. Al is er voor de Europese vaak minder belangstelling.” De opkomst is meestal vrij stabiel. Eberson verwacht ook dit keer weer zo’n 150 aanwezigen.

Tijdens de dienst wordt gebeden voor overheid, burgers en de wereld. Er is een Schriftlezing en een meditatie door de hervormde ds. J. S. Heutink over het thema dienstbaarheid. Verder worden verschillende liederen gezongen. „Voorgangers van verschillende Edese gemeenten zijn betrokken bij de gebeden.”

Waarom een dergelijke dienst belangrijk is, zo voor de verkiezingen? „We willen de mensen voorhouden het goede te kiezen. En we willen Gods zegen vragen voor burgers die straks moeten kiezen en zij die gekozen worden. Dat zij goed leiding kunnen geven aan het land en zich geleid weten door God.”

Bid- en dankdienst 

Ook de hervormde gemeenten van Barneveld en de Nederlands gereformeerde kerk van Nunspeet beleggen dinsdag gebedsavonden rond de verkiezingen. De SGP-kiesvereniging ’s-Gravenhage houdt dinsdagavond in Scheveningen een bidstond in het gebouw van de oud gereformeerde gemeente met ds. M. A. Kempeneers.

De ChristenUnie organiseert maandag in de Johanneskerk in Amersfoort een bid- en dankdienst voor iedereen die zich verbonden voelt met de campagne.

Diverse kerkelijke gemeenten hielden al eerder bidstonden, waaronder Epe en Ermelo. In Kampen hielden twaalf kerken een bijeenkomst in de Bovenkerk.


bron: Reformatorisch Dagblad uitgave: 11 mrt 2017
bericht nr. 18625 :  geplaatst op 11-03-2017 en 179 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken