TERUG
Oecumene
Nieuwsbrief Taize 7 maart .2017
OrganisatiesBuitenland
Nieuwsbrief Taize 7 maart . 2017

Nieuws uit Taizé 

Taizé: De internationale ontmoetingen zijn weer begonnen

Begin februari vond weer de eerste grote week van ontmoetingen in Taizé plaats. Dit bracht zo’n 1000 jongeren bij elkaar - voornamelijk Franse middelbare scholieren, waaronder 400 uit het bisdom Saint-Denis in de Parijse buitenwijken en grote groepen uit het zuidwesten van Frankrijk. Ook waren er groepen uit België, Nederland en Zuid-Korea.

Van 24 tot 29 januari kwamen de broeders bij elkaar voor hun jaarlijkse broederraad. Op zondagavond werd deze afgesloten met een gebed met ’prosternatie’ (een gebaar waarbij men languit op de grond ligt), waarmee de broeders hun levensgeloften vernieuwden. Daarna sprak broeder Aloïs een gebed uit.

Aan het begin van de Gebedsweek voor de Eenheid van christenen werd er in Taizé een speciaal gebed gehouden. Dit bracht lokale kerkleiders en de jongeren die er die week waren bij elkaar. Voor het eerst werd het gebed uitgezonden via ’ Facebook Live’ en de Taizé website.

Riga: Ervaringen van jongeren die deelnamen aan de 39e Europese Ontmoeting

Na de Europese Ontmoeting in Riga stuurden veel deelnemers ons berichten van hun ervaringen. Een gedeelte daarvan is online geplaatst. Tanya uit Oekraïne zei: “Onze plaatselijke gemeenschap was erg verwelkomend. Degene die ons gespreksgroepje ondersteunde, hielp ons om een goed gesprek gaande te houden. We kwamen allemaal aan het woord. Ondanks dat we erg verschillend waren, kwamen we erachter dat we veel gezamenlijk hadden. Deze interculturele verbinding was erg belangrijk voor ons."

Birmingham: “Verborgen schat” – Het innerlijke leven en solidariteit

In samenwerking met de lokale kerkgemeenschappen zal de Taizé gemeenschap een jongerenbijeenkomst leiden in Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Deze vindt plaats van vrijdag 28 april tot maandag 1 mei. Een gezamenlijk gebed voor alle deelnemers vormt de kern van het weekend. Broeder Alois, prior van de gemeenschap, zal bij enkele gebeden spreken. Er zijn 11 gastkerken in de stad. Mensen van deze verschillende kerken werken samen om het ochtendprogramma en het onderkomen van deelnemers voor te bereiden. Op zaterdag- en zondagmiddag zijn er workshops, forums en bezoeken over veel verschillende thema’s.

Brussel: “Nieuwe wegen van vertrouwen”

Tijdens het weekend van Palmzondag (7-9 april) wordt er een Taizé ontmoeting gehouden in Brussel. Uitgenodigd door kardinaal De Kesel, aartsbisschop van Malines-Bruxelles, zullen broeders van Taizé en jongeren uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg elkaar treffen voor ontmoeting en gebed. Broeder Aloïs zal er op zaterdagavond zijn. Vanaf 12 maart tot aan de ontmoeting zullen twee Taizé vrijwilligers in België zijn. Zij brengen bezoeken aan diverse steden om jongeren uit te nodigen en helpen in het Poverello huis, een plek van gemeenschapsleven en het helpen van mensen die dit nodig hebben.

Givors: Een kleine tijdelijke gemeenschap in een buitenwijk van Lyon

Twee broeders en twee vrijwilligers van Taizé brachten recentelijk enkele weken door in Givors, aan de rand van Lyon. Aan het eind van deze weken organiseerden zij een gebed met liederen van Taizé. Dit viel samen met het Feest van de Lichten, waarbij kardinaal Barbarin en broeder Alois aanwezig waren. Patrick uit Kenia omschrijft twee van de ontmoetingen tijdens de weken die zij doorbrachten in Givors: "De moslims daar ontvingen ons van harte. Door de moskee te bezoeken, wat ik voor het eerst deed, ervoeren we onderlinge verbondenheid als kinderen van God. Een andere unieke ervaring was een interreligieuze ontmoeting in een protestante kerk. Rooms-katholieke en protestantse christenen spraken met moslims en joden over het onderwerp voedsel, en welke plek voedsel heeft in onze verschillende religies."

Broeder Alois 2017: “Samen op weg!”

Tijdens de Europese Ontmoeting in Riga deelde broeder Alois een oproep aan kerkleiders, getiteld "Samen op weg!”. Dit is de inleiding: “In 2017 biedt de 500ste verjaardag van de Reformatie een kans om aan eenheid te werken die verder gaat dan wederzijdse hartelijkheid. Er zullen altijd verschillen blijven bestaan tussen de verschillende kerken, net als dat er verschillen bestaan binnen één gemeente. Deze verschillen zullen blijvend een onderwerp van gesprek vormen; ze kunnen verrijkend zijn. Maar alle kerken hebben na verloop van tijd een confessionele identiteit aangenomen: mensen definiëren zichzelf als protestant, katholiek of orthodox. Wordt het niet tijd dat we voorrang geven aan de algemene christelijke identiteit van de doop?”

Bijbeltekst met uitleg: Handelingen 1:1-11 – Tijd voor verandering

“Na zijn verrijzenis keert Jezus terug naar zijn leerlingen om hen twee kostbare geschenken aan te bieden: het eerste is de heilige Geest die, zoals de Handelingen van de Apostelen het beschrijven, een sterke en dynamische kracht is. Aan dit kleine groepje mensen wordt een transformerende kracht verleend, een scheppende kracht die dingen in beweging kan zetten en in het leven kan roepen wat nog niet nog niet bestond.” Om de rest van de uitleg te lezen, zie de pagina van “Bijbelteksten met uitleg”.

Kalender

  • Canada. Een broeder van Taizé zal Canada bezoeken in februari en maart. Hij neemt deel aan gebeden en ontmoetingen in Ottawa, Windsor, Stratford, London en Montreal.
  • Zwitserland. In maart zullen Maciej (uit Polen) en Sebastian en Jan (uit Duitsland) een kleine tijdelijke gemeenschap vormen in Oberrieden en omgeving, in de buurt van het Meer van Zurich.
  • Engeland. In Londen zal een broeder op 10 maart deelnemen aan een gebed rond het kruis. Dit gebed vindt plaats in de St. James’s Piccadilly kerk om 19:15u, met het oefenen van de liederen vanaf 18:45u.
  • Spanje. Zofia (uit Polen), Katharina (uit Duitsland) en Nikki (uit Nederland) zullen vanaf 10 maart een maand in Zaragoza een kleine tijdelijke gemeenschap vormen, waarbij ze ontvangen worden door een Melkitische Grieks-Katholieke kerk. 
  • Frankrijk. Op uitnodiging van de parochie van Saint-Eustache, zullen broeder Alois en enkele broeders deelnemen aan een gebed met de liederen van Taizé in Parijs. Deze vindt plaats op 17 maart om 20:00u in de Saint-Eustache kerk. 
  • Polen. Twee broeders van Taizé brengen bezoeken aan diverse regio’s tussen 15 en 31 maart.bericht nr. 18607 :  geplaatst op 08-03-2017 en 228 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken